Nalezli jsme 189 škol

Dokonalý maturitní ples? Soutěž s UNYP a vyhraj 25 000 Kč. Zjistit více

Vysoká škola podnikání a práva

 • Právo v podnikání
 • Aplikovaná informatika
 • Marketingové komunikace

a další 3 programy

6 programů

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

 • Jewish Studies: History and Culture
 • Business Administration: Strategic Marketing Analysis and Planning Emphasis
 • International Relations

a dalších 7 programů

10 programů

NEWTON College, a.s.

 • Marketing a Brand Management (NEWTON Business)
 • Management a digitální marketing (NEWTON Premium)
 • Management a psychologie (NEWTON Business)

a dalších 8 programů

11 programů

Katolická teologická fakulta

 • Teologické nauky
 • Dějiny křesťanského umění
 • Dějiny evropské kultury
3 programy

Filozofická fakulta

 • Řecká a latinská studia: Novořecký jazyk a literatura (dvouoborové)
 • Divadelní věda
 • Fonetika (dvouoborové)

a dalších 90 programů

93 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

 • Ekonomika a management podniku - zaměření Marketing a brand management
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Startup a podnikání

a dalších 24 programů

27 programů

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

 • Radiologický asistent
 • Zdravotnický záchranář
 • Porodní asistentka
 • Všeobecná sestra
4 programy

Fakulta humanitních studií

 • Studium humanitní vzdělanosti
 • Liberal arts and Humanities (EN)
2 programy

Fakulta podnikohospodářská

 • Podniková ekonomika a management
 • Business Administration (EN)
 • Arts Management
 • Экономика предприятия и менеджмент (RU)
4 programy

Národohospodářská fakulta

 • Národní hospodářství
 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Economics (EN)
 • Ekonomie
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

 • Finance
 • Bezpečnostně právní studia
 • Veřejná správa

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta sociálních věd

 • Economics and Finance (EN)
 • Sociologie
 • Politologie a veřejná politika

a dalších 7 programů

10 programů

AKCENT College s.r.o.

 • Čeština jako cizí jazyk
 • Angličtina jako cizí jazyk
2 programy

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Plánování a řízení krizových situací
 • Zdravotní laborant
 • Fyzioterapie

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta financí a účetnictví

 • Bankovnictví a pojišťovnictví
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Finance

a další 2 programy

5 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta informatiky a statistiky

 • Matematické metody v ekonomii
 • Sociálně-ekonomická demografie
 • Multimédia v ekonomické praxi

a další 4 programy

7 programů

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Cestovní ruch
 • Mezinárodní obchod
 • Mezinárodní studia a diplomacie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta stavební

 • Geodezie a kartografie
 • Stavitelství
 • Architektura a stavitelství

a další 2 programy

5 programů

Technická fakulta

 • Zemědělská technika
 • Agricultural Engineering
 • Technologická zařízení staveb

a dalších 5 programů

8 programů

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • Mezinárodní obchod
 • Cestovní ruch
 • Anglophone Studies (EN)

a dalších 6 programů

9 programů