O nás

Jihočeská univerzita je veřejná vysoká škola se sídlem v Českých Budějovicích. Profiluje se jako vzdělávací a výzkumná instituce s orientací na přírodní, humanitní a sociální vědy.

Na univerzitě studuje 10 000 studentů ve více než 200 oborech bakalářských, magisterských a doktorských programů na 8 fakultách – Ekonomické fakultě, Fakultě rybářství a ochrany vod, Filozofické fakultě, Pedagogické fakultě, Přírodovědecké fakultě, Teologické fakultě, Zdravotně sociální fakultě, Zemědělské fakultě.

Pro širokou veřejnost univerzita nabízí kurzy a programy celoživotního vzdělávání.

Jihočeská univerzita je atraktivní destinací pro studenty a vynikající vizitkou absolventů.

Web

Kde nás najdeš

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Branišovská 1645/31a
370 05 České Budějovice

Fakulty

Ekonomická fakulta

 • Analýza v ekonomické a finanční praxi
 • Aplikovaná informatika
 • Cestovní ruch

a dalších 8 programů

11 programů

Filozofická fakulta

 • Anglická a americká literatura
 • Anglický jazyk a literatura
 • Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

a dalších 39 programů

42 programů

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Fishery and protection of waters (EN)
 • Ochrana vod
 • Ochrana vodních ekosystémů

a další 3 programy

6 programů

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Arteterapie
 • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 55 programů

58 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná matematika
 • Biofyzika

a dalších 45 programů

48 programů

Teologická fakulta

 • Etika v sociální práci
 • Filosofie
 • Charitativní práce

a dalších 5 programů

8 programů

Zemědělská fakulta

 • Agroekologie
 • Agropodnikání
 • Aplikovaná a krajinná ekologie

a dalších 16 programů

19 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Fyzioterapie
 • Laboratorní diagnostika
 • Management sociální práce v organizacích

a dalších 15 programů

18 programů

Přihlášky a přijímačky

Na fakultách se liší pravidla, průběh i termíny přijímacího řízení.

 • Elektronická přihláška: 500 Kč

Kontakt

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Branišovská 1645/31a
370 05 České Budějovice