O nás

Fakulta stavební je jednou z osmi fakult Českého vysokého učení technického v Praze a je pevným základem univerzity od jejího založení v roce 1707, kdy nejstarším samostatným oborem vznikajících polytechnických institucí bylo právě stavitelské a kartografické umění. Fakulta je tak historicky nejstarší a patří počtem studentů i dalšími parametry svého výkonu k největším fakultám ČVUT v Praze.

Absolventi se dnes profilují jako široká řada odborníků ve stavebnictví s uplatněním napříč nejrůznějšími oblastmi, jako jsou doprava, energetika, životní prostředí a hygiena, zdravotnictví, zemědělství či průmysl. Fakulta je moderní vysokoškolskou institucí, která neustále zdokonaluje nabídku studijních oborů, jejich skladbu i obsah předmětů. Studenti mají řadu příležitostí absolvovat část svého studia také v zahraničí. Fakulta si dává za cíl držet vysokou úroveň kvality studia. Ve všech studijních oborech garantuje propojení na praxi a nové poznatky z výzkumu.

Tradiční je snaha o úzké propojení s průmyslovou sférou, a to nejen v ekonomické činnosti. Zvyšuje se počet společných výzkumných projektů s průmyslem a fakulta pomáhá průmyslu i veřejné správě řešit aktuální problémy.

Studijní programy

Fakulta nabízí pět bakalářských studijních programů: Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství, Stavitelství, Geodézie a kartografie a Civil Engineering. Program Stavební inženýrství se dělí na specializace, první dva roky jsou však pro všechny studenty tohoto studijního programu společné. Do studijních specializací jsou studenti zařazeni na základě projeveného zájmu o specializaci, dosažených studijních výsledků v 1. - 3. semestru a kapacitních možností jednotlivých specializací. Volbu specializace provádějí studenti ve 2. ročníku studia. Do přihlášky ke studiu se uvádí studijní program, NE specializace!

Web

Kde nás najdeš

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze
Thákurova 2077/7
166 29 Praha 6 - Dejvice

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení pro bakalářské studijní programy se skládá pouze z písemného testu z matematiky. Výjimkou je studijní program Architektura stavitelství, kdy je součástí také ústní pohovor (uchazeči předloží motivační list a 3 vlastní grafické práce).

Přijímací zkouška z matematiky může být v některých případech prominuta.

  • Elektronická přihláška: 650 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta stavební nabízí pro své studenty možnost vycestovat na studijní pobyt do zahraničí pomocí programu ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network, Socrates), SMILE (Student Mobility In Latin America, Caribbean and Europe) či Erasmus+ (univerzity v zemích EU). Kromě těchto programů má fakulta uzavřeno několik bilaterálních dohod se zeměmi mimo EU.

Studenti FSv ČVUT, kteří úspěšně ukončili bakalářské studium, mají možnost studovat magisterský program v rámci Double Degree Program v zahraničí s tím, že studium jim může být uznáno jako odpovídající studium na FSv. Více informací o tomto programu zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců. Více informací o pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

ČVUT nabízí celkem 8 kolejí v několika částech Prahy - v Dejvicích, Bubenči, na Strahově, v centru Prahy a v Podolí. Ubytování na kolejích je možné vybírat a rezervovat na stránkách Správy účelových zařízení ČVUT zde.

Kontakt

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze
Thákurova 2077/7
166 29 Praha 6 - Dejvice