O nás

Fakulta dopravní vzniká v září 1952 ve snaze reflektovat a nezaostávat za světovými univerzitami nejen v rozvoji technologií a techniky, ale i v rozvoji oborů přidružených zabývajících se například telekomunikacemi a dopravními systémy.

Kde nás najdeš

Fakulta dopravní

České vysoké učení technické v Praze
Konviktská 293/20
110 00 Praha 1

Přihlášky a přijímačky

Pro přijetí na většinu bakalářských studijním oborů konají všichni uchazeči písemný test z matematiky. Přijímací zkouška může být prominuta, pokud uchazeč o studium vykonal státní maturitní zkoušku.

  • Elektronická přihláška: 650 Kč

Kontakt

Fakulta dopravní

České vysoké učení technické v Praze
Konviktská 293/20
110 00 Praha 1

Pobočky

Pracoviště Děčín

Pohraniční 1
405 01 Děčín

+420 224 358 409