Nalezli jsme 84 škol

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Mezinárodní obchod
 • MBA - MAE
 • Mezinárodní studia a diplomacie
 • Economics of Globalisation and European Integration
 • International Business
 • International Business - Central European Business Realities
 • Podnikání a právo

a dalších 5 programů

12 programů

AKCENT College s.r.o.

 • Angličtina jako cizí jazyk
 • Čeština jako cizí jazyk
2 programy

LIGS University

 • Interactive Online PhD
 • Interactive Online DBA
 • Interactive Online MSc
 • Executive MBA
 • Interactive Online MBA
5 programů

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o.

 • Strategický management
 • Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání
 • Management organizací
 • Management v mezinárodním podnikání
 • Účetnictví
 • Management firemních financí
6 programů

Filozofická fakulta

 • Egyptologie
 • Indologie (dvouoborové)
 • Íránistika (dvouoborové)
 • Historie - obecné dějiny (dvouoborové)
 • Dánská studia (dvouoborové)
 • Matematická lingvistika
 • Andragogika a personální řízení
 • Romistika
 • Historie (dvouoborové)

a dalších 179 programů

188 programů

Czech Management Institute Praha

 • BBA - Ekonomika a management
 • MBA program - pro neekonomy
 • MBA program - pro ekonomy
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Imunologie
 • Učitelství geologie pro SŠ
 • Biologie
 • Biochemie
 • Anorganická chemie
 • Genetika, molekulární biologie a virologie
 • Regionální a politická geografie
 • Parazitologie
 • Antropologie a genetika člověka

a dalších 95 programů

104 programů

1. lékařská fakulta

 • Nutriční terapeut
 • Fyziologie a patofyziologie člověka (EN)
 • Biochemie a patobiochemie
 • Adiktologie (EN)
 • Adiktologie
 • Lékařská biofyzika (EN)
 • Vývojová a buněčná biologie (EN)
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Neurovědy (EN)

a dalších 38 programů

47 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Jaderná fyzika
 • Teoretická informatika (EN)
 • Počítačová grafika a analýza systému
 • Učitelství matematiky - Učitelství informatiky (dvouoborové)
 • Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika (EN)
 • Numerická a výpočtová matematika (EN)

a dalších 84 programů

90 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Prague College

 • BA (Hons) Business Finance and Accounting
 • MSc International Management
 • MA Fine Art
 • MA Future Design
 • BSc (Hons) Computing
 • BA (Hons) Fine Art Experimental Media
 • BA (Hons) Creative Media Production
 • BA (Hons) Graphic Design

a další 2 programy

10 programů

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Volné umění
 • Architektonická tvorba
 • Malířství
 • Restaurování výtvarných uměleckých děl
 • Intermédia a nová média
 • Sochařství
 • Teorie a dějiny současného umění
 • Grafika a kresba
 • Restaurování výtvarných děl
9 programů

Fakulta sociálních věd

 • Veřejná a sociální politika
 • Ekonomie a finance (EN)
 • Sociologie
 • Sociologie a sociální politika
 • Mediální studia
 • Balkan, Eurasian and Central European Studies
 • Mezinárodní teritoriální studia
 • Politologie

a dalších 28 programů

36 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Official Statistics (EN)
 • Statistika
 • Statistics
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Aplikovaná informatika
 • Statistické metody v ekonomii
 • Econometrics and Operation Research
 • Quantitative Economic Analysis (EN)

a dalších 15 programů

23 programů

Národohospodářská fakulta

 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Economics
 • Hospodářská politika
 • Hospodářské a politické dějiny
 • Ekonomie
 • Ekonomické teorie
 • Hospodářské a politické dějiny 20. století
 • Národní hospodářství
 • Regionalistika a veřejná správa

a další 2 programy

11 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta financí a účetnictví

 • Accounting and Corporate Financial Management (EN)
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Finance and Accounting
 • Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy
 • Finance (EN)
 • Finance
 • Finanční inženýrství

a dalších 5 programů

12 programů

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.

 • PODNIKOVÁ EKONOMIKA - Marketing a reklama
 • EKONOMIE A MANAGEMENT - Udržitelné podnikání
 • PODNIKOVÁ EKONOMIKA - Lidské zdroje
 • MBA (EN)
 • MARKETING - Marketing a reklama
 • MBA Education
 • MANAGEMENT FIREM - Marketing a reklama

a dalších 27 programů

34 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Chemické a energetické zpracování paliv
 • Energie a paliva
 • Ekotoxikologie a environmentální analýza
 • Environmentální inženýrství a analýza
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Průmyslová ekologie a toxikologie

a další 2 programy

8 programů

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

 • Public Relations
 • Mezinárodní vztahy a diplomacie
 • Veřejná správa
 • Mezinárodní a diplomatická studia
 • Politologie a politický marketing
 • Evropská studia a veřejná správa
6 programů

Fakulta chemické technologie

 • Makromolekulární chemie
 • Materiálové inženýrství
 • Metalurgie
 • Organická chemie
 • Organická technologie
 • Anorganická technologie
 • Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl *

a dalších 13 programů

20 programů