Reklama na webu

Inzerujte na VysokéŠkoly.cz a snadno získejte nové zájemce o studium na vaší škole.

Chcete být vidět?

Inzerce na webu

návštěvnost až 280 000 uživatelů měsíčně

vhodné pro nábor i budování značky

Statistiky návštěvnosti

Chcete o sobě dát vědět?

Newslettery

viditelné až 50 000 studentů měsíčně

vysoká míra konverze otevření i přečtení

Zobrazit newslettery

Kolik zájemců dokážete oslovit?

až 280 000
uživatelů

měsíčně
u nás hledá vysokou školu nebo inspiraci

až 50 000
studentů středních škol

měsíčně
zacílíme pravidelným newsletterem

až 3 500 000
stránek

měsíčně
návštěvníci na webu shlédnou

Spolupracujte s námi, kontaktujte nás

Jiří Ziegler

Jiří Ziegler
jiri.ziegler@vysokeskoly.cz
+420 724 260 061