Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze poskytuje vzdělání vysoké úrovně s hlubokým matematicko-fyzikálním základem. Studenti oceňují individuální přístup, zapojení do vědeckých týmů již během bakalářského studia, možnosti stáží v ČR i v zahraničí a praxe v partnerských firmách.

Fakulta byla založena v roce 1955 v rámci čs. jaderného programu, ale v současné době nabízí široké spektrum studia a uplatnění. Hlavními pilíři jsou matematické, fyzikální a chemické obory, doplněné o medicínské aplikace, software nebo ekonomickou sféru.

Studijní programy/charakteristika studia

V 16 studijních oborech bakalářského a magisterského studia studuje na fakultě téměř 1 200 studentů. Hlavním rysem studia je propojení výuky s praktickými dovednostmi. Studenti se tak připravují na inženýrskou práci po absolvování studia. Cílem je naučit studenty chápat podstatu, samostatně tvořit a orientovat se v problematice.

Uplatnění absolventů

Absolventi odcházejí z fakulty všestranně připravení a v praxi jsou vysoce úspěšní. Uplatnění nalézají ve výzkumných pracovištích (AV, CERN, ITER, ELI, ...) i v soukromém sektoru (ČEZ, Nuvia Group, AdMat, IBM, IKEM atd.). Absolvent se může dále uplatnit v medicíně v oblasti radiologické fyziky (Protonové centrum), v inženýrství pevných látek (výroba detektorů, moderních polovodičových a magnetických součástek) a např. i v elektronice, nanotechnologiích (Crytur) nebo v laserových systémech.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium:

Přihlášku je třeba podat do 30. 4. 2018 a naleznete ji na adrese prihlaska.cvut.cz.

Přijímací zkouška z matematiky

Možnost prominutí přijímací zkoušky:

maturita v roce 2018 z matematiky nebo fyziky nebo chemie nebo informatiky, úspěch v olympiádách, průměr z profilových předmětů do 2,0; další možnosti na webových stránkách

Magisterské studium:

Přihláška se podává elektronicky na prihlaska.cvut.cz.

Přijímací zkouška je z profilových předmětů pro daný obor.

Kompletní informace o přijímacích zkouškách naleznete na www.fjfi.cvut.cz

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 650 Kč

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská nabízí pro své studenty možnost vycestovat na studijní pobyt do zahraničí pomocí programu ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network, Socrates) či Erasmus+ (univerzity v zemích EU). Kromě těchto programů má fakulta uzavřeno několik bilaterálních dohod se zeměmi mimo EU. Více informací o studiu v zahraničí naleznete zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců. Více informací o pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

ČVUT nabízí celkem 8 kolejí v několika částech Prahy - v Dejvicích, Bubenči, na Strahově, v centru Prahy a v Podolí. Ubytování na kolejích je možné vybírat a rezervovat na stránkách Správy účelových zařízení ČVUT zde.