Nalezli jsme 9 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice | testy

Obory: Řízení a ekonomika podniku  Finanční a pojistná matematika  Účetnictví a finanční řízení podniku  Regional and European Project Management  Obchodní podnikání  Economic Informatics  Strukturální politika EU a rozvoj venkova   a další 2 obory

TIP

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

České Budějovice

Obory: Master of Business Administration (MBA)  Technologie dopravy a přepravy  Strojírenství  Logistické technologie  Pozemní stavby  Konstrukce staveb  Bachelor of Business Administration  Ekonomika podniku

Zdravotně sociální fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Ochrana veřejného zdraví  Speciální pedagogika  Sociální práce ve veřejné správě  Všeobecná sestra  Nurse  Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE  Zdravotní laborant  Nutriční terapeut   a dalších 11 oborů

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Biologie ekosystémů  Fyzikální měření a modelování  Ecosystem Biology  Mechatronika  Péče o životní prostředí  Zoologie  Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství biologie pro střední školy   a dalších 39 oborů

Teologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Učitelství náboženství a etiky  Theologie  Filozofie (dvouoborové)  Theology  Pedagogika volného času  Teologie  Sociální a charitativní práce  Filozofie  Teologie (dvouoborové)  Philosophy  Teologie služby   a další 3 obory

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat  Zemědělské biotechnologie  Zootechnika  Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině  Kvalita zemědělských produktů  Agroekologie  Zemědělská technika: obchod, servis a služby   a dalších 13 oborů

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Geografie pro veřejnou správu  Učitelství fyziky a informatiky pro 2. stupeň základních škol  Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 61 oborů

Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Historie (dvouoborové)  Pomocné vědy historické  Archeologie  Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)  Česko-německá areálová studia  Bohemistika   a dalších 38 oborů

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.

České Budějovice, Příbram

Obory: Management a marketing služeb  Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma