O nás

České vysoké učení technické v Praze bylo založeno roku 1707 a patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě.

V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a šest vysokoškolských ústavů. Studuje na něm přes 21 500 studentů.

V roce 2018 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4500 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering" na 101. – 150. místě, v oblasti „Mechanical, Aeronautical and Manuf. Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical and Electronic Engineering“ na 201. – 250. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture/Built Environment“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 220. místě. V celkovém hodnocení university je ČVUT na 491. – 500. příčce v meziročním srovnání a je tak stále nejlepší tuzemskou technickou univerzitou.

Studijní programy

ČVUT nabízí svým studentům 162 studijních programů a v rámci nich 480 studijních oborů. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu.

Web

Kde nás najdeš

České vysoké učení technické v Praze

Jugoslávských partyzánů 1518/3
160 00 Praha 6

Fakulty

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Budovy a prostředí
 • Building Structures
 • Fyzikální a materiálové inženýrství
 • Geodezie a kartografie
 • Geodézie a kartografie
 • Integrální bezpečnost staveb
 • Inteligentní budovy

a dalších 15 programů

23 programů

Masarykův ústav vyšších studií

 • Economics and Management
 • Ekonomika a management
 • Innovation Project Management
 • Projektové řízení inovací
 • Učitelství odborných předmětů 
 • Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
6 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínská a klinická informatika
 • Biomedicínská a klinická technika
 • Biomedicínská a klinická technika (EN)
 • Biomedicínská informatika
 • Biomedicínský inženýr
 • Biomedicínský inženýr (EN)
 • Biomedicínský technik

a dalších 14 programů

21 programů

Fakulta architektury

 • Architektura - teorie a tvorba
 • Architektura - teorie a tvorba (EN)
 • Architektura a urbanismus
 • Architektura a urbanismus (EN)
 • Architektura, stavitelství a technologie
 • Architektura, stavitelství a technologie (EN)

a dalších 9 programů

15 programů

Fakulta dopravní

 • Dopravní logistika
 • Dopravní systémy a technika
 • Inteligentní dopravní systémy
 • Inteligentní dopravní systémy (EN)
 • Inženýrská informatika v dopravě a spojích
 • Letecká doprava
 • Logistika a řízení dopravních procesů

a dalších 6 programů

13 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Akustika / Acoustics
 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Audiovizuální technika a zpracování signálů
 • Avionika
 • Bioinformatika
 • Datové vědy
 • Elektrické pohony

a dalších 52 programů

59 programů

Fakulta informačních technologií

 • Bezpečnost a informační technologie
 • Informační systémy a management
 • Informatics
 • Informatika
 • Návrh a programování vestavných systémů
 • Počítačová bezpečnost
 • Počítačová grafika
 • Počítačové inženýrství
 • Počítačové systémy a sítě

a dalších 6 programů

15 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikace softwarového inženýrství
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikované matematicko-stochastické metody
 • Diagnostika materiálů
 • Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
 • Experimentální jaderná a částicová fyzika

a dalších 17 programů

23 programů

Fakulta strojní

 • Aplikované vědy ve strojním inženýrství
 • Automatizační a přístrojová technika
 • Biomechanika
 • Dopravní a transportní technika
 • Dopravní stroje a zařízení
 • Energetické stroje a zařízení
 • Energetika a procesní inženýrství

a dalších 22 programů

29 programů

Kloknerův ústav

 • Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách
 • Teorie konstrukcí
2 programy

Přihlášky a přijímačky

Podmínky přijímacího řízení si stanovuje každá fakulta nebo součást ČVUT sama. Součástí přijímacího řízení je většinou přijímací zkouška ve formě písemného testu. Na některých fakultách může být také předepsaná talentová zkouška. Pokud máš dobrý prospěch na střední škole nebo ses účastnil středoškolských olympiád nebo jiných odborných aktivit, určitě si pečlivě přečti podmínky přijímacího řízení – může se stát, že splňuješ podmínky pro prominutí přijímací zkoušky.

 • Elektronická přihláška: 650 Kč

Doplňující informace

Všem našim studentům nabízíme možnost v rámci daného studijního programu/oboru studovat v Evropě i ve světě, aniž by bylo nutné prodlužovat studium. Do světa se můžeš podívat i opakovaně. Každý student magisterského studia by měl absolvovat alespoň 1 semestr studia v zahraničí.

Kontakt

České vysoké učení technické v Praze

Jugoslávských partyzánů 1518/3
160 00 Praha 6