O nás

Naše studenty připravujeme na velké výzvy techniky pro 21. století, protože během studia získají znalosti principů automatizace, robotizace, internetu věcí a prvků umělé inteligence. Díky vzdělání, které poskytujeme, mohou vymýšlet moderní stroje a technologie, které změní svět k lepšímu.

Absolventi Fakulty strojní ČVUT v Praze se mohou uplatnit v technických funkcích, konstrukčních a technologických kancelářích, zkušebnách i ve službách a obchodu. Podílejí se také na vývoji kosmických technologií, vodíkových technologií, nových náhrad lidského těla, hybridních pohonů letadel, automatických výrobních linek a širšího uplatnění umělé inteligence a internetu věcí.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze
Technická 4
160 00 Praha 6

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium

Pokud jsi absolvoval/a maturitu z Matematiky nebo Fyziky v posledních 3 letech, nemusíš přijímačky dělat!

Pokud jsi neabsolvoval/a maturitu z Matematiky nebo Fyziky musíš dělat přijímací test z matematiky, který je na úrovni státní maturitní zkoušky v ČR.

Přijímací test bude probíhat na Fakultě strojní ČVUT v Praze 6. června 2024.

Pokud splníš test na méně než 50%, bude ti předepsána povinnost absolvovat předmět Repetitorium středoškolské matematiky. Pokud splníš test na méně než 25%, nebudeš ke studiu přijat/a.

Na přijímací test se můžeš připravit podle obsahu Přípravného kurzu z matematiky pro maturitu, přijímací zkoušky na technické VŠ a dobrý start v matematice v 1. ročníku technických VŠ.

Pro přípravu na přijímací test z matematiky, si můžeš vyzkoušet spočítat zadání testů z minulých let.

  • Elektronická přihláška: 900 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Během každé etapy svého studia máš možnost vyjet na semestr nebo celý akademický rok na jednu z mnoha univerzit, se kterými má ČVUT, respektive Fakulta strojní smlouvu.

Zahraniční oddělení ČVUT dvakrát do roka vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyt v následujícím akademickém roce. Přihláška se podává přes aplikaci https://mobility.cvut.cz/ . Vybrat si můžeš školu, se kterou existuje bilaterální dohoda. Největší výběr nabízí evropský program Erasmus+. Dále je možné vyjet i do zemí mimo EU, např. do Švýcarska, Austrálie, Taiwan, JAR, Kanady a mnoha dalších.

Ubytování a koleje

ČVUT nabízí celkem 8 kolejí v několika částech Prahy - v Dejvicích, Bubenči, na Strahově, v centru Prahy a v Podolí. Ubytování na kolejích je možné vybírat a rezervovat na stránkách Správy účelových zařízení ČVUT: https://www.suz.cvut.cz/ .

Studentské týmy

Během studia se můžeš také podílet na perspektivních vědeckých projektech a využívat vybavení laboratoří pro vývoj vlastních nápadů nebo dokumentaci závěrečných prací. Ve studentských týmech se naučíš používat nové technologie. Např. při stavbě závodních formulí nebo letadel, výrobě co nejlehčí součástky pomocí 3D tisku, stavbě raket a spolupráce na vesmírných projektech nebo při zkoumání možností nových zdrojů energie. Celou paletu možností najdeš tady: https://fs.cvut.cz/projekty-studenti/ a tady: https://fs.cvut.cz/studentske-skupiny/

Kontakt

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze
Technická 4
160 00 Praha 6