Nalezli jsme 16 škol

Den otevřených dveří na VŠE v Praze již 18.12.2018. Prozkoumat!

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Český jazyk  Španělština ve sféře podnikání  Sociologie  Čeština pro cizince  Anglický jazyk a literatura (jednooborové)  Francouzština ve sféře podnikání  Španělský jazyk a literatura  Německý jazyk a literatura   a dalších 53 oborů

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče  Zdravotně sociální pracovník  Sociální práce  Sociální práce (EN)

Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Viola  Fagot  Housle  Klavír  Grafika  Klarinet  Intermediální umění  Interpretace a teorie interpretace  Cembalo  Trubka  Zpěv  Kresba  Saxofon  Sochařství - volná tvorba  Tvůrčí fotografie  Hoboj  Kontrabas  Flétna   a další 4 obory

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: Ošetřovatelství  Zdravotnický záchranář  Radiologický asistent  Ochrana veřejného zdraví  Chirurgické obory  Zdravotní laborant  Ergoterapie  Všeobecná sestra  Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie  Fyzioterapie   a dalších 9 oborů

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Učitelství pedagogiky (dvouoborové)  Učitelství sbormistrovství pro střední školy a základní umělecké školy (dvouoborové)  Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)   a dalších 34 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Experimentální biologie  Politická a kulturní geografie  Informační systémy  Aplikovaná informatika  Biofyzika  Informatika  Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové)  Fyzická geografie a geoekologie   a dalších 25 oborů

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava 1 | testy

Obory: Marketing a obchod  Informatika v ekonomice  Národní hospodářství  Podniková ekonomika a management  Management  MBA  Eurospráva  Účetnictví a daně  Ekonomie  Ekonomika podniku   a dalších 9 oborů

TIP

Vysoká škola podnikání a práva

Ostrava-Slezská Ostrava, Praha 5, Brno - Černá Pole, Praha 1

Obory: Právo v podnikání  Právo ve veřejné správě  Podnikání  Podnikání a management v obchodu a službách  Aplikovaná informatika  Soukromoprávní studia  Právo  MBA pro manažery a podnikatele

Fakulta stavební

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava Poruba

Obory: Dopravní stavby  Městské inženýrství a stavitelství  Geotechnika  Building structures  Teorie konstrukcí  Architektura a stavitelství  Dopravní inženýrství  Prostředí staveb  Příprava a realizace staveb  Městské inženýrství   a dalších 5 oborů

Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Technologie a hospodaření s vodou  Trhací práce v hornickém inženýrství  Ekonomika a řízení v oblasti surovin  Úprava surovin a recyklace  Geologické inženýrství  Důlní měřictví a geodézie  Geovědní a montánní turismus   a dalších 17 oborů

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Moderní metalurgické technologie  Management kvality (EN)  Tepelná technika a keramické materiály  Materiálové vědy a inženýrství  Metalurgická technologie  Tepelná technika a keramické materiály (EN)   a dalších 19 oborů

Univerzitní studijní programy

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava

Obory: Fyzika  Technologie procesů v energetice  Výpočetní vědy  Mechatronika  Nanotechnologie  Aplikované vědy a technologie

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Elektroenergetika  Biomedicínské inženýrství  Automobilové elektronické systémy  Informatika a výpočetní technika  Technická kybernetika  Výpočetní a aplikovaná matematika  Projektování elektrických zařízení   a dalších 13 oborů

Fakulta strojní

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Řízení strojů a procesů  Technika tvorby a ochrany živ. prostředí  Energetické stroje a zařízení  Průmyslové inženýrství  Robotika  Strojírenská technologie  Aplikovaná informatika a řízení   a dalších 15 oborů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava Výškovice | testy

Obory: Havarijní plánování a krizové řízení  Bezpečnost práce a procesů  Požární ochrana a bezpečnost  Bezpečnostní plánování  Technická bezpečnost osob a majetku  Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu  Bezpečnostní inženýrství