O nás

Získejte praktické a kvalitní základy.

Fakulta stavební ČVUT v Praze nabízí bakalářské a magisterské studium v prezenční formě. Vychováváme odborníky se solidním základem.

Kvalita výuky, studijních podmínek a vybavení, propojování studia s praxí je pro nás klíčová.

Stavte na rozmanitosti a staňte se odborníky.

Uchyťte se v oblasti stavebního inženýrství, architektura a urbanismus, geoinformatika či životní prostředí, ekonomika a management, vodního hospodářství, požární bezpečnost. Ze studia naší fakulty vychází na sedmdesát profesí.

Více na uplatneni.fsv.cvut.cz

Jsme totiž moderní vysokoškolská instituce, prestižní ČVUT v Praze.

Připojte se k našim unikátním vědecko-výzkumným činnostem a pomáhejte průmyslu i veřejné správě řešit aktuální problémy.

Popadněte příležitost absolvovat část svého studia v zahraničí. Proč? Protože můžete.

Absolvujte fakultu s tradicí. Absolvujte Fakultu stavební ČVUT.

Více o studiu a studentském životě:

Web

Kde nás najdeš

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze
Thákurova 2077/7
166 29 Praha 6 - Dejvice

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení pro bakalářské studijní programy se skládá pouze z písemného testu z matematiky. Výjimkou je studijní program Architektura stavitelství, kdy je součástí také ústní pohovor (uchazeči předloží motivační list a 3 vlastní grafické práce).

Přijímací zkouška z matematiky může být v některých případech prominuta.

Přihlášku je možné podat do 31.3. (Bc.).

  • Elektronická přihláška: 650 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta stavební nabízí pro své studenty možnost vycestovat na studijní pobyt do zahraničí pomocí programu ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network, Socrates), SMILE (Student Mobility In Latin America, Caribbean and Europe) či Erasmus+ (univerzity v zemích EU). Kromě těchto programů má fakulta uzavřeno několik bilaterálních dohod se zeměmi mimo EU.

Studenti FSv ČVUT, kteří úspěšně ukončili bakalářské studium, mají možnost studovat magisterský program v rámci Double Degree Program v zahraničí s tím, že studium jim může být uznáno jako odpovídající studium na FSv. Více informací o tomto programu zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců. Více informací o pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

ČVUT nabízí celkem 8 kolejí v několika částech Prahy - v Dejvicích, Bubenči, na Strahově, v centru Prahy a v Podolí. Ubytování na kolejích je možné vybírat a rezervovat na stránkách Správy účelových zařízení ČVUT zde.

Kontakt

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze
Thákurova 2077/7
166 29 Praha 6 - Dejvice