O nás

Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou s ekonomickým zaměřením v ČR. Skládá se ze šesti fakult, na kterých v současné době studuje více než 13 000 studentů.

Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky a Národohospodářská fakulta sídlí v moderním areálu na Žižkově hned vedle hlavního nádraží, tedy v centru Prahy. Fakulta managementu se nachází v Jindřichově Hradci. Na těchto šesti fakultách uchazeči mohou vybírat z širokého spektra studijních programů z nejrůznějších oblastí ekonomie jako jsou finance, marketing, podnikání nebo mezinárodní obchod, ale i z oblastí jako např. grafika a multimédia, arts management, informatika nebo diplomacie.

VŠE nabízí studium ve všech úrovních vysokoškolského studia, tj. bakalářském (titul Bc.), magisterském (titul Ing.) a doktorském (titul PhD.). Díky spolupráci s 250 partnerskými univerzitami po celém světě mají studenti možnost strávit část svého studia na výměnném pobytu v zahraničí.

Web

Kde nás najdeš

Vysoká škola ekonomická v Praze

Nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3

Fakulty

Fakulta financí a účetnictví

 • Accounting and Corporate Financial Management (EN)
 • Bankovnictví a pojišťovnictví
 • Finance

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Aplikovaná datová analytika a umělá inteligence
 • Aplikovaná informatika
 • Applied Informatics (EN)

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Evropská ekonomická integrace
 • International and Diplomatic Studies (EN)
 • International Business (EN)

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta managementu

 • Management
 • Procesní řízení
2 programy

Fakulta podnikohospodářská

 • Arts management
 • Business Administration (EN)
 • Doctor of Business Administration

a dalších 7 programů

10 programů

Národohospodářská fakulta

 • Economics (EN)
 • Economics and Public policy (EN)
 • Ekonomická teorie

a dalších 8 programů

11 programů

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení se liší dle fakulty a oboru.

Připravte se na přijímačky

Vysoká škola ekonomická v Praze pořádá přípravné kurzy k přijímací zkoušce na VŠE.

Zobrazit přípravné kurzy

Aktuality

Doplňující informace

Pro VŠE je navíc příznačná úzká spolupráce s praxí, díky které mohou studenti během výuky a exkurzí přejímat zkušenosti přímo od oborníků z praxe, a to z renomovaných národních i nadnárodních firem a organizací. Stejně tak mají studenti na výběr z široké nabídky stáží a praxí.  Každý semestr se navíc na VŠE koná Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE, kde tradičně více než 100 zaměstnavatelů nabízí volné pracovní pozice studentům a absolventům VŠE.

Ubytování VŠE nabízí na svých kolejích umístěných na pražském Jarově a Jižním Městě. Sportovní aktivity zaštiťuje Centrum tělesné výchovy a sportu s pestrou nabídkou semestrálních i mimo semestrálních kurzů a aktivit. Na VŠE navíc působí řada studentských organizací, které sdružují studenty se zájmem o investování, obchod, cestování, film, hudbu, sport a mnoho dalšího.

Absolventi univerzity se uplatňují především na nejrůznějších pozicích v průmyslu, bankovnictví, vrcholovém managementu firem, účetnictví a auditu, v obchodě, marketingu a v oblasti IT.

Kontakt

Vysoká škola ekonomická v Praze

Nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3