Nalezli jsme 186 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Provozně ekonomická fakulta

 • Management obchodu a služeb (profesní program)
 • Ekonomika a management (akademický program)
 • Finanční služby (akademický program)

a další 4 programy

7 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Moderní produkce a zpracování kovových materiálů
 • Nanotechnologie (EN)
 • Ekonomika a management v průmyslu

a dalších 9 programů

12 programů

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 • Logistika v dopravě
 • Informatika pro logistiku
 • Logistika ve službách
3 programy

Národohospodářská fakulta

 • Národní hospodářství
 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Ekonomie
 • Economics (EN)
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě
 • Dopravní prostředky - zaměření Silniční vozidla
 • Dopravní stavitelství

a dalších 5 programů

8 programů

European Business School SE

 • LL.B. - Právní specializace
1 program

Fakulta informatiky a managementu

 • Ekonomika a management
 • Management cestovního ruchu - německý jazyk
 • Informační management

a další 2 programy

5 programů

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

 • Management obchodu
 • Finanční řízení
 • Řízení lidských zdrojů

a další 3 programy

6 programů

Fakulta mezinárodních vztahů

 • International and Diplomatic Studies (EN)
 • Manažer obchodu
 • Mezinárodní obchod

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

AKCENT College s.r.o.

 • Čeština jako cizí jazyk
 • Angličtina jako cizí jazyk
2 programy

Fakulta podnikohospodářská

 • Podniková ekonomika a management
 • Экономика предприятия и менеджмент (RU)
 • Business Administration (EN)
 • Arts management
4 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektronika
 • Projektování elektrických systémů a technologií
 • Telekomunikační technika

a dalších 9 programů

12 programů

Ekonomická fakulta

 • Podniková ekonomika - specializace Management služeb
 • Informační management
 • Podniková ekonomika - specializace Management výroby firem

a další 4 programy

7 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta strojní

 • Aplikovaná mechanika
 • Technologie údržby letecké techniky
 • Technologie provozu letecké techniky

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta financí a účetnictví

 • Zdanění a daňová politika
 • Bankovnictví a pojišťovnictví
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Finance
4 programy

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Krajinářství
 • Design nábytku
 • Arboristika

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Chemie a analýza potravin
 • Polymerní materiály a technologie
 • Materiálové inženýrství

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Průmyslové inženýrství
 • Ekonomika a management - spec. Ekonomika a management veřejné správy a regionálního rozvoje
 • Finance a finanční technologie

a dalších 6 programů

9 programů

Filozofická fakulta

 • Politologie
 • Historické vědy - Archivnictví
 • Historické vědy se specializací Archivnictví a Historie

a dalších 8 programů

11 programů