Nalezli jsme 17 škol

Online VELETRH VŠ od 26.1.2021 do 28.1.2021. ZAREGISTRUJ se včas a zdarma

Fakulta strojní

 • Průmyslový design
 • Dopravní a manipulační technika
 • Řízení strojů a procesů

a dalších 24 programů

27 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Těžba nerostných surovin
 • Geologické inženýrství
 • Inženýrská geodézie

a dalších 25 programů

28 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Biomedicínské inženýrství
 • Telekomunikační technika
 • Elektrotechnika

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Moderní technologie výroby kovů
 • Chemická metalurgie
 • Environmentální inženýrství

a dalších 32 programů

35 programů

Ekonomická fakulta

 • Informační a znalostní management
 • Ekonomika a management - specializace Podniková ekonomika
 • Ekonomika a management - specializace Management

a dalších 25 programů

28 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství - Prostředí staveb
 • Stavební inženýrství - Dopravní stavby
 • Architektura a stavitelství

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
 • Bezpečnostní plánování
 • Bezpečnostní inženýrství

a dalších 6 programů

9 programů

Vysoká škola podnikání a práva

 • Právo
 • Právní specializace: Právo ve veřejné správě
 • Marketingové komunikace

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta sociálních studií

 • Social Work
 • Sociální práce
 • Rozvoj a řízení v sociální práci

a další 3 programy

6 programů

Fakulta umění

 • Viola
 • Grafika a kresba
 • Violoncello

a dalších 27 programů

30 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Informační a komunikační technologie (dvouoborové)
 • Učitelství pro střední školy: Španělský jazyk (dvouoborové)
 • Učitelství pro střední školy: Výtvarná výchova (dvouoborové)

a dalších 79 programů

82 programů

Filozofická fakulta

 • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Ruská filologie (dvouoborové)
 • Německá filologie

a dalších 71 programů

74 programů

Lékařská fakulta

 • Fyzioterapie
 • Chirurgické obory
 • Aplikovaná fyzioterapie

a dalších 15 programů

18 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Geografie se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium)
 • Fyzika nanostruktur
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium)

a dalších 38 programů

41 programů

Univerzitní studijní programy

 • Fyzika
 • Technologie procesů v energetice
 • Nanotechnologie

a další 3 programy

6 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Vysoká škola PRIGO

 • Veřejná ekonomika a správa
 • Management v sociální sféře
 • Sociální práce
3 programy