O nás

VŠB - Technická univerzita Ostrava už více než 170 let propojuje technické, ekonomické a přírodovědné obory v moderních studijních programech, reagujících na skutečné problémy současnosti. Realizujeme základní i aplikovaný výzkum na špičkové úrovni. Díky tradici a spolupráci s průmyslem i řadou domácích a zahraničních univerzit v široké škále odvětví, poskytujeme inovativní řešení v řadě oborů a jistotu uplatnění našim absolventům.

Web

Kde nás najdeš

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Fakulty

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektronika
 • Aplikovaná fyzika
 • Automobilové elektronické systémy

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Geotechnika a podzemní stavitelství
 • Stavební inženýrství

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Bezpečnost práce a procesů
 • Bezpečnostní inženýrství
 • Bezpečnostní plánování

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Environmentální technologie
 • Chemická metalurgie
 • Chemická metalurgie (EN)

a dalších 31 programů

34 programů

Fakulta strojní

 • Aditivní technologie
 • Aplikovaná mechanika
 • Aplikované vědy a technologie

a dalších 24 programů

27 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Aplikovaná geologie
 • Applied Geology (EN)
 • Důlní měřictví

a dalších 21 programů

24 programů

Ekonomická fakulta

 • Aplikovaná ekonomie - specializace Mezinárodní ekonomické vztahy
 • Ekonomie
 • Ekonomika a management

a dalších 16 programů

19 programů

Přihlášky a přijímačky

Pravidla přijímacího řízení se liší v závislosti na výběru studijního oboru a jsou zveřejněny na stránkách jednotlivých fakult.

 • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Kontakt

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba