Jihočeská univerzita byla založena roku 1991 a byla původně tvořena dvěma fakultami- Pedagogickou a Provozně ekonomickou. V současné době nabízí studium více než 200 oborů na osmi fakultách a jednom vysokoškolském ústavu především v oblasti přírodních, sociálních a humanitních věd. Počtem studentů (přes 12 000) se řadí ke středně velkým univerzitám v ČR. Uplatnění absolventů se zpravidla odvíjí od absolvované fakulty, resp. oboru.

Ekonomická fakulta

České Budějovice | testy

Obory: Economic Informatics  Ekonomická informatika  Finanční a pojistná matematika  Obchodní podnikání  Regional and European Project Management  Řízení a ekonomika podniku  Strukturální politika EU a rozvoj venkova   a další 2 obory

Filozofická fakulta

České Budějovice

Obory: Anglická a americká literatura (dvouoborové)  Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)  Archeologie  Archeologie (dvouoborové)  Archivnictví  Archivnictví (dvouoborové)  Bohemistika  Bohemistika (dvouoborové)   a dalších 36 oborů

Fakulta rybářství a ochrany vod

Vodňany

Obory: Fishery  Fishery and protection of waters  Ochrana vod  Rybářství  Rybářství a ochrana vod

Pedagogická fakulta

České Budějovice

Obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Arteterapie  Bohemistika (dvouobor)  Cizí jazyky pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk  Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 60 oborů

Přírodovědecká fakulta

České Budějovice

Obory: Aplikovaná informatika  Aplikovaná matematika  Biofyzika  Biochemie  Bioinformatics (Bioinformatika)  Biological chemistry  Biological Chemistry (Biologická chemie)  Biologie  Biologie ekosystémů   a dalších 38 oborů

Teologická fakulta

České Budějovice

Obory: Etika v sociální práci  Filozofie  Filozofie (dvouoborové)  Filozofie a religionistika  Charitativní práce  Pedagogika volného času  Philosophy  Sociální a charitativní práce  Teologie  Teologie (dvouoborové)  Teologie služby   a další 3 obory

Zemědělská fakulta

České Budějovice

Obory: Agroekologie  Agropodnikání  Aplikovaná a krajinná ekologie  Biologie a ochrana zájmových organismů  Kvalita zemědělských produktů  Multifunctional Agriculture  Obecná produkce rostlinná  Obecná zootechnika   a dalších 12 oborů

Zdravotně sociální fakulta

České Budějovice

Obory: Civilní nouzová připravenost  Fyzioterapie  Nurse  Nutriční terapeut  Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví  Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE  Ochrana veřejného zdraví  Ošetřovatelství   a dalších 11 oborů

Přihlášky a přijímačky

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč
Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Informace o SCIO testech
Informace o SCIO testech