Nalezli jsme 80 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

 • Ekonomika a management
 • Marketingová komunikace
 • Marketing Communication [EN]

a dalších 10 programů

13 programů

Prague College

 • BA (Hons) International Management
 • BA (Hons) Graphic Design
 • BSc (Hons) Computing

a dalších 7 programů

10 programů

NEWTON College, a.s.

 • Management cestovního ruchu (NEWTON Business)
 • Marketing
 • Management a podnikání (NEWTON Business)

a dalších 17 programů

20 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Geofyzika a fyzika planet
 • Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika

a dalších 88 programů

91 programů

Katolická teologická fakulta

 • Dějiny evropské kultury
 • Dějiny křesťanského umění
 • Aplikovaná etika

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Vysoká škola kreativní komunikace

 • Literární tvorba
 • Fotografie a audiovize
 • Kreativní marketing

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta sociálních věd

 • Mediální a komunikační studia
 • History and Area Studies (EN)
 • Balkánská, euroasijská a středoevropská studia

a dalších 44 programů

47 programů

Technická fakulta

 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Marketing strojů a technických systémů
 • Zemědělská technika

a dalších 14 programů

17 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Klinická a toxikologická analýza
 • Biochemie
 • Mikrobiologie

a dalších 106 programů

109 programů

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • EKONOMIKA A MANAGEMENT - Právo a technologie
 • EKONOMIKA A MANAGEMENT - Průmysl 4.0
 • EKONOMIKA A MANAGEMENT - Psychologie a sociologie

a dalších 62 programů

65 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta strojní

 • Technika životního prostředí
 • Výrobní a materiálové inženýrství
 • Letadlová a kosmická technika

a dalších 26 programů

29 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Počítačové inženýrství
 • Inteligentní budovy
 • Matematické inženýrství / Mathematical Engineering

a dalších 56 programů

59 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Fyzika a technika termojaderné fúze
 • Aplikované matematicko-stochastické metody
 • Diagnostika materiálů

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta architektury

 • Urbanismus a územní plánování (EN)
 • Architektura - teorie a tvorba (EN)
 • Architektura, stavitelství a technologie (EN)

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta dopravní

 • Logistika a řízení dopravních procesů
 • Letecká doprava
 • Provoz a řízení letecké dopravy

a dalších 10 programů

13 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Hudební a taneční fakulta

 • Viola
 • Violoncello
 • Zpěv

a dalších 36 programů

39 programů

Architectural Institute in Prague

 • Architecture
 • Architecture and urbanism
2 programy

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Zpracování dřeva a technika v lesním hospodářství
 • Dřevařství, specializace: Zpracování dřeva
 • Biologie lesa

a dalších 19 programů

22 programů

Divadelní fakulta

 • Dramatická výchova
 • Herectví alternativního a loutkového divadla
 • Herectví činoherního divadla

a dalších 16 programů

19 programů

Filmová a televizní fakulta

 • Produkce
 • Kamera
 • Teorie filmové a multimediální tvorby

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta životního prostředí

 • Úpravy vodního režimu krajiny
 • Ecology (EN)
 • Prostorové plánování

a dalších 19 programů

22 programů