O nás

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava prošla od roku 1990 výraznou restrukturalizací. V současné době na svých sedmi fakultách nabízí studium převážně v technických, technologických a ekonomických oborech na všech stupních studia - od bakalářského až po doktorské.

Web

Kde nás najdeš

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Fakulty

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektronika
 • Aplikovaná fyzika
 • Automobilové elektronické systémy

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta stavební

 • Architecture and Construction (EN)
 • Architektura a stavitelství
 • Civil Engineering - Building and Industry Construction (EN)

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Bezpečnost práce a procesů
 • Bezpečnostní inženýrství
 • Bezpečnostní plánování

a další 4 programy

7 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Biomechanické inženýrství
 • Ekonomika a management v průmyslu
 • Environmentální inženýrství

a dalších 23 programů

26 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Aplikovaná mechanika
 • Automatické řízení a inženýrská informatika

a dalších 19 programů

22 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Důlní měřictví
 • Důlní měřictví a geodézie
 • Ekonomika a řízení v oblasti surovin

a dalších 22 programů

25 programů

Ekonomická fakulta

 • Aplikovaná ekonomie - specializace Ekonomický rozvoj
 • Aplikovaná ekonomie - specializace Ekonomický rozvoj (EN)
 • Aplikovaná ekonomie - specializace Mezinárodní ekonomické vztahy

a dalších 30 programů

33 programů

Univerzitní studijní programy

 • Aplikované vědy a technologie
 • Fyzika
 • Mechatronika

a další 3 programy

6 programů

Přihlášky a přijímačky

Pravidla přijímacího řízení se liší v závislosti na výběru studijního oboru a jsou zveřejněny na stránkách jednotlivých fakult.

 • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Kontakt

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba