O nás

VŠB - Technická univerzita Ostrava už více než 170 let propojuje technické, ekonomické a přírodovědné obory v moderních studijních programech, reagujících na skutečné problémy současnosti. Realizujeme základní i aplikovaný výzkum na špičkové úrovni. Díky tradici a spolupráci s průmyslem i řadou domácích a zahraničních univerzit v široké škále odvětví, poskytujeme inovativní řešení v řadě oborů a jistotu uplatnění našim absolventům.

Web

Kde nás najdeš

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Fakulty

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektronika
 • Aplikovaná fyzika
 • Automobilové elektronické systémy

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Geotechnika a podzemní stavitelství
 • Stavební inženýrství

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Bezpečnost práce a procesů
 • Bezpečnostní inženýrství
 • Bezpečnostní plánování

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Biomechanické inženýrství
 • Ekonomika a management v průmyslu
 • Environmentální inženýrství

a dalších 32 programů

35 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná mechanika
 • Aplikované vědy a technologie
 • Automatické řízení a inženýrská informatika

a dalších 22 programů

25 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Aplikovaná geologie
 • Applied Geology (EN)
 • Důlní měřictví

a dalších 26 programů

29 programů

Ekonomická fakulta

 • Aplikovaná ekonomie - specializace Ekonomický rozvoj
 • Aplikovaná ekonomie - specializace Ekonomický rozvoj (EN)
 • Aplikovaná ekonomie - specializace Mezinárodní ekonomické vztahy

a dalších 25 programů

28 programů

Univerzitní studijní programy

 • Aplikované vědy a technologie
 • Fyzika
 • Mechatronické systémy

a dalších 7 programů

10 programů

Přihlášky a přijímačky

Pravidla přijímacího řízení se liší v závislosti na výběru studijního oboru a jsou zveřejněny na stránkách jednotlivých fakult.

 • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Kontakt

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba