Spolupráce se středními školami

Webový modul pro střední školy studentům vaší střední školy přináší aktuální informace o možnostech studia na vysoké škole v ČR. Tuto službu poskytují VysokéŠkoly.cz zdarma.

Snahou VysokéŠkoly.cz je navázání kvalitní spolupráce se středními školami v ČR. Cílem spolupráce je poskytnout studentům středních škol aktuální informace o nabídce studijních programů a přijímacím řízení na vysokých školách. Tyto informace nabízejí vysokéškoly.cz prostřednictvím webového modulu, který je možné integrovat přímo do webových stránek střední školy. Pokud máte zájem o spolupráci, napište nám na e-mail spoluprace@vysokes­koly.cz.

Informace bezplatně do webových stránek vaší střední školy

Vysokéškoly.cz již dvanáct let informují studenty o aktuálním dění na vysokých školách. V současnosti můžete studentům vaší střední školy umožnit přístup k aktuálním informacím o vysokých školách přímo z vašich webových stránek. Poskytovaná služba je bezplatná a nezávazná.

Webový modul v sobě zahrnuje:

  • katalog vysokých škol včetně kompletního přehledu studijních programů
  • aktuality z prostředí vysokých škol
  • tipy a rady pro správný výběr VŠ
  • Unikátní test „Kam na VŠ?“ a testy národních srovnávacích zkoušek (NSZ)

Snadné zavedení informačního modulu do vaší webové stránky – návod:

1. Široká varianta modulu

Implementace je snadná a vašemu správci webových stránek zabere pouze několik minut. Je potřeba zřídit položku v menu s názvem „Vysoké školy“ a do webové stránky poté stačí vložit následující kód:

<div class=“frame“> <script type=“text/javascript“ src=“https://www.vysokeskoly.cz/frame/bigy“ charset=“utf-8″></script> <p><a href=“https://www.vysokeskoly.cz“ title=“Vysokeskoly.cz“>www.vysokeskoly.cz</a></p> </div>

2. Úzká varianta modulu

Implementace je snadná a vašemu správci webových stránek zabere pouze několik minut. Je potřeba zřídit položku v menu s názvem „Vysoké školy“ a do webové stránky poté stačí vložit následující kód:

<div class=“frame“> <script type=“text/javascript“ src=“https://www.vysokeskoly.cz/frame/bigy-uzky“ charset=“utf-8″></script> <p><a href=“https://www.vysokeskoly.cz“ title=“VysokeSkoly.cz“>www.vysokeskoly.cz</a></p> </div>

Potřebujete upravit šířku modulu na rozměr webové stránky vaší školy?

Šířku určujete právě tak, že do src=“https://w­ww.vysokeskoly­.cz/frame/bigy-uzky_XXX“ zadáte místo znaků XXX novou šířku z intervalu 400–724. Je to šířka v pixelech, použijte ale pouze číslo. Pokud se neurčí jinak základní šířka je 724px.

Spolupracujte s námi, kontaktujte mě

Jiří Ziegler

Jiří Ziegler
jiri.ziegler@vysokeskoly.cz
+420 724 260 061