O nás

Fakulta dopravní byla zřízena v září 1952 původně jako součást ČVUT. Samostatná Vysoká škola železniční zahájila činnost od školního roku 1953/54 v Praze - Karlíně se čtyřmi fakultami (stavební, strojní, elektrotechnická, dopravní), v roce 1960 však byla přemístěna do Žiliny a změnila název na Vysoká škola dopravy a spojov. Po rozdělení ČSFR a vzniku samostatné České repupliky vznikla i Fakulta dopravní jako součásti ČVUT v Praze, která na základě udělené akreditace pro inženýrské studium zahájila výuku ve školním roce 1993/94.

V současné době FD nabízí bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy zaměřené na dopravu a telekomunikace. Bakalářské a navazující magisterské studijní programy připravují studenty pro budoucí uplatnění získaných vědomostí v oblasti analýz, návrhů, organizace, řízení, vývoje a výzkumu v dopravních procesech. Pozornost je věnována nejnovějším poznatkům v ekonomické teorii, teorii dopravy, teorii systémů, bezpečnosti a spolehlivosti dopravy a telekomunikačních služeb, vlivům dopravy na životní prostředí a metodám efektivního organizování logistických řetězců, využití služeb nových dopravních technologií, jakož i optimalizaci telekomunikačních procesů. Absolventi studijních programů fakulty jsou připraveni pro činnosti spojené s podnikáním operátorů na sítích, optimalizací ekonomických vztahů, či zvyšováním kvality budování a provozu informačních technologií.

Kde nás najdeš

Fakulta dopravní

České vysoké učení technické v Praze
Konviktská 293/20
110 00 Praha 1

Přihlášky a přijímačky

Pro přijetí na většinu bakalářských studijním oborů konají všichni uchazeči písemný test z matematiky. Přijímací zkouška může být prominuta, pokud uchazeč o studium vykonal státní maturitní zkoušku.

  • Elektronická přihláška: 650 Kč

Kontakt

Fakulta dopravní

České vysoké učení technické v Praze
Konviktská 293/20
110 00 Praha 1

Pobočky

Pracoviště Děčín

Pohraniční 1
405 01 Děčín

+420 224 358 409