O nás

Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) je jednou z největších fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. FMV rozvíjí studium a vědecko-výzkumnou činnost zejména v oblastech mezinárodního obchodu, mezinárodní politiky a diplomacie, cestovního ruchu nebo obchodního a mezinárodního práva.

Nejdůležitějším aspektem studia na FMV je vysoká míra internacionalizace a zaměření na jazykovou vybavenost studentů. Studenti FMV vyjíždí na studijní pobyty a pracovní stáže do zahraničí, mohou studovat některé kurzy v angličtině nebo se potkávat s mezinárodními studenty z celého světa.

Semestr v zahraničí

Fakulta mezinárodních vztahů klade velký důraz na internacionalizaci svých studentů. Ti tak mohou vyjet na zahraniční studijní pobyt do celého světa na bakalářském i magisterském stupni studia.

Praxe už při studiu

Praktické zkušenosti studentů považujeme za zásadní součást vzdělání a velkou konkurenční výhodu našich absolventů. Z toho důvodu jsou odborné praxe součástí bakalářských i magisterských studijních programů FMV.

Experti v oboru

Na FMV učí opravdoví odborníci, kteří jsou pravidelnými hosty v médiích, řeční na světových konferencích nebo řídí vlastní firmy. Naučíte se tak nejen teorii, ale dozvíte se také, jak to funguje v praxi, ať už od nich, nebo od mnoha hostů z firem a veřejných institucí, kteří tu pravidelně přednáší.

Součástí komunity

Studentský PR tým, studentské kluby, Mentoring program, FMV Kvíz, běhy s děkanem nebo pravidelné semestrální fotosoutěže? FMV je známá svou silnou a spojenou komunitou studentů. U nás se neztratíte, studentský život vás pohltí už od prváku!

Život v Praze

26. nejlepší studentské město světa, česká metropole a místo, které nikdy nespí. Zapojte se do pulzující komunity 130 000 českých a 20 000 zahraničních vysokoškolských studentů. Zažijte to na vlastní kůži!

Kariéra jistá

Dva cizí jazyky, mezinárodní prostředí, orientace v businessu. To vše předurčuje absolventy FMV ke skvělému uplatnění a rychle rostoucí kariéře. Top manažeři a ředitelé firem, majitelé podniků nebo velvyslanci? S námi se vaše ambice nemusí držet při zemi!

Web

Kde nás najdeš

Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů v českém jazyce se skládá z písemných testů z matematiky a dvou cizích jazyků. V rámci matematiky jsou základem středoškolské znalosti, to samé platí i pro oba cizí jazyky. Na webu VŠE jsou k dispozici vzorové testy pro inspiraci.

U anglicky vyučovaných bakalářských studijních programů se přijímací zkouška skládá z motivačního pohovoru, u kterého jsou zároveň posouzeny znalosti anglického jazyka.

Uchazeči o studium v navazujících magisterských programech v českém jazyce skládají přijímací zkoušku v podobě tří testů - odborného předmětu, ekonomie a jednoho cizího jazyka.

U anglicky vyučovaných navazujících magisterských programů je podmínkou přijetí ke studiu prokázání jazykových znalostí v angličtině a vykonání přijímací zkoušky skládající se z odborné části a posouzení studijních předpokladů.

  • Elektronická přihláška: 880 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Stínování výuky

Pro zájemce o studium organizuje Fakulta mezinárodních vztahů Stínování výuky, v rámci kterého si studenti středních škol mohou vyzkoušet jeden reálný den vysokoškolského života a podívat se na přednášky se současnými studenty. Více informací a termíny zde.

Dny otevřených dveří

Každoročně na vás čekají dva Dny otevřených dveří. První celoškolský probíhá již na konci prosince. Druhý, který je pouze fakultní se koná v druhé polovině ledna. Uchazeči mohou nahlédnout do vysokoškolského prostředí v žižkovském kampusu, dozvědí se podrobné informace o jednotlivých programech a možnostech, které svým studentům FMV nabízí. Aktuální termíny můžete sledovat zde.

Kariéra

Výhodou našich absolventů je jejich široké uplatnění. Naši absolventi mají znalosti dvou cizích jazyků na úrovni C1 a jsou také připravovaní na mezinárodní prostředí, které je již pro většinu firem klíčové. Pobočky ve světě, centrála v zahraničí, nebo jen import a export, to už je v dnešní době každodenní život firmy.

Absolventi FMV se uplatňují v oborech, jakou jsou mezinárodní obchod, korporátní finance, marketing & PR, nákup & prodej, export & import, logistika, consulting, HR, a dále také v diplomatických službách, cestovním ruchu, právních službách nebo ve vědě a výzkumu.

 

Kontakt

Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3