Fakulta architektury byla založena roku 1976 a primárně se soustředí na navrhování budov, sanace historických památek, urbanismus a vztahy staveb k životnímu prostředí.

Studijní programy

Nabízí studium ve dvou bakalářských oborech (v délce 3 roky), dvou navazujících magisterských oborech (v délce 2 roky) a ve čtyřech doktorských oborech (v délce 4 roky). Fakulta nabízí studijní programy: Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a Design.

Obor Průmyslový design byl vytvořen z potřeb sociálně-kulturních. Studenti se zabývají především navrhováním stavebních a interierových prvků s ohledem na ergonomii a celkové působení na člověka. K tomu vede a dopomáhá několik specielně zaměřených ústavů v rámci fakulty, ale také několik ateliérů, které mají studenti možnost využívat.

Uplatnění

Absolventi naleznou uplatnění především jako projektanti v architektonických ateliérech. S nabytými znalostmi mohou také působit i v projektových kancelářích zabývající se občanskou výstavbou.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení do bakalářského studia  je dvoukolové. První kolo se skládá ze tří částí - výtvarná zkouška, zkouška z exaktních předmětů a test ze všeobecného přehledu. Druhé kolo probíhá formou ústního pohovoru. 

Přihlášku je možné podat do 30.11.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 650 Kč
Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Informace o SCIO testech
Informace o SCIO testech

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ lze studovat 1 až 2 semestry na některé z partnerských univerzit v téměř kterékoliv evropské zemi. Více informací o Erasmu na FA naleznete zde. Zároveň na univerzitě působí také další zahraniční programy - např. CEEPUS, který zprostředkovává výměnné pobyty v rámci střední Evropy. ČVUT má také uzavřené bilatelární dohody i s některými mimoevropskými státy. Více informací naleznete zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců. Více informací o pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

ČVUT nabízí celkem 8 kolejí v několika částech Prahy - v Dejvicích, Bubenči, na Strahově, v centru Prahy a v Podolí. Ubytování na kolejích je možné vybírat a rezervovat na stránkách Správy účelových zařízení ČVUT zde.