Nalezli jsme 8 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • Evropská studia a veřejná správa
 • International Relations and European Studies (EN)
 • Mezinárodní vztahy a evropská studia
 • Průmyslové vlastnictví
 • Asijská studia a mezinárodní vztahy
 • Anglophone Studies

a dalších 11 programů

17 programů

Ekonomická fakulta

 • Business Economics and Management (EN)
 • Mezinárodní ekonomické vztahy - specializace Mezinárodní obchod
 • Podniková ekonomika - specializace Management služeb
 • Podniková ekonomika - specializace Management výroby

a dalších 13 programů

17 programů

Fakulta textilní

 • Textilní technika a materiálové inženýrství
 • Výroba oděvů a management obchodu s oděvy
 • Řízení jakosti
 • Oděvní a textilní technologie
 • Produktové inženýrství
 • Průmyslové inženýrství
 • Textilní marketing

a další 3 programy

10 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Matematické modely a jejich aplikace
 • Aplikovaná geografie
 • Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

a dalších 36 programů

40 programů

Fakulta strojní

 • Strojírenská technologie a materiály
 • Strojní inženýrství
 • Aplikovaná mechanika
 • Technologie a materiály
 • Technologie plastů a kompozitů
 • Výrobní systémy a procesy
 • Konstrukce strojů a zařízení
 • Inovační inženýrství
 • Stavba strojů a zařízení
9 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Zdravotnický záchranář
 • Biomedicínská technika
 • Všeobecná sestra
 • Biomedicínské inženýrství
4 programy

Fakulta umění a architektury

 • Vizuální komunikace
 • Design prostředí
 • Architektura
 • Vizuální komunikace - digitální média
 • Architecture (EN)
5 programů

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Mechatronics (EN)
 • Informační technologie
 • Aplikované vědy v inženýrství
 • Technická kybernetika
 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Nanotechnologie
 • Mechatronika
7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.