O nás

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava prošla od roku 1990 výraznou restrukturalizací. V současné době na svých sedmi fakultách nabízí studium převážně v technických, technologických a ekonomických oborech na všech stupních studia - od bakalářského až po doktorské.

Web

Kde nás najdeš

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Fakulty

Ekonomická fakulta

 • Aplikovaná ekonomie - specializace Ekonomický rozvoj
 • Aplikovaná ekonomie - specializace Mezinárodní ekonomické vztahy
 • Ekonomické teorie / Ekonomie
 • Ekonomie
 • Ekonomika a management - specializace Ekonomika a právo v podnikání

a dalších 21 programů

26 programů

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Building structures
 • Dopravní inženýrství
 • Dopravní stavby
 • Geotechnika
 • Konstrukce staveb
 • Městské inženýrství
 • Městské inženýrství a stavitelství
 • Městské stavitelství a inženýrství

a dalších 6 programů

15 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Bezpečnost práce a procesů
 • Bezpečnostní inženýrství
 • Bezpečnostní plánování
 • Havarijní plánování a krizové řízení
 • Požární ochrana a bezpečnost
 • Technická bezpečnost osob a majetku
 • Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
7 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektronika
 • Automobilové elektronické systémy
 • Biomedicínské inženýrství
 • Biomedicínský technik
 • Elektrické stroje, přístroje a pohony
 • Elektroenergetika
 • Elektronika
 • Informační a komunikační bezpečnost
 • Informatika

a dalších 11 programů

20 programů

Fakultu materiálově-technologická

 • Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích
 • Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích (EN)
 • Automatizace a počítačová technika v průmyslu
 • Biomechanické inženýrství

a dalších 21 programů

25 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Aplikovaná mechanika
 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Dopravní a manipulační technika
 • Dopravní stroje a manipulace s materiálem
 • Dopravní technika a technologie

a dalších 16 programů

22 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Aplikovaná fyzika
 • Automatizace technologických procesů
 • Důlní měřictví
 • Důlní měřictví a geodézie
 • Ekonomika a řízení v oblasti surovin
 • Ekonomika a řízení v oblasti surovin
 • Environmentální biotechnologie

a dalších 17 programů

24 programů

Univerzitní studijní programy

 • Aplikované vědy a technologie
 • Fyzika
 • Mechatronika
 • Nanotechnologie
 • Technologie procesů v energetice
 • Výpočetní vědy
6 programů

Kontakt

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba