Nalezli jsme 10 škol

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Pozemní stavby
 • Podniková ekonomika
 • Technologie a řízení dopravy

a dalších 6 programů

9 programů

Ekonomická fakulta

 • Podniková informatika
 • Management regionálního rozvoje
 • Cestovní ruch

a dalších 7 programů

10 programů

Filozofická fakulta

 • Historie
 • Učitelství pro střední školy se specializací český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk a literatura

a dalších 41 programů

44 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací český jazyk jako druhý jazyk
 • Učitelství technické výchovy a pracovních činností pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 54 programů

57 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika
 • Aplikovaná matematika (dvouoborové)
 • Chemie životního prostředí

a dalších 49 programů

52 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Teologická fakulta

 • Teologie
 • Religionistika
 • Pedagogika volného času

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta zemědělská a technologická

 • Obecná zootechnika
 • Obecná produkce rostlinná
 • Pozemkové úpravy a převody nemovitostí

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Rybářství
 • Rybářství a ochrana vod
 • Ochrana vodních ekosystémů

a další 4 programy

7 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE
 • Fyzioterapie
 • Zdravotně-sociální péče

a dalších 13 programů

16 programů

Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú.

 • Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.