Nalezli jsme 82 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 • Logistika
 • Logistika v dopravě
 • Informatika pro logistiku
 • Logistika ve službách
4 programy

Ústav práva a právní vědy

 • LL.M. Korporátní právo - správa a řízení společnosti
 • BBA - právní specializace
 • LL.M. Rozhodce a mediátor

a dalších 28 programů

31 programů

Národohospodářská fakulta

 • Národní hospodářství
 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Regionální rovzoj

a dalších 9 programů

12 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Bioinformatika
 • Zoologie (EN)
 • Zoologie

a dalších 106 programů

109 programů

European Business School SE

 • LL.M. Rozhodce a mediátor
 • LL.M. Korporátní právo - správa a řízení společností
 • MBA - Commercial Law

a dalších 27 programů

30 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

 • International Relations and Diplomacy
 • Jewish Studies: History and Culture
 • Business Administration

a dalších 13 programů

16 programů

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

 • Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců
 • Mezinárodní marketing
 • Management obchodu

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta mezinárodních vztahů

 • International and Diplomatic Studies (EN)
 • Mezinárodní studia a diplomacie
 • Economics of Globalisation and European Integration (EN)

a dalších 11 programů

14 programů

AKCENT College s.r.o.

 • Čeština jako cizí jazyk
 • Angličtina jako cizí jazyk
2 programy

Fakulta sociálních věd

 • Public and Social Policy (EN)
 • Mezinárodní vztahy
 • Politologie

a dalších 44 programů

47 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta podnikohospodářská

 • Podniková ekonomika a management
 • Экономика предприятия и менеджмент (RU)
 • Arts management

a dalších 6 programů

9 programů

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Restaurování výtvarných děl
 • Architektonická tvorba
 • Intermédia a nová média

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta financí a účetnictví

 • Finance
 • Zdanění a daňová politika
 • Finance a oceňování podniku

a dalších 6 programů

9 programů

Vysoká škola kreativní komunikace

 • Literární tvorba
 • Grafický a mediální design
 • Animace a vizuální efekty

a dalších 5 programů

8 programů

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

 • Marketingová komunikace
 • Marketing Communication [EN]
 • Finance

a dalších 10 programů

13 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta informačních technologií

 • Informatika
 • Počítačové inženýrství
 • Teoretická informatika

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Znalostní a webové technologie
 • Kognitivní informatika
 • Information Systems Management (EN)

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Tropical Agrobiology and Bioresource Management (EN)
 • International Cooperation in Agriculture and Rural Development (EN)
 • Agriculture in Tropics and Subtropics (EN)

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Technologie vody
 • Sustainability and Environmental Engineering (EN)
 • Voda a prostředí

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Molekulární chemická fyzika a senzorika
 • Léčiva a biomateriály
 • Analytická a forenzní chemie

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta chemické technologie

 • Syntéza a výroba léčiv
 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Technologie konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví

a dalších 17 programů

20 programů