O nás

Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) byl založen roku 1992 je součástí Českého vysokého učení technického v Praze a má status vysokoškolského ústavu.

Studijní programy

Do činnosti MÚVS spadá vysokoškolská výuka v akreditovaných bakalářských (Ekonomika a management, Specializace v pedagogice, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku) a navazujících magisterských programech (Projektové řízení inovací). MÚVS nabízí také výukové programy v rámci celoživotního vzdělávání. Hlavními oblastmi studia jsou ekonomické a manažerské vzdělávání, inženýrská pedagogika, jazyková příprava a koučink.

Uplatnění

Absolventi jsou schopni se uplatnit při řízení technických, provozních či obchodních, ale i marketingových útvarů. Dále jako manažeři dílčích i komplexních inovačních projektů na různých úrovních řízení zejména v průmyslových podnicích. Důraz kladený na výuku anglického jazyka dává absolventům předpoklady pracovat pro zahraniční firmy, popř. pro zahraniční filiálky našich či zahraničních podniků. V neposlední řadě se mohou uplatnit jak ve státní správě, tak i dalších institucích včetně těch soukromých, jejichž činnost souvisí s problematikou rozvoje měst a regionů.

Web

Kde nás najdeš

Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze
Kolejní 2637/2a
160 00 Praha 6

Přihlášky a přijímačky

NOVINKA

Bakalářský studijní program Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku je otevřen od akademického roku 2021/22. Národní akreditační úřad udělil tomuto programu akreditaci na dobu 10 let.

Bakalářský studijní program: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Forma studia: kombinovaná

Standardní doba studia: 3 roky

Udělovaný akademický titul: bakalář (ve zkratce Bc.)

Jazyk studia: čeština

Podmínky přijímacího řízení

Přijímací zkouška – ukázka vzorového testu

Elektronická přihláška ČVUT: https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska/

 

On-line Den otevřených dveří

Bakalářské programy:

Ekonomika a management: písemný test z matematiky a písemný test z anglického jazyka. Přijímací zkouška nebo její část může být prominuta na základě prospěchu ze střední školy.

Economics and Management: písemný test z matematiky a písemný test z anglického jazyka. Test z AJ může být prominut.

Navazující magisterské programy:

Projektové řízení inovací: písemný test ze základů exaktních věd, písemný test z anglického jazyka

Innovation Project Management: písemný test ze základů exaktních věd, písemný test z anglického jazyka. test z AJ může být prominut. 

  • Elektronická přihláška: 900 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Masarykův ústav vyšších studií nabízí pro své studenty možnost vycestovat na studijní pobyt do zahraničí pomocí programu Erasmus+ (univerzity v zemích EU). Kromě tohoto programu má fakulta uzavřeno několik bilaterálních dohod se zeměmi mimo EU. Více informací o studiu v zahraničí naleznete zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců. Více informací o pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

ČVUT nabízí celkem 8 kolejí v několika částech Prahy - v Dejvicích, Bubenči, na Strahově, v centru Prahy a v Podolí. Ubytování na kolejích je možné vybírat a rezervovat na stránkách Správy účelových zařízení ČVUT zde.

Kontakt

Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze
Kolejní 2637/2a
160 00 Praha 6