O nás

Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) byl založen roku 1992 je součástí Českého vysokého učení technického v Praze a má status vysokoškolského ústavu.

Studijní programy

Do činnosti MÚVS spadá vysokoškolská výuka v akreditovaných bakalářských (Ekonomika a management, Specializace v pedagogice), navazujících magisterských (Řízení rozvojových projektů) a doktorských studijních programech (Historie techniky). Nabízí také výukové programy v rámci celoživotního vzdělávání. Hlavními oblastmi studia jsou ekonomické a manažerské vzdělávání, inženýrská pedagogika, jazyková příprava a koučink.

Uplatnění

Absolventi jsou schopni se uplatnit při řízení technických, provozních či obchodních, ale i marketingových útvarů. Dále jako manažeři dílčích i komplexních inovačních projektů na různých úrovních řízení zejména v průmyslových podnicích. Důraz kladený na výuku anglického jazyka dává absolventům předpoklady pracovat pro zahraniční firmy, popř. pro zahraniční filiálky našich či zahraničních podniků. V neposlední řadě se mohou uplatnit jak ve státní správě, tak i dalších institucích včetně těch soukromých, jejichž činnost souvisí s problematikou rozvoje měst a regionů.

Web

Kde nás najdeš

Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze
Kolejní 2637/2a
160 00 Praha 6

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška do bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice probíhá formou pohovoru. Do studijního programu Ekonomika a management se skládá písemná zkouška z matematiky a anglického jazyka. Studenti s dosaženým průměrem do 1,5 celkového prospěchu za 2. pololetí 3. ročníku střední školy budou přijati bez přijímacích zkoušek. Všichni přijatí studenti musí prokázat komunikační znalost českého či slovenského jazyka. 

Přihlášky je možné podávat do 31. 3.

  • Elektronická přihláška: 650 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Masarykův ústav vyšších studií nabízí pro své studenty možnost vycestovat na studijní pobyt do zahraničí pomocí programu Erasmus+ (univerzity v zemích EU). Kromě tohoto programu má fakulta uzavřeno několik bilaterálních dohod se zeměmi mimo EU. Více informací o studiu v zahraničí naleznete zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců. Více informací o pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

ČVUT nabízí celkem 8 kolejí v několika částech Prahy - v Dejvicích, Bubenči, na Strahově, v centru Prahy a v Podolí. Ubytování na kolejích je možné vybírat a rezervovat na stránkách Správy účelových zařízení ČVUT zde.

Kontakt

Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze
Kolejní 2637/2a
160 00 Praha 6