Dny otevřených dveří – LEDEN 2019

7. 1. 2019 | Aktuality

146848-OTNM07-164-618x411

Aby nikomu nic neuniklo, přinášíme i v novém roce kompletní přehled dnů otevřených dveří českých vysokých škol. A že jich v lednu opravdu nebude málo.

05.01.2019

Univerzita Karlova – 1. lékařská fakulta

 

07.01.2019

Akademie múzických umění v Praze – Divadelní fakulta AMU

Janáčkova akademie múzických umění v Brně – Hudební fakulta

 

08.01.2019

Vysoká škola logistiky o.p.s. – Vysoká škola logistiky o.p.s.

 

09.01.2019

Univerzita Karlova – Katolická teologická fakulta

Univerzita Pardubice – Fakulta ekonomicko-správní

Vysoká škola finanční a správní, a.s. – Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. – Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. – Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

Vysoká škola podnikání a práva – Pobočka Praha

 

10.01.2019

Masarykova univerzita – Právnická fakulta

Vysoké učení technické v Brně – Fakulta podnikatelská

 

11.01.2019

Mendelova univerzita v Brně – Agronomická fakulta

Univerzita Hradec Králové – Fakulta informatiky a managementu

Univerzita Hradec Králové – Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové – Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové – Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova – 3. lékařská fakulta

Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování

Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze – Národohospodářská fakulta

 

12.01.2019

Masarykova univerzita – Lékařská fakulta

Policejní akademie České republiky – Fakulta bezpečnostně právní

Policejní akademie České republiky – Fakulta bezpečnostního managementu

Univerzita Hradec Králové – Fakulta informatiky a managementu

Univerzita Hradec Králové – Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové – Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové – Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova – 2. lékařská fakulta

Univerzita Karlova – Filozofická fakulta

Univerzita Karlova – Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzita obrany – Fakulta vojenského zdravotnictví

 

15.01.2019

Akademie múzických umění v Praze – Divadelní fakulta AMU

Univerzita Karlova – Fakulta sociálních věd

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s. – Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

 

16.01.2019

Akademie múzických umění v Praze – Divadelní fakulta AMU

Masarykova univerzita – Lékařská fakulta

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. – Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Slezská univerzita v Opavě – Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova – Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova – Fakulta sociálních věd

 

17.01.2019

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. – ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

University of New York in Prague – University of New York in Prague

Univerzita Pardubice – Fakulta zdravotnických studií

Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú. – Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú.

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.

 

18.01.2019

Akademie výtvarných umění v Praze – Akademie výtvarných umění v Praze

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Fakulta rybářství a ochrany vod

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Teologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Zdravotně sociální fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Zemědělská fakulta

Masarykova univerzita – Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita – Filozofická fakulta

Univerzita Karlova – Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova – Fakulta tělesné výchovy a sportu

Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta

Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú. – Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú.

 

19.01.2019

Masarykova univerzita – Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita – Filozofická fakulta

Masarykova univerzita – Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci – Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci – Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci – Fakulta zdravotnických věd

Univerzita Palackého v Olomouci – Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci – Lékařská fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci – Právnická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci – Přírodovědecká fakulta

Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoké učení technické v Brně – Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně – Fakulta výtvarných umění

 

20.01.2019

Vysoké učení technické v Brně – Fakulta výtvarných umění

 

21.01.2019

Masarykova univerzita – Ekonomicko-správní fakulta

 

23.01.2019

Mendelova univerzita v Brně – Zahradnická fakulta

Ostravská univerzita – Fakulta umění

Slezská univerzita v Opavě – Matematický ústav v Opavě

Technická univerzita v Liberci – Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. – Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

Vysoká škola podnikání a práva – Pobočka Praha

 

24.01.2019

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta informačních technologií

Masarykova univerzita – Fakulta sportovních studií

NEWTON College, a. s.  – NEWTON College, a. s.

Slezská univerzita v Opavě – Obchodně podnikatelská fakulta

Univerzita obrany – Fakulta vojenského leadershipu

Univerzita obrany – Fakulta vojenských technologií

 

25.01.2019

AKADEMIE STING, o.p.s. – AKADEMIE STING, o.p.s.

Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta tropického zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze – Institut vzdělávání a poradenství

Česká zemědělská univerzita v Praze – Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze – Technická fakulta

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební

Mendelova univerzita v Brně – Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně – Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně – Provozně ekonomická fakulta

Slezská univerzita v Opavě – Fakulta veřejných politik v Opavě

Technická univerzita v Liberci – Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta materiálově-technologická

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta stavební

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta strojní

Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – Fakulta chemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – Fakulta technologie ochrany prostředí

Vysoké učení technické v Brně – Fakulta strojního inženýrství

Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta pedagogická

 

26.01.2019

Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta tropického zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze – Institut vzdělávání a poradenství

Česká zemědělská univerzita v Praze – Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze – Technická fakulta

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební

Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – Fakulta chemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – Fakulta technologie ochrany prostředí

 

28.01.2019

Ostravská univerzita – Fakulta umění

Univerzita Karlova – Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova – Husitská teologická fakulta

 

29.01.2019

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta

Technická univerzita v Liberci – Ekonomická fakulta

Univerzita Pardubice – Fakulta filozofická

Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. – Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s. – Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

 

30.01.2019

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta dopravní

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta strojní

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta sociálně ekonomická

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta strojního inženýrství

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta umění a designu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta životního prostředí

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Filozofická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova – Lékařská fakulta v Plzni

Univerzita Pardubice – Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice – Fakulta chemicko-technologická

Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta managementu

Vysoká škola polytechnická Jihlava – Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoké učení technické v Brně – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně – Ústav soudního inženýrství

Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta elektrotechnická

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta strojní

Další články k tématu

Dny otevřených dveří - listopad 2019

Dny otevřených dveří - listopad 2019

České vysoké školy pro vás každoročně pořádají dny otevřených dveří po celé ČR. Přinášíme vám kompletní přehled pro měsíc listopad: 6. 11.2019 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta umění a designu 7. 11. 2019 Mendelova univerzita v Brně – Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Akademie výtvarných umění v Praze 8. 11.2019 Univerzita Tomáše …

číst více
Dny otevřených dveří - leden 2020

Dny otevřených dveří - leden 2020

Silvestrovské oslavy jsou již za námi a nový rok 2020 je tu. Podívejte se na náš přehled, které univerzity můžete navštívit hned v lednu. 7. 1. 2020 Vysoká škola logistiky o.p.s.   8. 1. 2020 CEVRO Institut, z.ú. Vysoká škola finanční a správní, a.s. Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s. Vysoká škola podnikání …

číst více
Dny otevřených dveří - březen 2020

Dny otevřených dveří - březen 2020

3. 3. 2020 Vysoká škola logistiky o.p.s.   4. 3. 2020 CEVRO Institut, z.ú. České vysoké učení technické v Praze – Fakulta strojní Vysoká škola podnikání a práva   5. 3. 2020 CEVRO Institut, z.ú. Univerzita obrany v Brně – Fakulta vojenského leadershipu Univerzita obrany v Brně – Fakulta vojenských technologií   7. 3. 2020 Slezská univerzita v Opavě …

číst více