Fakulta strojní je součástí nejstarší civilní technické univerzity nejen u nás, ale i ve střední Evropě. Vznik fakulty je datován k roku 1864, kdy se strojírenství stalo samostatným studijním oborem.

Studijní programy

Nabízí studium zabývající se problematikou strojírenství jak po technické a technologické stránce, tak i po stránce ekonomické. Fakulta nabízí tříleté bakalářské obory, které jsou zaměřeny na teoretický a ekonomický základ a čtyřleté, které poskytují zhuštěné praktičtější informace. Dále nabízí navazující dvouleté magisterské a čtyřleté doktorské programy, kde si student zvolí svou užší specializaci na určité odvětví průmyslu.

Uplatnění

Absolventi se uplatní jako vysoce kvalifikovaní zaměstnanci v energetickém průmyslu, jako odborníci na zpracování obnovitelných zdrojů. Dále se uplatní na pozicích výrobních a technických úseků pro vývoj řídicích systémů. Absolventi jsou velmi žádáni jako odborníci na návrhy systémů ovlivňující vnitřní prostředí budov (vzduchotechnika, zateplení, aj.). Uplatnění nacházejí i jako kontroloři jakosti materiálů, projektanti a vývojoví pracovníci. Absolvent této fakulty je zároveň schopen samostatně podnikat v obchodně technickém poradenství.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

V rámci bakalářských studijních programů se koná přijímací zkouška z matematiky. Přijímací zkoušku je možné prominout, pokud uchazeč v uplynulých třech letech složil maturitní zkoušku z matematiky nebo fyziky. 

Na navazující magisterské studijní programy se konají přijímací zkoušky a mají tři části. První částí je rozdílová písemná zkouška z bakalářského teoretického základu studia. Ve druhé části se koná ústní zkouška, která doplňuje výsledky z první části a ve třetí části nastupuje uchazeč k oborovému pohovoru, který zkoumá předpoklady pro studium zvoleného oboru. 

Přihlášku je možné podat do 29.3.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 650 Kč

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta strojní nabízí pro své studenty možnost vycestovat na studijní pobyt do zahraničí pomocí programu ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network, Socrates), SMILE (Student Mobility In Latin America, Caribbean and Europe) či Erasmus+ (univerzity v zemích EU). Kromě těchto programů má fakulta uzavřeno několik bilaterálních dohod se zeměmi mimo EU. Více informací o studiu v zahraničí naleznete zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců. Více informací o pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

ČVUT nabízí celkem 8 kolejí v několika částech Prahy - v Dejvicích, Bubenči, na Strahově, v centru Prahy a v Podolí. Ubytování na kolejích je možné vybírat a rezervovat na stránkách Správy účelových zařízení ČVUT zde.