České vysoké učení technické v Praze bylo založeno roku 1707 a je jednou z nejstarších technických univerzit na světě. Současný název nese od roku 1920. Skládá se z osmi fakult a dalších ústavů pokrývajících celé spektrum technických disciplín. Škola intenzivně rozvíjí spolupráci s průmyslem.

TIP

Fakulta stavební

Praha 6 - Dejvice

Obory: Architektura a stavitelství  Budovy a prostředí  Building and structural engineering  Building Engineering  Building Structures  Economics and Management in Civil Engineering  Ekonomika a řízení ve stavebnictví   a dalších 29 oborů

Fakulta stavební
TIP

Masarykův ústav vyšších studií

Praha 6

Obory: Economics and Management  Ekonomika a management  Innovation Project Management  Projektové řízení inovací  Učitelství odborných předmětů   Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Masarykův ústav vyšších studií
TIP

Fakulta biomedicínského inženýrství

Kladno

Obory: Biomedicínská a klinická informatika  Biomedicínská a klinická technika  Biomedicínská a klinická technika (EN)  Biomedicínská informatika  Biomedicínský inženýr  Biomedicínský inženýr (EN)  Biomedicínský technik   a dalších 14 oborů

Fakulta elektrotechnická

Praha 6 | testy

Obory: Akustika / Acoustics  Aplikovaná elektronika  Aplikovaná elektrotechnika  Audiovizuální technika a zpracování signálů  Avionika  Bezdrátové komunikace  Bioinformatika  Biomedicínská informatika  Biomedicínské inženýrství   a dalších 68 oborů

Fakulta architektury

Praha 6 | testy

Obory: Architektura  Architektura - teorie a tvorba  Architektura - teorie a tvorba (EN)  Architektura (EN)  Architektura, stavitelství a technologie  Architektura, stavitelství a technologie (EN)  Dějiny architektury a památková péče   a dalších 6 oborů

Fakulta dopravní

Praha 1, Děčín

Obory: Dopravní logistika  Dopravní systémy a technika  Inteligentní dopravní systémy  Inteligentní dopravní systémy (EN)  Inženýrská informatika v dopravě a spojích  Letecká doprava  Logistika a řízení dopravních procesů   a dalších 6 oborů

Fakulta informačních technologií

Praha 6 | testy

Obory: Bezpečnost a informační technologie  Informační systémy a management  Informatics  Informatika  Návrh a programování vestavných systémů  Počítačová bezpečnost  Počítačová grafika  Počítačové inženýrství  Počítačové systémy a sítě   a dalších 6 oborů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Praha 1, Děčín

Obory: Aplikace softwarového inženýrství  Aplikovaná informatika  Aplikované matematicko-stochastické metody  Diagnostika materiálů  Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření  Experimentální jaderná a částicová fyzika   a dalších 17 oborů

Fakulta strojní

Praha 6

Obory: Advanced Powertrains  Aplikovaná mechanika  Biomechanika  Biomechanika a lékařské přístroje  Computation and Modelisation/Calculs et Modélisation  Design of Vehicles/Architecture des Véhicules  Dopravní stroje a zařízení   a dalších 31 oborů

Kloknerův ústav

Praha 6-Dejvice

Obory: Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách  Teorie konstrukcí

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více