Kde nás najdeš

Fakulta dopravní

České vysoké učení technické v Praze
Konviktská 293/20
110 00 Praha 1

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči, kteří vykonali státní část maturitní zkoušky, nekonají písemnou přijímací zkoušku. Rozhodujícím kritériem pro přijetí jsou výsledky státní části maturitní zkoušky, přičemž se zohledňuje konání zkoušky z matematiky a fyziky. Zájemci o studijní program Profesionální pilot skládají přijímací zkoušku z matematiky a angličtiny.

  • Elektronická přihláška: 900 Kč

Kontakt

Fakulta dopravní

České vysoké učení technické v Praze
Konviktská 293/20
110 00 Praha 1

Pobočky

Pracoviště Děčín

Pohraniční 1
405 01 Děčín

+420 224 357 954
cernecky@fd.cvut.cz