Reklama na webu

Inzerujte na VysokéŠkoly.cz a snadno získejte nové zájemce o studium na vaší škole.

Chcete být vidět?

Inzerce na webu

návštěvnost až 380 000 uživatelů měsíčně

vhodné pro nábor i budování značky

Statistiky návštěvnosti

Chcete o sobě dát vědět?

Newslettery

viditelné až 120 000 studentů měsíčně

vysoká míra konverze otevření i přečtení

Zobrazit newslettery

Kolik zájemců dokážete oslovit?

380 000
uživatelů

měsíčně
u nás hledá vysokou školu nebo inspiraci

120 000
newsletterů

měsíčně
odešleme studentům středních škol

2 100 000
stránek

měsíčně
návštěvníci na webu shlédnou

Jaké jsou ohlasy zákazníků?

„Fakulta sociálních věd UK spolupracuje na projektu věnovaném oblasti vzdělávání a vysokých škol od samých počátků. Jsme velice spokojeni se servisem, který nám zástupci serveru VysokéŠkoly.cz dlouhodobě poskytují – stejně tak jsme spokojeni s neustále se rozšiřující nabídkou a možnostmi, které tato dynamicky rozvíjející se služba poskytuje, a doufáme, že budeme i do budoucna rozvíjet naši spolupráci.“

Doc. Filip Láb, PhD. – proděkan pro vnější vztahy FSV UK

Spolupracujte s námi, kontaktujte nás

Lubomír

Lubomír Majerník
majernik@vysokeskoly.cz
+420 608 260 065