O nás

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava prošla od roku 1990 výraznou restrukturalizací. V současné době na svých sedmi fakultách nabízí studium převážně v technických, technologických a ekonomických oborech na všech stupních studia - od bakalářského až po doktorské.

Kde nás najdeš

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Fakulty

Ekonomická fakulta

 • Aplikovaná ekonomie - specializace Ekonomický rozvoj
 • Aplikovaná ekonomie - specializace Mezinárodní ekonomické vztahy
 • Ekonomie

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Building structures
 • Dopravní inženýrství

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Bezpečnost práce a procesů
 • Bezpečnostní inženýrství
 • Bezpečnostní plánování

a další 4 programy

7 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektronika
 • Automobilové elektronické systémy
 • Biomedicínské inženýrství

a dalších 17 programů

20 programů

Fakultu materiálově-technologická

 • Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích
 • Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích (EN)
 • Automatizace a počítačová technika v průmyslu

a dalších 22 programů

25 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Aplikovaná mechanika
 • Automatické řízení a inženýrská informatika

a dalších 19 programů

22 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Aplikovaná fyzika
 • Automatizace technologických procesů
 • Důlní měřictví

a dalších 21 programů

24 programů

Univerzitní studijní programy

 • Aplikované vědy a technologie
 • Fyzika
 • Mechatronika

a další 3 programy

6 programů

Kontakt

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba