O nás

Fakulta informačních technologií je nejmladší a velmi moderně vybavená fakulta Českého vysokého učení technického v Praze. Fakulta vznikla v roce 2009 oddělením informačních technologií od elektrotechnických oborů Fakulty elektrotechnické.

Studijní programy

Fakulta informačních technologií má akreditován jeden bakalářský studijní program, uchazeč tedy podává jen jednu přihlášku a studijní obor si zvolí až během studia. Po podání přihlášky musí doložit potvrzení o složení státní maturitní zkoušky a doklad o zaplacení poplatku. Dále se musí zúčastnit přijímací zkoušky, pokud mu nebyla prominuta.

Bakalářský program FIT nese název Informatika. Studovat jej je možné jak prezenční, tak kombinovanou formou. Standardní doba studia jsou tři roky. Student po úspěšném absolvování studia získává titul bakalář (Bc.).

Kde nás najdeš

Fakulta informačních technologií

České vysoké učení technické v Praze
Thákurova 2700/9
160 00 Praha 6

Přihlášky a přijímačky

Bakalářský studijní program Informatika:

Uchazeč bude přijat ke studiu, pokud splnil alespoň jednu z těchto podmínek:

— z přijímací zkoušky z matematiky organizované Fakultou v příslušném roce získal alespoň 65 bodů,

— v NSZ z matematiky organizované v příslušném roce společností www.scio.cz, s.r.o., (dále jen „SCIO testy z matematiky“) v české nebo slovenské verzi dosáhl minimálně percentilu 65,

— v Národní srovnávací zkoušce z Obecných studijních předpokladů organizované v příslušném roce společností www.scio.cz, s.r.o., (dále jen „SCIO testy z OSP/NSZ“) v české nebo slovenské verzi dosáhl minimálně percentilu 65,

— je úspěšným řešitelem krajského kola středoškolské olympiády v matematice, fyzice nebo programování (v České republice se jedná o Matematickou olympiádu kategorie A, B, C a P a o Fyzikální olympiádu kategorie A, B, C a D) za poslední 4 roky nebo se úspěšně zúčastnil obdobné celostátní soutěže v České republice nebo jiné zemi za poslední 4 roky,

— je úspěšným řešitelem programovací soutěže FIKS

  • Elektronická přihláška: 650 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika

Výsledek pro přijetí: 65 %

Vyzkoušet test

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 65 %

Vyzkoušet test

Kontakt

Fakulta informačních technologií

České vysoké učení technické v Praze
Thákurova 2700/9
160 00 Praha 6