Nalezli jsme 83 škol

Má smysl studovat MBA? Zjistěte to přímo od absolventů!

University of New York in Prague

 • MBA in Entrepreneurship
 • Ph.D. by Publication
 • International Relations

a dalších 15 programů

18 programů

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • EKONOMIE A MANAGEMENT - Prognostika a plánování
 • KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Lidské zdroje
 • EKONOMIE A MANAGEMENT - Udržitelné podnikání

a dalších 26 programů

29 programů

Vysoká škola podnikání a práva

 • Soukromoprávní studia
 • Marketingové komunikace
 • Právo v podnikání

a dalších 6 programů

9 programů

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

 • LL.M.
 • Business and Law in International Markets
 • Jewish Studies: History and Culture

a dalších 13 programů

16 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

LIGS University

 • Interactive Online MSc
 • Interactive Online DBA
 • Executive MBA

a další 2 programy

5 programů

NEWTON College, a.s.

 • Marketing a Brand Management (NEWTON Business)
 • Management a digitální marketing (NEWTON Premium)
 • Management a psychologie (NEWTON Business)

a dalších 17 programů

20 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Kvantová optika a optoelektronika (EN)
 • Počítačová grafika a analýza systému
 • Fyzika povrchů a rozhraní (EN)

a dalších 91 programů

94 programů

Katolická teologická fakulta

 • Dějiny evropské kultury
 • Dějiny křesťanského umění
 • Katolická teologie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Konzervace přírodnin a taxidermie
 • Biologie lesa
 • Dřevařství, specializace: Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu

a dalších 19 programů

22 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Řecká a latinská studia: Latinský jazyk a literatura (dvouoborové)
 • Sociální práce
 • Tlumočnictví: čeština - ruština (dvouoborové)

a dalších 192 programů

195 programů

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

 • Ekonomika a management podniku - zaměření Marketing a brand management
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Startup a podnikání

a dalších 30 programů

33 programů

Business Institut EDU a.s.

 • MBA Daně, účetnictví a controlling
 • Executive LLM – Commercial Law
 • MBA Management obchodu

a dalších 25 programů

28 programů

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

 • Radiologický asistent
 • Zdravotnický záchranář
 • Porodní asistentka
 • Všeobecná sestra
4 programy

Fakulta humanitních studií

 • Studia dlouhověkosti
 • Historická sociologie
 • Aplikovaná etika

a dalších 29 programů

32 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

1. lékařská fakulta

 • Adiktologie
 • Biomechanika
 • Fyziologie a patofyziologie člověka (EN)

a dalších 46 programů

49 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Agri-food Systems and Rural Development (EN)
 • Tropical Crop Management and Ecology (EN)
 • Tropické zemědělství

a dalších 8 programů

11 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Informační management
 • Systémové inženýrství
 • Sector Economics and Economics of Enterprise (EN)

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta podnikohospodářská

 • Ekonomie
 • Podniková ekonomika a management
 • Business Economics and Management (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

Národohospodářská fakulta

 • Hospodářské a politické dějiny 20. století
 • Hospodářská politika
 • Ekonomické teorie

a dalších 9 programů

12 programů

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

 • Finance
 • Bezpečnostně právní studia
 • Veřejná správa

a dalších 10 programů

13 programů