Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou s ekonomickým zaměřením v ČR. Skládá se ze šesti fakult, na kterých v současné době studuje více než 15 000 studentů. Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky a Národohospodářská fakulta sídlí v moderním areálu na Žižkově hned vedle hlavního nádraží, tedy v centru Prahy. Fakulta managementu se nachází v Jindřichově Hradci. Na těchto šesti fakultách uchazeči mohou vybírat z více než 30 studijních oborů z nejrůznějších oblastí ekonomie jako jsou finance, marketing, podnikání nebo mezinárodní obchod, ale i z oborů jako např. grafika a multimédia, arts management, informatika nebo diplomacie.

VŠE nabízí studium ve všech úrovních vysokoškolského studia, tj. bakalářském (titul Bc.), magisterském (titul Ing.) a doktorském (titul PhD.). Díky spolupráci s 250 partnerskými univerzitami po celém světě mají studenti možnost strávit část svého studia na výměnném pobytu v zahraničí.

www.vse.cz

TIP

Fakulta mezinárodních vztahů

Praha 3

Obory: Cestovní ruch  Economics of Globalisation and European Integration  Evropská ekonomická integrace  International and Diplomatic Studies  International Business  International Business - Central European Business Realities   a dalších 6 oborů

Fakulta mezinárodních vztahů
TIP

Fakulta financí a účetnictví

Praha 3

Obory: Accounting and Corporate Financial Management (EN)  Bankovnictví a pojišťovnictví  Finance  Finance (EN)  Finance a oceňování podniku  Finance and Accounting  Finanční inženýrství  Teorie ekonomického vzělávání   a další 4 obory

TIP

Fakulta informatiky a statistiky

Praha 3 | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Applied Informatics  Econometrics and Operation Research  Ekonometrie a operační výzkum  Ekonomická demografie  Informační management  Informační média a služby  Informační systémy a technologie   a dalších 15 oborů

TIP

Fakulta managementu

Jindřichův Hradec | testy

Obory: Management

TIP

Fakulta podnikohospodářská

Praha 3

Obory: Arts Management  Business Administration  Business Economics and Management  Economics  Ekonomie  International Management  Management  Management (EN)  Podniková ekonomika a management  Экономика предприятия и менеджмент (RU)

TIP

Národohospodářská fakulta

Praha 3 | testy

Obory: Economics  Ekonomická analýza  Ekonomické teorie  Ekonomie  Hospodářská politika  Hospodářské a politické dějiny  Hospodářské a politické dějiny 20. století  Národní hospodářství  Regionalistika - veřejná správa   a další 2 obory

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Informace o SCIO testech
Informace o SCIO testech

Aktuality

VŠE obhájila prvenství v žebříčku Eduniversal

VŠE obhájila prvenství v žebříčku Eduniversal

VŠE se v aktuálním ročníku mezinárodního žebříčku Eduniversal umístila na prvním místě a získala tak titul nejlepší ekonomické univerzity ze zemí východoevropského regionu. číst více

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Pro VŠE je navíc příznačná úzká spolupráce s praxí, díky které mohou studenti během výuky a exkurzí přejímat zkušenosti přímo od oborníků z praxe, a to z renomovaných národních i nadnárodních firem a organizací. Stejně tak mají studenti na výběr z široké nabídky stáží a praxí.  Každý semestr se navíc na VŠE koná Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE, kde tradičně více než 100 zaměstnavatelů nabízí volné pracovní pozice studentům a absolventům VŠE.

Ubytování VŠE nabízí na svých kolejích umístěných na pražském Jarově a Jižním Městě. Sportovní aktivity zaštiťuje Centrum tělesné výchovy a sportu s pestrou nabídkou semestrálních i mimo semestrálních kurzů a aktivit. Na VŠE navíc působí řada studentských organizací, které sdružují studenty se zájmem o investování, obchod, cestování, film, hudbu, sport a mnoho dalšího.

Absolventi univerzity se uplatňují především na nejrůznějších pozicích v průmyslu, bankovnictví, vrcholovém managementu firem, účetnictví a auditu, v obchodě, marketingu a v oblasti IT.