O nás

Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou s ekonomickým zaměřením v ČR. Skládá se ze šesti fakult, na kterých v současné době studuje více než 15 000 studentů. Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky a Národohospodářská fakulta sídlí v moderním areálu na Žižkově hned vedle hlavního nádraží, tedy v centru Prahy. Fakulta managementu se nachází v Jindřichově Hradci. Na těchto šesti fakultách uchazeči mohou vybírat z více než 30 studijních oborů z nejrůznějších oblastí ekonomie jako jsou finance, marketing, podnikání nebo mezinárodní obchod, ale i z oborů jako např. grafika a multimédia, arts management, informatika nebo diplomacie.

VŠE nabízí studium ve všech úrovních vysokoškolského studia, tj. bakalářském (titul Bc.), magisterském (titul Ing.) a doktorském (titul PhD.). Díky spolupráci s 250 partnerskými univerzitami po celém světě mají studenti možnost strávit část svého studia na výměnném pobytu v zahraničí.

Web

Kde nás najdeš

Vysoká škola ekonomická v Praze

Nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3

Fakulty

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Cestovní ruch
 • Economics of Globalisation and European Integration
 • Evropská ekonomická integrace
 • International and Diplomatic Studies
 • International Business
 • International Business - Central European Business Realities

a dalších 6 programů

12 programů

Fakulta financí a účetnictví

 • Accounting and Corporate Financial Management (EN)
 • Bankovnictví a pojišťovnictví
 • Finance
 • Finance (EN)
 • Finance a oceňování podniku
 • Finance and Accounting
 • Finanční inženýrství
 • Teorie ekonomického vzělávání

a další 4 programy

12 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Aplikovaná informatika
 • Applied Informatics
 • Econometrics and Operation Research
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Ekonomická demografie
 • Informační management
 • Informační média a služby
 • Informační systémy a technologie

a dalších 15 programů

23 programů

Fakulta podnikohospodářská

 • Arts Management
 • Business Administration
 • Business Economics and Management
 • Economics
 • Ekonomie
 • International Management
 • Management
 • Management (EN)
 • Podniková ekonomika a management
 • Экономика предприятия и менеджмент (RU)
10 programů

Národohospodářská fakulta

 • Economics
 • Ekonomická analýza
 • Ekonomické teorie
 • Ekonomie
 • Hospodářská politika
 • Hospodářské a politické dějiny
 • Hospodářské a politické dějiny 20. století
 • Národní hospodářství
 • Regionalistika - veřejná správa

a další 2 programy

11 programů

Aktuality

Doplňující informace

Pro VŠE je navíc příznačná úzká spolupráce s praxí, díky které mohou studenti během výuky a exkurzí přejímat zkušenosti přímo od oborníků z praxe, a to z renomovaných národních i nadnárodních firem a organizací. Stejně tak mají studenti na výběr z široké nabídky stáží a praxí.  Každý semestr se navíc na VŠE koná Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE, kde tradičně více než 100 zaměstnavatelů nabízí volné pracovní pozice studentům a absolventům VŠE.

Ubytování VŠE nabízí na svých kolejích umístěných na pražském Jarově a Jižním Městě. Sportovní aktivity zaštiťuje Centrum tělesné výchovy a sportu s pestrou nabídkou semestrálních i mimo semestrálních kurzů a aktivit. Na VŠE navíc působí řada studentských organizací, které sdružují studenty se zájmem o investování, obchod, cestování, film, hudbu, sport a mnoho dalšího.

Absolventi univerzity se uplatňují především na nejrůznějších pozicích v průmyslu, bankovnictví, vrcholovém managementu firem, účetnictví a auditu, v obchodě, marketingu a v oblasti IT.

Kontakt

Vysoká škola ekonomická v Praze

Nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3