Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) je jednou z největších fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Významnou součástí VŠE od jejího vzniku byla i její předchůdkyně Fakulta obchodní. FMV na základě jednotného ekonomického standardu VŠE rozvíjí studium a vědecko-výzkumnou činnost zejména v oblastech mezinárodní ekonomické vztahy, cestovní ruch, mezinárodní politika a diplomacie, politologie, obchodní a mezinárodní právo. Významnou hodnotou studia na FMV je dosažení vysoké úrovně znalostí 2-3 cizích jazyků včetně jejich odborného pojetí a intenzivní internacionalizace studia.

Prakticky každý student, který projeví zájem, má možnost vyjet na studijní pobyt či pracovní stáž do zahraničí.

Studijní programy

V současné době nabízí Fakulta mezinárodních vztahů vzdělání v třístupňovém programu: bakalářské, magisterské a doktorské. FMV má nejen odborné katedry, ale i jazykové.

Uplatnění

Odborný profil studia našich absolventů vytváří předpoklady pro jejich uplatnění na vyšších a vysokých úrovních řízení v transnacionálních korporacích, mezinárodních i tuzemských firmách, v mezinárodním obchodě, v obchodních činnostech bank a dalších institucích, ve vládních i v nadnárodních orgánech, v mezinárodních organizacích, v zahraniční službě a diplomacii, v cestovním ruchu, v oblasti obchodního i evropského hospodářského práva. Získané kompetence, znalosti a dovednosti absolventů jim umožňují velmi rychle se orientovat v měnícím se globálním mnohokulturním ekonomickém, politickém a podnikatelském prostředí a adekvátně a efektivně na ně reagovat.

fmv.vse.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů má charakter písemných testů z matematiky a dvou cizích jazyků. Fakulta nově otevírá obor International Business, který je vyučován kompletně v angličtině, uchazeči o tento obor musí mimo jiné odevzdat motivační dopis, esej na dané ekonomické téma a složit přijímací zkoušku ve formě pohovoru buď po skypu nebo po telefonu.

Uchazeči o studium v navazujících magisterských programech skládají přijímací zkoušku v podobě tří testů - odborného předmětu, ekonomie a jednoho cizího jazyka.

Přihlášku je možné podat do 30.4. (Bc., Ing.)

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 650 Kč

Připravte se na přijímačky

Nevěříte si? Připravte se lépe než ostatní a zvyšte si šanci na přijetí.

Zobrazit přípravné kurzy

Aktuality

Proč studovat na FMV?

Proč studovat na FMV?

Na tuto otázku je mnoho pozitivních odpovědí a věříme, že Vám pomohou ke správne volbě. číst více

Den otevřených dveří FMV

Den otevřených dveří FMV

Uchazeči mohou nahlédnout do vysokoškolského prostředí v žižkovském kampusu, dozvědí se podrobné informace o jednotlivých programech a možnostech, které svým studentům FMV nabízí. číst více

Většina stipendijního fondu FMV bude využita na internacionalizaci

Většina stipendijního fondu FMV bude využita na internacionalizaci

Hlavní část stipendijního fondu bude použita na podporu internacionalizace, tj. na finanční podporu studentských stáží a výměnných studijních pobytů. číst více

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Náš Facebook

Náš Facebook

Další informace o nás najdete i na Facebooku... podpořte nás! číst více

Zobrazit další aktuality (3)

Doplňující informace

Stínové vyučování

Pro zájemce o studium organizuje Fakulta mezinárodních vztahů Stínování výuky, v rámci kterého si studenti středních škol mohou vyzkoušet jeden reálný den vysokoškolského života na půdě Vysoké škole ekonomické v Praze. 

Studium v zahraničí

Studenti mají možnost absolvovat část studia v zahraničí se stipendijní podporou v rámci výměnných semestrálních pobytů nebo programu „free movers“, absolvovat zahraniční stáž nebo studovat v anglickém jazyce od bakalářského po doktorský obor. Fakulta rozvíjí partnerské vztahy s univerzitami v Evropě, Asii i na americkém kontinentu. V tomto rámci působí na FMV řada hostujících profesorů, kteří zajišťují část výuky oborů v cizích jazycích. FMV je také zapojena do mezinárodních programů, např. do programu Erasmus-Mundus nebo do programu Konsorcia pro mezinárodní double degree.

Koleje a menzy

VŠE vlastní tři areály kolejí v Praze a jeden v Jindřichově Hradci. V Praze patří VŠE část kolejí Jižní Město, vlastní areál kolejí na Jarově a Rooseveltovu kolej v Holešovicích. V Jindřichově Hradci VŠE vlastní Švecovu kolej. Studenti mají k dispozici vlastní menzy (Žižkov, Jarov, Jižní Město) k obědům i večeřím, mohou navštěvovat i menzy ostatních vysokých škol. V areálu na Žižkově se nachází dvě konkurenční menzy a soukromá restaurační zařízení.