Fakulta elektrotechnická byla založena v roce 1950 a navazovala na tradici výuky elektrotechnických disciplín na pražské české technice.

Studijní programy

Fakulta poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti elektrotechniky a informatiky, energetiky a managementu, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a počítačového inženýrství. Všechny studijní programy jsou úzce vázány na výzkumné aktivity. Byly akreditované nové obory jako Kybernetika a robotika či Počítačové hry a grafika.

Uplatnění

Absolventi nacházejí uplatnění na odborných a manažerských pozicích v průmyslu, energetice, telekomunikačních společnostech a IT firmách. Fakulta intenzivně spolupracuje s průmyslem.

www.fel.cvut.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška do bakalářského studia je písemná a sestává z testu z matematiky; může být však prominuta - za podmínek popsaných zde.

Přihlášku pro Bc. a Mgr. program lze podat do 31.3.

Přípravné kurzy z matematiky a fyziky

Opakování matematiky k maturitě a přijímací zkoušce na VŠ

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 650 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika
Výsledek pro přijetí: 90 %
Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 90 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta elektrotechnická nabízí pro své studenty možnost vycestovat na studijní pobyt do zahraničí pomocí programů Erasmus+ (univerzity v zemích EU) a ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network, Socrates). Kromě těchto programů má fakulta uzavřeno několik bilaterálních dohod se zeměmi mimo EU. Více informací o studiu v zahraničí naleznete zde.

Studenti Fakulty elektrotechnické ČVUT, kteří úspěšně ukončili bakalářské studium, mají možnost studovat magisterský program v rámci Double Degree Program v zahraničí s tím, že studium jim může být uznáno jako odpovídající studium na FEL. Více informací o tomto programu nelznete zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců. Mimo to je ČVUT partnerem nového evropského portálu pro zprostředkování studentských pracovních stáží a studijních pobytů Praxis. Více informací o pracovních stážích naleznete zde.

Koleje a menzy

ČVUT nabízí celkem 8 kolejí v několika částech Prahy - v Dejvicích, Bubenči, na Strahově, v centru Prahy a v Podolí. Ubytování na kolejích je možné vybírat a rezervovat na stránkách Správy účelových zařízení ČVUT zde. Studenti mají možnost vybrat si z řady menz zde.