Fakulta informačních technologií je nejmladší a velmi moderně vybavená fakulta Českého vysokého učení technického v Praze. Fakulta vznikla v roce 2009 oddělením informačních technologií od elektrotechnických oborů Fakulty elektrotechnické.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 650 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 65 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Stáže v zahraničí

Ubytování a koleje