O nás

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) je přírodovědnou základnou ČVUT pro matematiku, fyziku, chemii, informatiku a jejich aplikace v technických vědách i v inženýrské praxi.  Orientuje se na pokročilý základní i aplikovaný výzkum a moderní výuku.

Kromě jaderných věd se fakulta věnuje i oblasti kvantových technologií či laserů, studenti mohou na fakultě pracovat s plazmatem i nanotechnologiemi. Velký důraz klade i na matematické inženýrství a informatiku.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze
Břehová 78/7
115 19 Praha 1

Přihlášky a přijímačky

V přijímacím řízení do bakalářského studia je přijímací zkouška vzhledem k opatřením souvisejícím s pandemií prominuta.

Podávat přihlášky do bakalářského studia pro rok 2021/22 je možné až do 6. 9. 2021. Více informací naleznete zde. Přihlášky do navazujícího magisterského studia se přijímají do 30. 6. 2021.

  • Elektronická přihláška: 850 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Ubytování, koleje a menzy

ČVUT nabízí ubytování na kolejích v okolí areálu ČVUT v Dejvicích (Dejvická, Sinkuleho, Masarykova kolej), kousek od Dejvic v Bubenči (Bubenečská kolej, Orlík), na Strahově, v centru Prahy (Hlávkova kolej) u budov FEL a FJFI a kousek od centra v Praze 4 - Podolí. Bližší informace najdete na stránkách Správy účelových zařízení ČVUT zde.

Kontakt

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze
Břehová 78/7
115 19 Praha 1

Pobočky

Detašované pracoviště Děčín

Pohraniční 1288/1
405 01 Děčín

224 358 480
dana.landovska@fjfi.cvut.cz