Nalezli jsme 9 škol

Ekonomická fakulta

 • Podniková informatika
 • Strukturální politika EU a rozvoj venkova
 • Finance a účetnictví

a dalších 9 programů

12 programů

Filozofická fakulta

 • Historie
 • Francouzský jazyk a literatura
 • Italský jazyk a kultura

a dalších 41 programů

44 programů

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 48 programů

51 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Aplikovaná matematika
 • Biological Chemistry (EN)

a dalších 42 programů

45 programů

Teologická fakulta

 • Sociální a charitativní práce
 • Pedagogika volného času
 • Filosofie

a dalších 7 programů

10 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Zemědělská fakulta

 • Zootechnika
 • Biologie a ochrana zájmových organismů
 • Pozemkové úpravy a převody nemovitostí

a dalších 11 programů

14 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Fyzioterapie
 • Radiologická asistence

a dalších 10 programů

13 programů

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Logistika
 • Pozemní stavby
 • Technologie a řízení dopravy

a dalších 7 programů

10 programů

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.

 • Management a marketing služeb
 • Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.