Nalezli jsme 15 škol

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Latinský jazyk a kultura
 • Historie

a dalších 71 programů

74 programů

Fakulta sociálních studií

 • Sociální práce
 • Zdravotně-sociální péče
 • Zdravotně-sociální péče a rehabilitace

a další 3 programy

6 programů

Fakulta umění

 • Cembalo
 • Fagot
 • Flétna

a dalších 28 programů

31 programů

Lékařská fakulta

 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Fyzioterapie
 • Ochrana a podpora zdraví

a dalších 18 programů

21 programů

Pedagogická fakulta

 • Pohybová aktivita, rekreace a zdraví
 • Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro ZŠ)
 • Andragogika

a dalších 81 programů

84 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika (sdružené studium)
 • Fyzická geografie
 • Ekonomická geografie

a dalších 41 programů

44 programů

Fakulta strojní

 • Energetika a životní prostředí
 • Aplikovaná mechanika
 • Průmyslové inženýrství

a dalších 24 programů

27 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Řídicí a informační systémy
 • Výpočetní a aplikovaná matematika
 • Informatika

a dalších 19 programů

22 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Inženýrská geodézie
 • Ekonomika surovin
 • Odpadové hospodářství a úprava surovin

a dalších 26 programů

29 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Tepelně energetické inženýrství
 • Umělecké slévárenství
 • Chemické a environmentální inženýrství

a dalších 32 programů

35 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Ekonomická fakulta

 • Finance
 • Veřejná ekonomika a správa
 • Veřejná ekonomika a a správa

a dalších 25 programů

28 programů

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství
 • Stavební inženýrství - Konstrukce staveb

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Bezpečnost práce a procesů
 • Havarijní plánování a krizové řízení
 • Technická bezpečnost osob a majetku

a dalších 6 programů

9 programů

Vysoká škola podnikání a práva

 • Právní specializace: Právo ve veřejné správě
 • Právní specializace: Právo v podnikání
 • Podnikání a management

a dalších 13 programů

16 programů

Univerzitní studijní programy

 • Fyzika
 • Mechatronika
 • Nanotechnologie

a dalších 7 programů

10 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.