Nalezli jsme 9 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Zemědělská fakulta

 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Obecná produkce rostlinná
 • Speciální zootechnika

a dalších 16 programů

19 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Všeobecná sestra
 • Radiologický asistent
 • Zdravotní laborant

a dalších 15 programů

18 programů

Pedagogická fakulta

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Arteterapie
 • Sociální pedagogika

a dalších 55 programů

58 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Parazitologie
 • Parasitology (EN)
 • Entomologie

a dalších 47 programů

50 programů

Teologická fakulta

 • Učitelství náboženství a etiky
 • Teologie
 • Teologie služby

a dalších 7 programů

10 programů

Ekonomická fakulta

 • Finanční a pojistná matematika
 • Řízení a ekonomika podniku
 • Ekonomika a management

a dalších 9 programů

12 programů

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Logistické technologie
 • Konstrukce staveb
 • Technologie a řízení dopravy

a dalších 6 programů

9 programů

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.

 • Management a marketing služeb
 • Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.