Nalezli jsme 9 škol

Pomaturitní jazykové studium? Prožij skvělý rok a chytni slevu právě teď! Mrkni sem...

Ekonomická fakulta

 • Strukturální politika EU a rozvoj venkova
 • Řízení a ekonomika podniku
 • Ekonomická informatika

a dalších 6 programů

9 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství fyziky a informatiky pro 2. stupeň základních škol

a dalších 62 programů

65 programů

Teologická fakulta

 • Sociální a charitativní práce
 • Pedagogika volného času
 • Etika v sociální práci

a dalších 11 programů

14 programů

Filozofická fakulta

 • Románské jazyky
 • Česko-německá areálová studia (dvouoborová)
 • Francouzský jazyk a literatura (dvouoborové)

a dalších 41 programů

44 programů

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Master of Business Administration (MBA)
 • Ekonomika podniku
 • Konstrukce staveb

a dalších 6 programů

9 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Fyzikální měření a modelování
 • Biofyzika

a dalších 44 programů

47 programů

Zemědělská fakulta

 • Agropodnikání
 • Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině
 • Pozemkové úpravy a převody nemovitostí

a dalších 16 programů

19 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - pediatrie, chirurgie, interna
 • Ošetřovatelství
 • Sociální práce

a dalších 14 programů

17 programů

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.

 • Management a marketing služeb
 • Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.