O nás

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) je přírodovědnou základnou ČVUT pro matematiku, fyziku, chemii, informatiku a jejich aplikace v technických vědách i v inženýrské praxi.  Orientuje se na pokročilý základní i aplikovaný výzkum a moderní výuku.

Kromě jaderných věd se fakulta věnuje i oblasti kvantových technologií či laserů, studenti mohou na fakultě pracovat s plazmatem i nanotechnologiemi. Velký důraz klade i na matematické inženýrství a informatiku.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze
Břehová 78/7
115 19 Praha 1

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium

Termín podání přihlášky pro AR 2024/2025: 30. dubna 2024

Podmínky pro přijetí ke studiu:

  • Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (zakončeného maturitní zkouškou).
  • Úspěšné složení přijímací zkoušky z matematiky organizované fakultou nebo její prominutí děkanem.

Děkan fakulty může prominout přijímací zkoušku uchazečům, kteří splnili alespoň jednu z následujících podmínek:

1. Složení maturitní zkoušky z profilového předmětu pro daný studijní program – matematiky nebo fyziky, případně chemie pro studijní program Jaderná chemie.  

2. Průměr známek z profilového předmětu středoškolského studia je nejvýše 2,0.

3.  Úspěšná účast v některé ze středoškolských soutěží (alespoň v regionálním kole) prokázaná např. potvrzením absolvované střední školy nebo úředně ověřeným dokumentem vydaným organizátorem soutěže.

Podrobnosti k přijímacímu řízení a zkouškám uvádí Příkaz děkana.

  • Elektronická přihláška: 900 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Ubytování, koleje a menzy

ČVUT nabízí ubytování na kolejích v okolí areálu ČVUT v Dejvicích (Dejvická, Sinkuleho, Masarykova kolej), kousek od Dejvic v Bubenči (Orlík), na Strahově, v centru Prahy (Hlávkova kolej) u budov FEL a FJFI a kousek od centra v Praze 4 - Podolí. Bližší informace najdete na stránkách Správy účelových zařízení ČVUT zde.

Kontakt

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze
Břehová 78/7
115 19 Praha 1

Pobočky

Detašované pracoviště Děčín

Pohraniční 1288/1
405 01 Děčín

+420 778 548 202
dana.landovska@fjfi.cvut.cz