Nalezli jsme 9 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství fyziky pro střední školy
 • Hydrobiologie
 • Experimentální biologie

a dalších 47 programů

50 programů

Zemědělská fakulta

 • Zootechnika
 • Speciální produkce rostlinná
 • Biologie a ochrana zájmových organismů

a dalších 16 programů

19 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Všeobecná sestra
 • Sociální práce
 • Ošetřovatelství

a dalších 15 programů

18 programů

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Ekonomika podniku
 • Podniková ekonomika
 • Pozemní stavby

a dalších 6 programů

9 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání

a dalších 55 programů

58 programů

Ekonomická fakulta

 • Strukturální politika EU a rozvoj venkova
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Strukturální politika EU pro veřejnou správu

a dalších 9 programů

12 programů

Teologická fakulta

 • Teologie služby
 • Sociální a charitativní práce
 • Pedagog volného času

a dalších 6 programů

9 programů

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.

 • Management a marketing služeb
 • Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.