Metropolitní univerzita Praha poskytuje vzdělání v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia, což ji řadí v České republice mezi jednu z mála soukromých vysokých škol s univerzitním statutem. MUP působí v Praze, Plzni, Liberci a Hradci Králové. Pro veřejnost, ale i pro své studenty nabízí MUP také přípravné kurzy na Cambridge Exams s možností složení zkoušky přímo na univerzitě či kurzy češtiny pro cizince. Budovy školy jsou bezbariérové, studenti s tělesným postižením mohou studovat v programu „Škola bez bariér“, který realizuje MUP od akademického roku 2003/2004.

Studijní programy

Od svého založení v roce 2001 nabízí univerzita studijní obory v oblasti mezinárodních teritoriálních vztahů, právní specializace a mezinárodních ekonomických vztahů, a to jak v prezenční, tak v kombinované formě, v českém a anglickém jazyce.

Uplatnění

Absolventi naleznou uplatnění např. v domácích i nadnárodních firmách, v institucích veřejné správy a samosprávy, v mediálních organizacích, v institucích EU apod.

www.mup.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkoušky pro prezenční studium:

Bakalářské studium – test z jednoho světového jazyka (anglického, německého, francouzského nebo španělského) – viz jednotlivé obory

Magisterské studium – test nebo pohovor ze společenskovědního základu zaměřeného dle oboru studia – viz jednotlivé obory

Doktorské studium – posouzení písemných podkladů, které uchazeč předal MUP spolu s přihláškou ke studiu, odbornou komisí a přijímací zkouška – viz jednotlivé obory

Rigorózní řízení – posouzení návrhu rigorózní práce odbornou komisí - viz jedotlivé obory.

Uchazeči cizinci, kteří nemají český jazyk (případně slovenský) jako svůj rodný a hlásí se ke studiu v českém jazyce, musí prokázat svou znalost českého jazyka jak pro studium v prezenční, tak i v kombinované formě (s výjimkou občanů Slovenska a absolventů SŠ studia v českém jazyce). Uchazeči, kteří se hlásí do programu Škola bez bariér, absolvují přijímací zkoušku do prezenční formy studia a dále pak motivační pohovor.

Přijímací zkoušky pro kombinované studium

Přijímací zkoušku skládají v kombinovaném studiu pouze uchazeči o obor Anglophone Studies, a to v termínech přijímacích zkoušek pro prezenční formu studia.

Termíny přijímacích zkoušek pro bakalářské a magisterské prezenční studium Praha, Plzeň, Hradec Králové – přijímací zkoušky se konají v budovách školy ve městě podle místa studia

6. 6. 2018 27. 6. 2018 1. 8. 2018 5. 9. 2018 19. 9. 2018 3. 10. 2018

Termín přijímacích zkoušek pro doktorské studiumpro obory Mezinárodní vztahy a evropská studia, International Relations and European Studies, Politologie, Mediální studia: 15. 6. 2018

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 600 Kč

Aktuality

Sportovní klub MUP

Sportovní klub MUP

Sportovní Klub MUP se zaměřuje na využití volného času studentů a rozvíjí jejich samostatnou sportovní činnost. K aktivitám patří organizování sportovních semestrálních a vícedenních kurzů, pořádání turnajů a dalších sportovních akcí. číst více

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří

Termíny dnů otevřených dveří: 10. 01. 2018, 31. 01., 28. 02., 21. 03., 18. 04., 16. 05., 13. 06., 03. 09. a 17. 09. 2018 číst více

Doplňující informace

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti či absolventi MUP do jednoho roku po úspěšném ukončení studia absolvovat 2 - 12 měsíční praktickou stáž ve firmách a institucích v  partnerských zemích.

Absolventi MUP mohou rovněž do 2 let po ukončení studia vyjet v rámci programu Leonardo da Vinci na 3-6 měsíční stáž do Belgie, Litvy či Španělska.

Studium v zahraničí

Metropolitní univerzita Praha se řadí na přední místo mezi soukromými vysokými školami v ČR v rozsahu zahraniční spolupráce.

V rámci Erasmu mohou studenti strávit jeden až dva semestry na jedné z evropských partnerských univerzit, konkrétně v některé z členských zemí EU, dále pak na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku, Turecku a Makedonii.

Na základě bilaterálních smluv uzavřených mezi MUP s více než 40 mimoevropskými zeměmi se studentům rovněž otevírá možnost studovat 1 až 2 semestry na některé z partnerských univerzit v Asii, Americe či Oceánii.

Ubytování a koleje

Metropolitní univerzita Praha nedisponuje vlastním ubytovacím zařízením, na stránkách však nabízí ubytovatele, s nimiž dlouhodobě spolupracuje. Více na http://www.mup.cz/o-studiu/sluzby-pro-studenty/ubytovani/.

Školné

Bakalářské a magisterské studium stojí v prezenční formě 55 000 Kč/rok, respektive 29 000 Kč za semestr při rozložení splátek. V kombinované formě činí cena studia 48 000 Kč, při rozložené splátce 25 000 Kč za semestr. Cena doktorského studia činí 25 000 Kč/rok v prezenční i v kombinované formě studia.

Stipendium

Škola nabízí sociální a ubytovací stipendium. Navíc také nabízí stipendium pro doktorantské studium, které je studentům přiřazováno podle umístění v přijímacím řízení.