O nás

Kloknerův ústav je datován k roku 1921, kdy nesl název Výzkumný a zkušební ústav hmot a konstrukcí staveb. Zakladatelem, odborníkem v oboru železobetonového pozemního stavitelství, pedagogem, výzkumníkem a organizátorem byl profesor František Klokner. V současné době ústav nese jeho jméno.

Kloknerův ústav má čtyři odborná oddělení, akreditovanou laboratoř a od roku 1986 vlastní znalecké oprávnění v oboru stavitelství. Základní činnost ústavu se realizuje ve vědeckoýzkumných odděleních a v experimentálním oddělění. Hlavním úkolem Kloknerova úsatvu je vědecká činnost, která je úzce spjata se vzděláváním.

Kde nás najdeš

Kloknerův ústav

České vysoké učení technické v Praze
Šolínova 1903/7
166 08 Praha 6-Dejvice

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška se skládá z:

• odborné rozpravy k tématu doktorského studia

• posouzení výsledků předchozího studia, znalostí a odborných aktivit uchazeče

• posouzení jazykových znalostí uchazeče

• souhlasného stanoviska školitele daného tématu doktorského studia

V případě vašeho zájmu o další informace či doktorské studium u nás, prosím kontaktujte, za studijní obor Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách Doc. Ing. Tomáše Klečku, CSc. (tomas.klecka@cvut.cz), za studijní obor Teorie konstrukcí Doc. Ing. Janu Markovou, Ph.D. (jana.markova@cvut.cz) nebo studijní referentku Petru Řehořovou (petra.rehorova@cvut.cz).

Kontakt

Kloknerův ústav

České vysoké učení technické v Praze
Šolínova 1903/7
166 08 Praha 6-Dejvice