Nalezli jsme 10 škol

Navštivte VŠKK na prezenčním dnu otevřených dveří🚪, můžete se zeptat na cokoli, co Vás ohledně studia zajímá.

Ekonomická fakulta

 • Management regionálního rozvoje
 • Finance a účetnictví
 • Ekonomika a management

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta zemědělská a technologická

 • Zemědělská chemie a biotechnologie
 • Biologie a ochrana zájmových organismů
 • Zemědělské biotechnologie

a dalších 12 programů

15 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství ruského jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Didaktika biologie

a dalších 50 programů

53 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Botany (EN)
 • Biologie ekosystémů a ekologie
 • Chemie pro vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 48 programů

51 programů

Filozofická fakulta

 • Španělská filologie
 • Francouzský jazyk a literatura
 • Románské jazyky

a dalších 41 programů

44 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Teologická fakulta

 • Učitelství náboženství a etiky
 • Teologie
 • Etika v sociální práci

a dalších 7 programů

10 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Radiologická asistence
 • Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Sociální práce

a dalších 15 programů

18 programů

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Technologie a řízení dopravy
 • Podniková ekonomika
 • Logistika

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Ochrana vodních ekosystémů
 • Ochrana vod
 • Fishery and protection of waters (EN)

a další 4 programy

7 programů

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.

 • Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.