O nás

Fakulta informačních technologií ČVUT nabízí komplexní vzdělání ve všech oblastech informatiky od informačních systémů a webových technologií, přes počítačovou grafiku až po hardware.

Studium je klasické třístupňové: bakalářské, navazující magisterské a doktorské. V rámci studijních pobytů v zahraničí spolupracujeme s více než 30 IT fakultami po celém světě.

Pro bakalářské studium není potřeba mít žádné předchozí IT znalosti. Vše vás naučíme!

Spolupracujeme s více než 220 firmami. Díky tomu lze získat cenné zkušenosti a náskok pro budoucí uplatnění na trhu práce. Díky praxi získané již při studiu mají naši absolventi ∞ možností uplatnění.

Z IT nadšenců děláme odborníky, pro které je informatika láskou na celý život. Podívejte se na 10,5 důvodů proč být FIT!

Web

Kde nás najdeš

Fakulta informačních technologií

České vysoké učení technické v Praze
Thákurova 2700/9
160 00 Praha 6

Přihlášky a přijímačky

Bakalářský studijní program 

Pro přijetí na FIT je nutné středoškolské vzdělání zakončené maturitou a splnit alespoň jednu z těchto podmínek*:

  • 70 bodů z přijímací zkoušky z matematiky organizované FIT, která se bude konat 30. nebo 31. 5. 2023 (termín vám bude přidělen),
  • 85 percentil ze SCIO testů z matematiky (v ČR nebo SR v tomto školním roce),
  • 85 percentil z obecných studijních předpokladů (v ČR nebo SR v tomto školním roce).

Přijímací zkouška nebo SCIO test vám mohou být pro první přijetí prominuty, pokud jste za poslední 4 roky:

  • úspěšným řešitelem krajského kola středoškolské olympiády v matematice, fyzice, programování nebo celostátní soutěže na obdobné odborné úrovni v ČR nebo SR nebo
  • úspěšným řešitelem fakultní soutěže FIKS 

(fiks.fit.cvut.cz). 

 

Magisterský studijní program

Pro přijetí na FIT je nutné bakalářské vzdělání a absolvování přijímací zkoušky z tematických okruhů na úrovni bakalářského studia FIT, která se bude konat 30. 5. 2023.

Podmínky prominutí přijímací zkoušky:

  • můžete předem požádat o prominutí přijímací zkoušky, pokud jste v daném roce studentem bakalářského, resp. magisterského studijního programu, který zadává předpoklady pro úspěšné studium programu Informatika, a zároveň jestliže váš vážený studijní průměr za celou dobu dosavadního studia je ke dni 31. 3. 2023 nejvýše 2,10,
  • přijímací zkouška vám bude vždy prominuta, pokud vaše dosavadní studium příbuzného charakteru probíhá/probíhalo na ČVUT v Praze a váš vážený studijní průměr za celou dobu dosavadního studia je ke dni 31. 3. 2023 nejvýše 1,80.

Podrobné podmínky pro přijetí do bakalářského i magisterského programu pro Akademický rok 2023/2024 najdete na: www.fit.cvut.cz/prijimacky.

  • Elektronická přihláška: 850 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika

Výsledek pro přijetí: percentil 85

Vyzkoušet test

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: percentil 85

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Během studia můžete vyjet na studijní pobyty do zahraničí na více než třicet IT fakult po celém světě. Fakulta umožňuje a podporuje studijní pobyty v rámci programu Erasmus+, výměnných programů mimo EU nebo v rámci intenzivních kurzů Athens. Více informací naleznete zde.

Ubytování a koleje

Každý student prvního ročníku bakalářského studia na FIT má garantované ubytování na koleji. ČVUT poskytuje ubytování pro téměř 8000 studentů na 8 kolejích (největší je Strahov s více než 4 500 lůžky). Více informací naleznete zde.

Kontakt

Fakulta informačních technologií

České vysoké učení technické v Praze
Thákurova 2700/9
160 00 Praha 6

Partneři