O nás

I když nesídlíme v hlavním městě, stále jsme hrdým členem svazku fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Studiem u nás získáš všechny výhody této silné značky, která se pravidelně umisťuje na prvních příčkách v žebříčcích nejlepších ekonomicko-manažerských škol střední a východní Evropy.

Co u nás můžeš studovat? Management. Nabízíme ti studium ve všech třech stupních studia. Můžeš u nás vystudovat bakaláře, inženýra a můžeš si udělat i doktorát. A to vše jak v prezenční, tak v kombinované formě.

Chceš zjistit, jaké je to využít teoretické znalosti v praxi? Žádný problém. Máme pro tebe připraveny ve spolupráci s našimi partnerskými firmami a organizacemi každý semestr nové praktikantské pozice či stáže. Díky tomu zjistíš, zda se teorie a praxe liší a do svého profesního životopisu si můžeš zapsat, že máš za sebou minimálně jednosemestrální odbornou praxi.

Láká tě studium v cizině? Přemýšlíš nad tím, jaké to je zkusit si jeden semestr v zahraničí na jiné prestižní vysoké škole? Vysoká škola ekonomická v Praze jich má ve své partnerské síti více než 240, což znamená, že máš velkou šanci podívat se na tu svou vysněnou!

Nebaví tě jen sedět a studovat? Máš nápady, které chceš realizovat? Staň se členem některého z mnoha studentských spolků. Můžeš pořádat odborné přednášky či akce, mimostudijní neformální eventy, účastnit se charitativních aktivit, hrát divadlo, psát studentský časopis, hrát v kapele nebo pravidelně sportovat či dokonce vést sportovní kurzy.

To vše můžeš zažívat v magickém historickém městě s nekonečnou přírodou všude kolem. Uvidíš, že tě naše město i jeho okolí chytne za srdce.

Co z tebe bude, až vystuduješ?

Na Fakultě managementu se podmořskou biologii ani strojařinu nenaučíš. Zato ovládneš všechno, co se týká managementu. Budeš umět řídit lidi, čas i sebe. K čemu tyto schopnosti využiješ už pak bude jen na tobě. Můžeš být skvělým manažerem a leaderem malého i velkého týmu, kdekoliv. Baví tě komunikace? Můžeš pracovat v libovolné reklamní nebo digitální agentuře. Nebo máš raději samotu a libuješ si v číslech? Můžeš se věnovat datové analytice nebo pracovat s účetnictvím a daněmi, je to jen na tobě.

Naše absolventy najdeš ve všech oborech na všech možných pozicích. Vedou týmy nebo dokonce celé firmy, a to nejen u nás, ale i ve světě. Malý i velký business, neziskovky, veřejná správa, vlastní startupy. Tam všude na ně můžeš narazit. A to všechno jednou můžeš být i ty.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta managementu

Vysoká škola ekonomická v Praze
Jarošovská 1117/II
377 01 Jindřichův Hradec

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium

Přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů:

Předpoklady k manažerskému rozhodování – testuje matematické znalosti a schopnost numerického, logického a strukturálního myšlení a porozumění textu.

Světový jazyk – uchazeč musí složit test ze zvoleného světového jazyka. Na výběr jsou angličtina, němčina, ruština, francouzština nebo španělština. Vybraný světový jazyk však nesmí být úředním jazykem země, které je uchazeč státním občanem. Fakulta managementu po zahraničních studentech nepožaduje přijímací zkoušku z českého jazyka.

Přijetí bez přijímaček

Přijímací zkouška bude prominuta zájemcům, kteří splní alespoň jednu z následujících podmínek:

  • Celkový průměr všech známek z pololetního vysvědčení z posledního ročníku střední školy a všech vysvědčení z předchozích tří let studia bude nižší nebo roven 2,00 (dělá se tedy jeden průměr ze všech známek na celkem 7 vysvědčeních).
  • V minulosti složili nebo v roce 2021 složí maturitní zkoušku z české (resp. slovenského) jazyka, matematiky a vybraného cizího jazyka (angličtina, němčina, ruština, francouzština nebo španělština) s průměrným prospěchem, který bude nižší nebo roven 2,00.
  • Výsledek testu Obecných studijních předpokladů (resp. Všeobecných študijných predpokladov v rámci Slovenské republiky) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (resp. Národných porovnávacích skúšok) u společnosti Scio s.r.o. v akademickém roce 2020/2021 je mezi nejlepšími 40 %, tedy dosáhne harmonizovaný percentil alespoň 60;
  • Absolvují nepovinnou maturitní výběrovou zkoušku Matematika rozšiřující s výsledkem výborně až dobře.
  • Získají v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných VŠE nebo přímo Fakultou managementu v roce 2021 alespoň 80 % celkového počtu bodů.

Magisterské navazující studium

Podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je vykonání přijímací zkoušky, která se skládá ze dvou písemných testů:

Teorie managementu

Ekonomie

Pro zájemce o magisterské navazující studium bývají pravidelně organizovány přípravné kurzy k přijímacímu řízení. K dispozici jsou rovněž okruhy otázek k oběma písemným testům, stejně jako vzorové varianty testů z předchozích let.

  • Elektronická přihláška: 870 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 60 %

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Možnosti studia v zahraničí

Studenti mají možnost v průběhu studia na Fakultě managementu vycestovat nejen na zahraniční studijní pobyt, ale i na zahraniční pracovní stáž. Pobyty mohou být dlouhodobé (obvykle jeden semestr) i krátkodobé. Vysoká škola ekonomická v Praze spolupracuje s téměř 250 partnerskými univerzitami po celém světě, z nichž si mohou studenti vybrat. Studenti Fakulty managementu získávají navíc nadstandardní finanční podporu, která jim pomůže částečně kompenzovat náklady spojené s pobytem v zahraničí. Zkušenosti studentů, kteří této možnosti využili.

Ubytování v Jindřichově Hradci

Fakulta managementu má vlastní vysokoškolskou kolej se standardně vybavenými pokoji, kterou nejčastěji využívají právě studenti prvních ročníků. Kolej se nachází v těsném sousedství rozsáhlého městského parku a je od Fakulty managementu vzdálena přibližně 10 minut pomalé. V rámci města pak existuje široká nabídka ubytování v soukromí, která je finančně zcela srovnatelná s ubytováním na kolejích.

Stravování zajišťuje bufet přímo v budově Fakulty managementu.

Kontakt

Fakulta managementu

Vysoká škola ekonomická v Praze
Jarošovská 1117/II
377 01 Jindřichův Hradec