O nás

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci je nejmladší a zároveň jedinou mimopražskou fakultou. Nabízí modulárně koncipované vzdělání ve všech stupních vysokoškolského studia v oboru Ekonomika a management. Na fakultě je možné studovat jak v prezenční, tak i v kombinované formě studia. Studenti si mohou zvolit jednu ze specializací, v níž budou dále prohlubovat své znalosti: management podnikatelské sféry, management veřejné sféry a regionálního rozvoje, management informací a management zdravotnických služeb. Studenti se připravují pro funkce střední a vyšší úrovně řízení různých druhů firem a organizací.

Vzhledem k velikosti fakulty i města, v němž fakulta sídlí, probíhá studium ve velmi klidné a rodinné atmosféře. Fakulta managementu navíc prošla v posledních letech několika rekonstrukčními etapami a stala se tak jedním z nejmodernějších a nejmoderněji vybavených vysokoškolských pracovišť.

Studijní programy

V současné době nabízí Fakulta managementu vzdělání v třístupňovém programu: bakalářském, magisterském i doktorském.

Uplatnění

Studenti jsou připraveni pro funkce střední a vyšší úrovně řízení různých druhů firem a organizací. Od absolventů se očekává schopnost koordinovat činnosti a prostředky a vytvářet prostředí a podmínky pro plnění vytyčených cílů organizace včetně schopnosti tyto cíle stanovit. Při rozvíjení schopnosti sebeřízení je věnována zvýšená péče kultivaci postojů a návyků, jež vedou k potřebě celoživotního vzdělávání. Kromě těchto manažerských kompetencí je absolvent oboru vybaven znalostí a schopností aplikace ekonomických nástrojů potřebných k řízení organizace i k orientaci ve vývoji ekonomických podmínek v konkrétním prostředí.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta managementu

Vysoká škola ekonomická v Praze
Jarošovská 1117/II
377 01 Jindřichův Hradec

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium

Přijímací zkouška se skládá z následujících částí (ve formě písemných testů hodnocených stejným maximálním počtem bodů):

  • Předpoklady k manažerskému rozhodování: Testuje matematické znalosti a schopnost numerického, logického a strukturálního myšlení, porozumění textu atd.
  • Světový jazyk:Přijímací zkouška se koná z jednoho zvoleného světového jazyka. Možnosti jsou angličtina, němčina, ruština, francouzština nebo španělština. Cizí státní příslušníci, kteří nevykonali maturitní zkoušku v České nebo Slovenské republice a své vzdělání dokládají nostrifikační doložkou, nekonají přijímací zkoušku z českého jazyka. Vybraný světový jazyk však nesmí být úředním jazykem země, které je uchazeč státním občanem. 

Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří splní jednu z následujících podmínek:

  • doloží průměrný prospěch z matematiky a některého ze světových jazyků (angličtina, němčina, ruština, francouzština, španělština) do 2,00 včetně,
  • jejich výsledek testu Obecných studijních předpokladů (resp. Všeobecných študijných predpokladov) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (resp. Národných porovnávacích skúšok) u společnosti Scio s.r.o. v akademickém roce 2019/2020 je mezi nejlepšími 40 % (tj. harmonizovaný percentil alespoň 60),
  • absolvovali nepovinnou maturitní výběrovou zkoušku Matematika+ s výsledkem výborně až dobře,
  • další podmínky zde

Navazující magisterské studium

Podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je vykonání přijímací zkoušky, která se skládá z následujících částí (ve formě písemných testů hodnocených stejným maximálním počtem bodů):

  • Teorie managementu
  • Ekonomie

  • Elektronická přihláška: 690 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 60 %

Vyzkoušet test

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Vysoká škola ekonomická spolupracuje s téměř 250 partnerskými univerzitami čtyř kontinentů. Do zahraničí je vysíláno okolo 1000 studentů ročně a stejný počet zahraničních studentů je přijímán.

Studenti mají možnost absolvovat část studia v zahraničí se stipendijní podporou v rámci výměnných semestrálních pobytů nebo programu „free movers“, absolvovat zahraniční stáž nebo studovat v anglickém jazyce od bakalářského po doktorský obor.

Koleje a menzy

Vysoká škola ekonomická v Praze vlastní jeden areál kolejí v Jindřichově Hradci. Objekt kolejí s kapacitou 304 lůžek je umístěn ve středu města, v těsné blízkosti městského parku, od fakulty je vzdálen 10 minut chůze. Pokoje jsou buňkového typu, tj. dva pokoje mají společné sociální zařízení (sprcha, WC, umyvadlo). Každý pokoj je vybaven lednicí. Na patrech je kuchyňka vybavená elektrickým sporákem, mikrovlnou troubou a kuchyňskou linkou bez nádobí. Na všech pokojích jsou přípojky internetu. Více se dozvíte zde.

Kontakt

Fakulta managementu

Vysoká škola ekonomická v Praze
Jarošovská 1117/II
377 01 Jindřichův Hradec