O nás

Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) je jednou z největších fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Významnou součástí VŠE od jejího vzniku byla i její předchůdkyně Fakulta obchodní. FMV na základě jednotného ekonomického standardu VŠE rozvíjí studium a vědecko-výzkumnou činnost zejména v oblastech mezinárodní ekonomické vztahy, cestovní ruch, mezinárodní politika a diplomacie, politologie, obchodní a mezinárodní právo. Významnou hodnotou studia na FMV je dosažení vysoké úrovně znalostí 2-3 cizích jazyků včetně jejich odborného pojetí a intenzivní internacionalizace studia.

Prakticky každý student, který projeví zájem, má možnost vyjet na studijní pobyt či pracovní stáž do zahraničí.

Studijní programy

V současné době nabízí Fakulta mezinárodních vztahů vzdělání v třístupňovém programu: bakalářské, magisterské a doktorské. FMV má nejen odborné katedry, ale i jazykové.

Uplatnění

Odborný profil studia našich absolventů vytváří předpoklady pro jejich uplatnění na vyšších a vysokých úrovních řízení v transnacionálních korporacích, mezinárodních i tuzemských firmách, v mezinárodním obchodě, v obchodních činnostech bank a dalších institucích, ve vládních i v nadnárodních orgánech, v mezinárodních organizacích, v zahraniční službě a diplomacii, v cestovním ruchu, v oblasti obchodního i evropského hospodářského práva. Získané kompetence, znalosti a dovednosti absolventů jim umožňují velmi rychle se orientovat v měnícím se globálním mnohokulturním ekonomickém, politickém a podnikatelském prostředí a adekvátně a efektivně na ně reagovat.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů má charakter písemných testů z matematiky a dvou cizích jazyků. Fakulta nově otevírá obor International Business, který je vyučován kompletně v angličtině, uchazeči o tento obor musí mimo jiné odevzdat motivační dopis, esej na dané ekonomické téma a složit přijímací zkoušku ve formě pohovoru buď po skypu nebo po telefonu.

Uchazeči o studium v navazujících magisterských programech skládají přijímací zkoušku v podobě tří testů - odborného předmětu, ekonomie a jednoho cizího jazyka.

  • Elektronická přihláška: 690 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Stínové vyučování

Pro zájemce o studium organizuje Fakulta mezinárodních vztahů Stínování výuky, v rámci kterého si studenti středních škol mohou vyzkoušet jeden reálný den vysokoškolského života na půdě Vysoké škole ekonomické v Praze. 

Studium v zahraničí

Studenti mají možnost absolvovat část studia v zahraničí se stipendijní podporou v rámci výměnných semestrálních pobytů nebo programu „free movers“, absolvovat zahraniční stáž nebo studovat v anglickém jazyce od bakalářského po doktorský obor. Fakulta rozvíjí partnerské vztahy s univerzitami v Evropě, Asii i na americkém kontinentu. V tomto rámci působí na FMV řada hostujících profesorů, kteří zajišťují část výuky oborů v cizích jazycích. FMV je také zapojena do mezinárodních programů, např. do programu Erasmus-Mundus nebo do programu Konsorcia pro mezinárodní double degree.

Koleje a menzy

VŠE vlastní tři areály kolejí v Praze a jeden v Jindřichově Hradci. V Praze patří VŠE část kolejí Jižní Město, vlastní areál kolejí na Jarově a Rooseveltovu kolej v Holešovicích. V Jindřichově Hradci VŠE vlastní Švecovu kolej. Studenti mají k dispozici vlastní menzy (Žižkov, Jarov, Jižní Město) k obědům i večeřím, mohou navštěvovat i menzy ostatních vysokých škol. V areálu na Žižkově se nachází dvě konkurenční menzy a soukromá restaurační zařízení.

 

Kontakt

Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3