Nalezli jsme 9 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Ekonomická fakulta

 • Řízení a ekonomika podniku
 • Ekonomická informatika
 • Strukturální politika EU pro veřejnou správu
 • Strukturální politika EU a rozvoj venkova
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Obchodní podnikání
 • Finanční a pojistná matematika

a další 2 programy

9 programů

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Technologie dopravy a přepravy
 • Konstrukce staveb
 • Pozemní stavby
 • Logistické technologie
 • Master of Business Administration (MBA)
 • Ekonomika podniku
 • Bachelor of Business Administration
 • Strojírenství
8 programů

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.

 • Management a marketing služeb
 • Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě
2 programy

Filozofická fakulta

 • Učitelství španělského jazyka pro střední školy (dvouoborové)
 • Italský jazyk a literatura (dvouoborové)
 • Pomocné vědy historické
 • České dějiny
 • Překladatelství anglického jazyka + Překladatelství španělského jazyka

a dalších 39 programů

44 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základních škol
 • Informační technologie a e-learning
 • Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 61 programů

65 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Biomedicíncká laboratorní technika
 • Informatika pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Aplikovaná informatika
 • Biologie pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Parasitology
 • Chemie (jednooborové)
 • Botanika

a dalších 39 programů

47 programů

Teologická fakulta

 • Charitativní práce
 • Theology
 • Sociální a charitativní práce
 • Pedagogika volného času
 • Filozofie
 • Teologie služby
 • Teologie
 • Theologie
 • Teologie (dvouoborové)
 • Etika v sociální práci
 • Philosophy
 • Učitelství náboženství a etiky

a další 2 programy

14 programů

Zemědělská fakulta

 • Biologie a ochrana zájmových organismů
 • Zemědělské inženýrství
 • Agroekologie
 • Zootechnika
 • Zemědělské biotechnologie
 • Zemědělství
 • Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat
 • Aplikovaná a krajinná ekologie

a dalších 11 programů

19 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Ošetřovatelství
 • Sociální práce
 • Civilní nouzová připravenost
 • Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE
 • Nutriční terapeut
 • Zdravotní laborant
 • Speciální pedagogika - vychovatelství
 • Management sociální práce v organizacích

a dalších 9 programů

17 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.