Nalezli jsme 193 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

AKCENT College s.r.o.

 • Angličtina jako cizí jazyk
 • Čeština jako cizí jazyk
2 programy

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o.

 • Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání
 • Management organizací
 • Účetnictví
3 programy

Fakulta informatiky a statistiky

 • Aplikovaná informatika
 • Statistické metody v ekonomii
 • Multimédia v ekonomické praxi
 • Informační média a služby
 • Matematické metody v ekonomii
 • Sociálně ekonomická demografie
 • Statistika a ekonometrie
7 programů

Národohospodářská fakulta

 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Economics
 • Ekonomie
 • Národní hospodářství
4 programy

Fakulta financí a účetnictví

 • Finance
 • Vzdělávání v ekonomických předmětech
 • Bankovnictví a pojišťovnictví
 • Zdanění a daňová politika
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
5 programů

CEVRO Institut, z.ú.

 • Hospodářská politika
 • Právo v obchodních vztazích
 • Právní specializace – Veřejná správa
 • Politologie a mezinárodní vztahy
4 programy

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Inženýrství ochrany životního prostředí
 • Technologie a řízení v gastronomii
 • Chemie a technologie potravin
 • Technologická zařízení
 • Polymerní materiály a technologie
 • Materiálové inženýrství

a další 2 programy

8 programů

Fakulta multimediálních komunikací

 • Animovaná tvorba
 • Multimedia a design
 • Produkce
 • Marketingové komunikace
 • Audiovizuální tvorba
5 programů

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Management a marketing, specializace Design management
 • Řízení výroby a kvality
 • Účetnictví a daně
 • Management a ekonomika
 • Finanční řízení podniku
 • Management and Economics
7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta humanitních studií

 • Německý jazyk pro manažerskou praxi
 • Porodní asistentka
 • Všeobecná sestra
 • Anglický jazyk pro manažerskou praxi
 • Sociální pedagogika
 • Učitelství pro mateřské školy
 • English for Business Administration

a další 2 programy

9 programů

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

 • Služby letecké dopravy v cestovním ruchu pro absolventy VOŠ
 • Cestovní ruch
 • Letový provoz
 • Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy
 • Cestovní ruch pro absolventy VOŠ
 • Služby letecké dopravy v cestovním ruchu
6 programů

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

 • Journalism and Communications
 • International Relations
 • Business Administration: Marketing and Communications Emphasis
 • Business Administration: Strategic Marketing Analysis and Planning Emphasis
 • Humanities, Society and Culture

a dalších 5 programů

10 programů

Fakulta aplikované informatiky

 • Inteligetní systémy s roboty
 • Informační a řídicí technologie
 • Bezpečnostní technologie, systémy a management
 • Informační a řídicí technologie (EN)
 • Informační technologie v administrativě
 • Softwarové inženýrství
6 programů

Unicorn College

 • Ekonomika a management
 • Management ICT projektů
 • Informační technologie
 • ICT Project Management
 • Information Technologies
 • Economics and Management
6 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta podnikohospodářská

 • Arts Management
 • Podniková ekonomika a management
 • Business Administration
 • Экономика предприятия и менеджмент (RU)
4 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Hospodářská a kulturní studia
 • Systémové inženýrství
 • Informatika
 • Economics and Management
 • Business Administration
 • Informatics
 • Provoz a ekonomika
 • Podnikání a administrativa
9 programů

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • Průmyslové vlastnictví
 • Anglophone Studies
 • Bezpečnostní studia
 • Humanitní studia
 • International Relations and European Studies
 • Mezinárodní obchod
 • Mezinárodní vztahy a evropská studia
 • Veřejná správa
 • Mediální studia
 • International Business
10 programů

European Business School SE

 • LL.B. - Právní specializace
1 program