O nás

Kloknerův ústav je datován k roku 1921, kdy nesl název Výzkumný a zkušební ústav hmot a konstrukcí staveb. Zakladatelem, odborníkem v oboru železobetonového pozemního stavitelství, pedagogem, výzkumníkem a organizátorem byl profesor František Klokner.

Kde nás najdeš

Kloknerův ústav

České vysoké učení technické v Praze
Šolínova 1903/7
166 08 Praha 6-Dejvice

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška se skládá z:

• odborné rozpravy k tématu doktorského studia

• posouzení výsledků předchozího studia, znalostí a odborných aktivit uchazeče

• posouzení jazykových znalostí uchazeče

• souhlasného stanoviska školitele daného tématu doktorského studia

Kontakt

Kloknerův ústav

České vysoké učení technické v Praze
Šolínova 1903/7
166 08 Praha 6-Dejvice