O nás

Fakulta elektrotechnická byla založena v roce 1950 a navazovala na tradici výuky elektrotechnických disciplín na pražské české technice.

Fakulta elektrotechnická ČVUT je dnes prestižním českým vysokoškolským pracovištěm s 6000 studenty, se 730 zaměstnanci a s ročním rozpočtem přesahujícím 500 milionů Kč. V současnosti uskutečňuje bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy Elektrotechnika a informatika v jazyce českém a anglickém a ve formě prezenční a kombinované. Bakalářský studijní program je tříletý (první rok společný, navazují 4 obory) a absolventi získávají titul Bc. Magisterský studijní program je dvouletý nebo tříletý (7 oborů) a absolventi získávají titul Ing. Doktorský studijní program je tříletý (15 oborů) a absolventi získávají titul Ph.D. Tyto moderně koncipované programy postupně vytlačují tradiční nestrukturované programy.

Absolventi Fakulty elektrotechnické nacházejí široké uplatnění nejen v České republice, ale i v zahraničí. Po celou dobu své existence vyučuje Fakulta elektrotechnická na vysoké odborné úrovni jednomu z nejrychleji se rozvíjejících odvětví lidské činnosti.

Kde nás najdeš

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze
Technická 1902/2
160 00 Praha 6

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška do bakalářského studia je písemná a sestává z testu z matematiky; může být však prominuta.

Přijímací zkouška do navazujícího magsterského studia se skládá z písemného testu a v některých případech je doplněna také ústním pohovorem před přijímací komisí programu. Tematické okruhy zkoušky se liší podle zvoleného programu. Děkan promine přijímací zkoušku studentům či absolventům bakalářského, respektive magisterského studijního programu příbuzného charakteru, jako je magisterský program, na který se uchazeč hlásí, pokud vážený studijní průměr za celou dobu bakalářského, respektive magisterského studia je nejvýše 1,80.

Přihlášku pro Bc. programy lze podat do 2. 9. 2019.

Přihlášku pro NMgr. programy lze podat do 19. 8. 2019.

  • Elektronická přihláška: 650 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika

Výsledek pro přijetí: 90 %

Vyzkoušet test

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 90 %

Vyzkoušet test

Kontakt

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze
Technická 1902/2
160 00 Praha 6