O nás

Fakulta strojní je součástí nejstarší civilní technické univerzity nejen u nás, ale i ve střední Evropě. Vznik fakulty je datován k roku 1864, kdy se strojírenství stalo samostatným studijním oborem.

Kde nás najdeš

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze
Technická 1902/4
160 00 Praha 6

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studijní programy:

— V případě úspěšného absolvování jakékoliv maturity z matematiky nebo fyziky na škole akreditované v České republice v letech 2018 až 2020 děkan fakulty přijímací zkoušku promíjí a uchazeč je přijat ke studiu.

— Uchazeči, kteří neabsolvují a neabsolvovali jakoukoliv maturitu z matematiky nebo fyziky v ČR v letech 2018 až 2020 a uchazeči, kteří absolvují nebo absolvovali maturitu mimo ČR, musí absolvovat přijímací zkoušku ze středoškolské matematiky (na úrovni státní maturitní zkoušky v ČR).

Navazující magisterské studijní programy:

— Součástí přijímacího řízení ve všech navazujících magisterských studijních programech je pro všechny obory a zaměření (specializace):

  • písemná zkouška konaná zejména ke zjištění úrovně bakalářských znalostí z předmětů teoretického základu studia a předmětů konstrukčně technologického zaměření,
  • ústní zkouška doplňující výsledky písemné zkoušky,
  • oborový pohovor zjišťující předpoklady pro studium zvoleného oboru.

— Uchazečům, kteří ještě nestudovali v navazujícím magisterském studiu na Fakultě strojní ČVUT a těm, kteří ukončí v akademickém roce 2019/2020 nebo úspěšně ukončili v minulosti studium v bakalářském studijním programu Fakulty strojní ČVUT v Praze B 2342 Teoretický základ strojního inženýrství, děkan písemnou i ústní část přijímací zkoušky promíjí.

— Každý uchazeč se však musí zúčastnit oborového pohovoru.

  • Elektronická přihláška: 800 Kč

Kontakt

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze
Technická 1902/4
160 00 Praha 6