Nalezli jsme 9 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Konstrukce staveb
 • Technologie dopravy a přepravy
 • Logistické technologie
 • Master of Business Administration (MBA)
 • Ekonomika podniku
 • Strojírenství
 • Pozemní stavby
 • Bachelor of Business Administration
8 programů

Ekonomická fakulta

 • Obchodní podnikání
 • Strukturální politika EU pro veřejnou správu
 • Řízení a ekonomika podniku
 • Finanční a pojistná matematika
 • Ekonomická informatika
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Strukturální politika EU a rozvoj venkova

a další 2 programy

9 programů

Teologická fakulta

 • Učitelství náboženství a etiky
 • Theologie
 • Filozofie (dvouoborové)
 • Teologie služby
 • Philosophy
 • Charitativní práce
 • Teologie (dvouoborové)
 • Filozofie
 • Teologie
 • Etika v sociální práci
 • Theology
 • Sociální a charitativní práce

a další 2 programy

14 programů

Filozofická fakulta

 • Učitelství francouzského jazyka pro střední školy (dvouoborové)
 • Anglická a americká literatura (dvouoborové)
 • Česko-německá areálová studia
 • Pomocné vědy historické

a dalších 40 programů

44 programů

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.

 • Management a marketing služeb
 • Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě
2 programy

Zemědělská fakulta

 • Pozemkové úpravy a převody nemovitostí
 • Zemědělství
 • Zootechnika
 • Speciální zootechnika
 • Obecná zootechnika
 • Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině
 • Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat

a dalších 13 programů

20 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství fyziky pro střední školy
 • Entomologie
 • Chemie pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Biologie
 • Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové)
 • Physiology and Developmental Biology

a dalších 40 programů

47 programů

Pedagogická fakulta

 • Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání
 • Psychologie (dvouoborová)
 • Učitelství fyziky a informatiky pro 2. stupeň základních škol
 • Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

a dalších 61 programů

65 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Ošetřovatelství
 • Ochrana veřejného zdraví
 • Nutriční terapeut
 • Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví
 • Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech
 • Radiologický asistent
 • Zdravotní laborant
 • Porodní asistentka

a dalších 11 programů

19 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.