O nás

Tvoříme pevný základ univerzity od jejího založení v roce 1707, kdy nejstarším samostatným oborem vznikajících polytechnických institucí bylo právě stavitelské a kartografické umění.

Vychováváme profesionály v oblasti stavebního inženýrství, architektury a geodézie. Jsme hrdí na náš koncept, kdy propojujeme špičkový výzkum s praxí.

Naši absolventi si mohou vybírat z širokého spektra pracovních nabídek v oboru s uplatněním napříč nejrůznějšími oblastmi, jako jsou doprava, energetika, životní prostředí a hygiena, zdravotnictví, zemědělství či průmysl. Studenti mají řadu příležitostí absolvovat část svého studia také v zahraničí.

Studijní programy

Fakulta nabízí sedm bakalářských studijních programů: Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství, Scénické technologie, Stavitelství, Management a ekonomika ve stavebnictví, Geodézie a kartografie a Civil Engineering. Program Stavební inženýrství se dělí na specializace, první dva roky jsou však pro všechny studenty tohoto studijního programu společné. Volbu specializace provádějí studenti ve 2. ročníku studia.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze
Thákurova 2077/7
166 29 Praha 6 - Dejvice

Přihlášky a přijímačky

Uchazečům ze středních škol s dobrými výsledky v matematice promíjíme přijímací test z matematiky. Podmínky prominutí.

PZákladní podmínkou pro přijetí na fakultu je:

a) dosáhnout středního vzdělání zakončeného maturitou,

b) projít úspěšně přijímacím řízením.

  • Elektronická přihláška: 900 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta stavební nabízí pro své studenty možnost vycestovat na studijní pobyt do zahraničí pomocí programu ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network, Socrates), SMILE (Student Mobility In Latin America, Caribbean and Europe) či Erasmus+ (univerzity v zemích EU). Kromě těchto programů má fakulta uzavřeno několik bilaterálních dohod se zeměmi mimo EU.

Studenti FSv ČVUT, kteří úspěšně ukončili bakalářské studium, mají možnost studovat magisterský program v rámci Double Degree Program v zahraničí s tím, že studium jim může být uznáno jako odpovídající studium na FSv. Více informací o tomto programu zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců. Více informací o pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

ČVUT nabízí celkem 8 kolejí v několika částech Prahy - v Dejvicích, Bubenči, na Strahově, v centru Prahy a v Podolí. Ubytování na kolejích je možné vybírat a rezervovat na stránkách Správy účelových zařízení ČVUT zde.

Kontakt

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze
Thákurova 2077/7
166 29 Praha 6 - Dejvice