O nás

Metropolitní univerzita Praha otevřela své dveře prvním studentům v roce 2001. Od té doby těmito dveřmi prošlo již téměř 15000 absolventů bakalářských, magisterských a doktorských programů, a to v Praze, Plzni, Liberci a v Hradci Králové. V posledních letech přijímá univerzita do prvních ročníků přibližně 1500 studentů, což ji řadí mezi největší soukromé vysoké školy v České republice. Univerzita v současné době poskytuje vzdělání téměř 4000 studentům a nabízí studijní programy, které jsou vyučovány jak v českém, tak anglickém jazyce. Jako jedna z mála českých soukromých vysokých škol má statut Univerzity.

Studijní programy

Od svého založení v roce 2001 nabízí univerzita studijní obory v oblasti mezinárodních teritoriálních vztahů, právní specializace a mezinárodních ekonomických vztahů, a to jak v prezenční, tak v kombinované formě, v českém a anglickém jazyce.

Uplatnění

Absolventi naleznou uplatnění např. v domácích i nadnárodních firmách, v institucích veřejné správy a samosprávy, v mediálních organizacích, v institucích EU apod.

Web

Kde nás najdeš

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Dubečská 900/10
100 00 Praha 10

Přihlášky a přijímačky

Výjimečně na příští akademický rok (2020/2021) rušíme přijímací zkoušky do bakalářských a magisterských programů v češtině. Přijímací zkoušky do bakalářských a magisterských programů v angličtině proběhnou online bez ústní části zkoušky.

OBSAH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Prezenční a kombinované studium (Bc. a Mgr.)

  • studijní programy v češtině jsou bez přijímacích zkoušek
  • studijní programy v angličtině - online test z anglického jazyka

Přijímací řízení pro cizince do studijních programů vyučovaných v českém jazyce se uskuteční bez ověřování úrovně českého jazyka.

Uchazeči, kteří se hlásí do programu Škola bez bariér, absolvují přijímací zkoušku do prezenční formy studia a dále pak motivační pohovor 17. 9. 2020.

Doktorské studium

  • posouzení písemných podkladů, které uchazeč předal MUP spolu s přihláškou ke studiu, odbornou komisí a přijímací zkouška – viz jednotlivé programy 

TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK

  • bakalářské a magisterské studium: nejpozději do 26. 10. 2020
  • nejbližší termíny přijímacích zkoušek Bc. a Mgr.: studijní programy v češtině jsou bez přijímacích zkoušek; studijní programy v angličtině – přijímací zkoušky probíhají elektronickou formou kontinuálně v období od 20. 4. 2020 do 26. 10. 2020
  • doktorské studium: termín podání přihlášky prodloužen do 31. 7. 2020. Přijímací zkoušky následně proběhnou podle standardních pravidel; termín ústních pohovorů s uchazeči bude 18. 9. 2020.
  • Elektronická přihláška: 550 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Škola bez bariér

Metropolitní univerzita Praha ve své činnosti nezapomíná ani na společenskou odpovědnost. Již od roku 2003 realizuje sociální program Škola bez bariér pro studenty s pohybovým postižením, za který byla několikrát oceněna. Tito studenti získávají stipendium a studují v bezbariérových budovách. Mohou tak snadněji dosahovat svých akademických snů a cílů a po absolvování studia nalézt dobré uplatnění na trhu práce.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti či absolventi MUP do jednoho roku po úspěšném ukončení studia absolvovat 2 - 12 měsíční praktickou stáž ve firmách a institucích v  partnerských zemích.

Absolventi MUP mohou rovněž do 2 let po ukončení studia vyjet v rámci programu Leonardo da Vinci na 3-6 měsíční stáž do Belgie, Litvy či Španělska.

Studium v zahraničí

Metropolitní univerzita Praha se řadí na přední místo mezi soukromými vysokými školami v ČR v rozsahu zahraniční spolupráce.

V rámci Erasmu mohou studenti strávit jeden až dva semestry na jedné z evropských partnerských univerzit, konkrétně v některé z členských zemí EU, dále pak na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku, Turecku a Makedonii.

Na základě bilaterálních smluv uzavřených mezi MUP s více než 40 mimoevropskými zeměmi se studentům rovněž otevírá možnost studovat 1 až 2 semestry na některé z partnerských univerzit v Asii, Americe či Oceánii.

Ubytování a koleje

Metropolitní univerzita Praha nedisponuje vlastním ubytovacím zařízením, na stránkách však nabízí ubytovatele, s nimiž dlouhodobě spolupracuje.

Školné

Bakalářské a magisterské studium stojí v prezenční formě 57 000 Kč/rok, respektive 30 000 Kč za semestr při rozložení splátek. V kombinované formě činí cena studia 52 000 Kč, při rozložené splátce 27 000 Kč za semestr. Cena doktorského studia činí 25 000 Kč/rok v prezenční i v kombinované formě studia.

Stipendium

Škola nabízí sociální a ubytovací stipendium. Navíc také nabízí stipendium pro doktorantské studium, které je studentům přiřazováno podle umístění v přijímacím řízení. 

Přípravný rok anglického jazyka

Metropolitní univerzita Praha nabízí intenzivní dvousemestrální kurz anglického jazyka, který realizuje Oddělení anglického jazyka Katedry cizích jazyků MUP v rámci programů celoživotního vzdělávání. Přípravný rok je určen pro mírně až středně pokročilé zájemce, především pro ty, kteří se ucházejí o studium oborů vyučovaných v anglickém jazyce v České republice (na MUP např. Anglophone Studies, International Business, International Relations and European Studies) nebo v zahraničí, nicméně jejich jazykové znalosti nejsou pro takové studium dostačující. Cílem kurzu je podpořit komunikativní kompetence účastníků kurzu, naučit je diskutovat o odborných tématech, porozumět odborným textům a pracovat s nimi. Výuka je založena na komunikativní metodě a je vedena zkušenými vysokoškolskými pedagogy.

Semestrální kurz anglického jazyka

Metropolitní univerzita Praha nabízí intenzivní semestrální kurz anglického jazyka, který realizuje Oddělení anglického jazyka Katedry cizích jazyků MUP v rámci programů celoživotního vzdělávání. Semestrální kurz je určen pro mírně až středně pokročilé zájemce, především pro ty, kteří se ucházejí o studium oborů vyučovaných v anglickém jazyce v České republice (na MUP např. Anglophone Studies, International Business, International Relations and European Studies) nebo v zahraničí, nicméně jejich jazykové znalosti nejsou pro takové studium dostačující. Cílem kurzu je podpořit komunikativní kompetence účastníků kurzu, naučit je diskutovat o odborných tématech, porozumět odborným textům a pracovat s nimi. Výuka je založena na komunikativní metodě a je vedena zkušenými vysokoškolskými pedagogy.

Přípravný rok českého jazyka pro cizince

Metropolitní univerzita Praha nabízí intenzivní dvousemestrální kurz českého jazyka pro cizince, který realizuje Oddělení českého jazyka pro cizince Katedry cizích jazyků MUP v rámci programů celoživotního vzdělávání. Přípravný rok je určen pro úplné začátečníky, kteří chtějí studovat na vysoké škole v České republice, ale brání jim v tom jazyková bariéra. Cílem kurzu je připravit účastníky ke studiu na vysoké škole s češtinou jako vyučovacím jazykem a seznámit je s kulturními, společenskými a historickými reáliemi ČR. Výuka je postavena na komunikativním přístupu a je vedena zkušenými vysokoškolskými pedagogy.

Semestrální kurz českého jazyka pro cizince

Metropolitní univerzita Praha nabízí intenzivní semestrální kurz českého jazyka pro cizince, který realizuje Oddělení českého jazyka pro cizince Katedry cizích jazyků MUP v rámci programů celoživotního vzdělávání. Semestrální je určen pro mírně pokročilé uživatele českého jazyka (úroveň A2/B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky), kteří chtějí studovat na vysoké škole v České republice, ale brání jim v tom jazyková bariéra. Cílem kurzu je připravit účastníky ke studiu na vysoké škole s češtinou jako vyučovacím jazykem a seznámit je s kulturními, společenskými a historickými reáliemi ČR. Výuka je postavena na komunikativním přístupu a je vedena zkušenými vysokoškolskými pedagogy.

Přípravné kurzy na Cambridge Exams

Metropolitní univerzita Praha nabízí přípravné kurzy na mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge Exams. Kurz je zakončen tzv. bariérovým testem (zkouškou nanečisto). Úspěšné složení bariérového testu je podmínkou pro podání přihlášky na danou zkoušku. Kapacita kurzu je 14-18 účastníků. Všichni lektoři kurzů na MUP mají vysokoškolské vzdělání nebo odpovídající certifikát (DELTA, CELTA, TEFL) a dlouholetou praxi v oboru.

Kontakt

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Dubečská 900/10
100 00 Praha 10

Pobočky

Praha - Jarov

Učňovská 100/1
190 00 Praha 9

www.mup.cz
724 135 974
jarov@mup.cz