O nás

Fakulta dopravní vzniká v září 1952 ve snaze reflektovat a nezaostávat za světovými univerzitami nejen v rozvoji technologií a techniky, ale i v rozvoji oborů přidružených zabývajících se například telekomunikacemi a dopravními systémy. Fakulta nabízí klasické třístupňové studijní etapy, kde všechny programy jsou prezenční a doktorské jsou i kombinované. 

Studijní programy

Fakulta dopravní nabízí bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy zaměřené na dopravu a telekomunikace. Obory studia jsou zaměřeny na hlavní oblasti:

Dopravní infrastruktura v území, Management a ekonomika dopravy a telekomunikací, Automatizace v dopravě a telekomunikacích, Inteligentní dopravní systémy, Provoz a řízení letecké dopravy

Bakalářské a navazující magisterské studijní programy připravují studenty pro budoucí uplatněnízískaných vědomostí v oblasti analýz, návrhů, organizace, řízení, vývoje a výzkumu v dopravních procesech. Pozornost je věnována nejnovějším poznatkům v ekonomické teorii, teorii dopravy, teorii systémů, bezpečnosti a spolehlivosti dopravy a telekomunikačních služeb, vlivům dopravy na životní prostředí a metodám efektivního organizování logistických řetězců, využití služeb nových dopravních technologií, jakož i optimalizaci telekomunikačních procesů. Absolventi studijních programů fakulty jsou připraveni pro činnosti spojené s podnikáním operátorů na sítích, optimalizovat ekonomické vztahy, přispět k zvyšování kvality svými znalostmi z oblasti managementu a informačních technologií.

Uplatnění

Absolventi se uplatní při návrhu a správě programů automatizovaného řízení dopravy v dopravních institucích. Dále v nižších manažerských pozicích ve zhotovitelských firmách realizujících dopravní stavby a v odborných pozicích jako projektanti dopravních systémů. Absolventi projektují řízení jak silniční tak i kolejové dopravy a zabezpečující systémy ve vozidlech a soupravách. Další uplatnění je v letecké dopravě v provozních, technických a ekonomických funkcích. Zajímavé uplatnění absolventů je také jako údržbář letadel v oblasti motoru a aviatiky. Po získání vyšší etapy vzdělání se otevírají pozice manažerů specializovaných firem zaměřených na oblast dopravy.

Kde nás najdeš

Fakulta dopravní

České vysoké učení technické v Praze
Konviktská 293/20
110 00 Praha 1

Přihlášky a přijímačky

Pro přijetí na většinu bakalářských studijním oborů konají všichni uchazeči písemný test z matematiky. Přijímací zkouška může být prominuta, pokud uchazeč o studium vykonal státní maturitní zkoušku (Rozhodujícím kritériem pro přijetí budou výsledky společné (státní) části a profilové (školní) části maturitní zkoušky se zohledněním předmětů.)

Výjimkou je studijní obor Profesionální pilot, uchazči musí pro přijetí splnit písemný test z angličtiny a matematiky.

Další výjimku tvoří uchazeči o studium v Děčíně, kde se přijímací zkouška nekoná a uchazeči jsou přijati jen na základě všeobecných podmínek (odevzdání všech potřebných dokumentů jako je maturitní vysvědčení atd. a přihlášky).

Termín podávání přihlášek: do 9. 8. 2019

  • Elektronická přihláška: 650 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Stáže v zahraničí

Fakulta je zapojena do programu Leonardo, který podporuje a umožňuje zahraniční pracovní stáže studentů a absolventů v 25 zemích EU). FD ČVUT nabízí mnoho dalších možností, které jsou pravidelně aktualizovány na stránkách fakulty.

Studium v zahraničí

Studenti mají možnost absolvovat obor „Transportation and Logistic Systems“ a "Inteligentní dopravní systémy", které běží ve spolupráci 3 univerzit. Jedná se o "joint-degree" obory, kdy předměty zahraniční univerzity přímo figurují ve studijním plánu univerzity domácí.

Fakulta dopravní je zapojena do programu Athens, který nabízí týdenní intenzivní kurzy v zahraničí, do projektu G8 Scholarship, který nabízí množství šestiměsíčních stipendií na australských univerzitách pro začínající výzkumné pracovníky a spolupracuje s Fulbrightovou komisí, která umožňuje získání finanční podpory pro studijní, výzkumné a výukové pobyty v USA v rámci stipendijních a grantových programů. Dále je možné získat dva typy stipendií pro studijní pobyty na Tchaj-wanu.

Studenti FD ČVUT mohou rovněž vycestovat díky bilaterálním a multilaterálním dohodám na univerzity z celého světa.

Při splnění určitých kritérií mají studenti možnost studovat v zahraničí díky programu Erasmus.

Ubytování a koleje

ČVUT nabízí celkem 8 kolejí v několika částech Prahy - v Dejvicích, Bubenči, na Strahově, v centru Prahy a v Podolí. Ubytování na kolejích je možné vybírat a rezervovat na stránkách Správy účelových zařízení ČVUT zde.

Kontakt

Fakulta dopravní

České vysoké učení technické v Praze
Konviktská 293/20
110 00 Praha 1

Pobočky