Nalezli jsme 187 škol

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Hornicko-geologická fakulta

 • Ochrana životního prostředí v průmyslu
 • Procesní inženýrství v oblasti surovin
 • Voda – strategická surovina

a dalších 11 programů

14 programů

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Pozemní stavby
 • Podniková ekonomika
 • Technologie a řízení dopravy

a další 3 programy

6 programů

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Fyzioterapie
 • Zdravotnické záchranářství
 • Porodní asistence
4 programy

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Ochrana obyvatelstva a krizový management
 • Bezpečnost práce a procesů
 • Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
 • Technická bezpečnost osob a majetku
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 • Logistika v dopravě
 • Logistika ve službách
 • Informatika pro logistiku
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikované nanotechnologie
 • Geografie
 • Fyzika pro vzdělávání

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta chemická

 • Environmentální chemie, bezpečnost a management
 • Chemie pro medicínské aplikace
 • Chemie a technologie potravin - Biochemická technologie

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta strojní

 • Hydraulika a pneumatika
 • Konstrukce strojů
 • Aplikované vědy a technologie

a dalších 16 programů

19 programů

Prague City University

 • BA (Hons) Fine Art Experimental Media
 • BA (Hons) International Finance and Business Accounting
 • BSc (Hons) Computing

a další 4 programy

7 programů

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb
 • Stavební inženýrství - Prostředí staveb
 • Stavební inženýrství - Konstrukce staveb

a dalších 5 programů

8 programů

Filozofická fakulta

 • Ruská filologie (dvouoborové)
 • Řízení vzdělávacích institucí
 • Polská filologie se specializací na překladatelství a hospodářskou praxi

a dalších 79 programů

82 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Zeměpis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Sociální práce

a dalších 21 programů

24 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta financí a účetnictví

 • Bankovnictví a pojišťovnictví
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Zdanění a daňová politika
 • Finance
4 programy

Národohospodářská fakulta

 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Národní hospodářství
 • Economics (EN)
 • Ekonomie
4 programy

Ekonomická fakulta

 • Podniková ekonomika - specializace Management výroby firem
 • Podniková ekonomika - specializace Management služeb
 • Informační management

a další 4 programy

7 programů

Fakulta textilní

 • Textilní marketing
 • Výroba oděvů a a technické konfekce
 • Návrhářství - Textilní technologie a vzorování

a další 4 programy

7 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Matematické metody v ekonomii
 • Obecná matematika
 • Matematické metody a modelování
 • Matematické metody v krizovém řízení
4 programy