Nalezli jsme 188 škol

Připravit Vás na život, který si umíte vysnít jen Vy. To umí MÚVS ČVUT.

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika pro vzdělávání
 • Počítačové modelování ve vědě a technice
 • Chemie pro vzdělávání

a dalších 11 programů

14 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika - intervence
 • Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)

a dalších 14 programů

17 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Náboženství se zaměřením na vzdělávání
 • Etika a kultura v mediální komunikaci
 • Mezinárodní sociální a humanitární práce

a další 4 programy

7 programů

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

 • Business Administration: Strategic Marketing
 • LLB
 • Humanities, Society and Culture

a dalších 30 programů

33 programů

Fakulta sociálně ekonomická

 • Regionální rozvoj a veřejná správa
 • Ekonomika a management
 • Sociální politika a sociální práce
3 programy

Filozofická fakulta

 • Filozofie (dvouoborové)
 • Společenské vědy pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Historie

a dalších 10 programů

13 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

 • Fyzioterapie
 • Porodní asistence
 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Zdravotnické záchranářství
4 programy

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Cestovní ruch
 • Všeobecná sestra
 • Aplikované strojírenství

a dalších 5 programů

8 programů

Ekonomická fakulta

 • Podniková ekonomika - specializace Management služeb
 • Business Administration - Management of Services (EN)
 • Business Administration - Production Management (EN)

a další 4 programy

7 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Ekonomika surovin
 • Geoinformatika
 • Důlní měřictví

a dalších 11 programů

14 programů

Pedagogická fakulta

 • Sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Textilní tvorba
 • Základy techniky se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 36 programů

39 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Projektování elektrických systémů a technologií
 • Aplikovaná elektronika
 • Automobilové elektronické systémy

a dalších 9 programů

12 programů

Ekonomická fakulta

 • Veřejná ekonomika a správa
 • Marketing - specializace Marketing a obchod
 • Účetnictví a daně

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta strojní

 • Robotika
 • Energetika a životní prostředí
 • Průmyslové inženýrství

a dalších 16 programů

19 programů

ART & DESIGN INSTITUT

 • Dějiny umění
 • Intermediální ateliér
 • Malba

a dalších 9 programů

12 programů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Manažerská informatika
 • Obchod a marketing
 • Marketing

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Porodní asistence
 • Edukační péče o seniory

a dalších 6 programů

9 programů