Nalezli jsme 16 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika podniku
 • Finance
 • Účetnictví a daně
 • Veřejná ekonomika a a správa
 • Management (specializace Sportovní management)
 • MBA
 • Ekonomie
 • Veřejná ekonomika a správa
 • Národní hospodářství
 • Informatika v ekonomice

a dalších 7 programů

17 programů

Vysoká škola podnikání a práva

 • Právo ve veřejné správě
 • Podnikání
 • Podnikání a management v obchodu a službách
 • Aplikovaná informatika
 • Marketingové komunikace
 • Soukromoprávní studia
 • Právo v podnikání
 • Právo
 • MBA pro manažery a podnikatele
 • Právo v manažerské praxi
10 programů

Filozofická fakulta

 • Kulturní dějiny
 • Český jazyk
 • Polský jazyk a literatura
 • Německý jazyk a literatura
 • Historie
 • Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)
 • Polský jazyk a literatura (dvouoborové)
 • Učitelství psychologie pro střední školy

a dalších 53 programů

61 programů

Fakulta sociálních studií

 • Sociální práce
 • Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče
 • Sociální práce (EN)
 • Zdravotně sociální pracovník
4 programy

Fakulta umění

 • Flétna
 • Trubka
 • Lesní roh
 • Kontrabas
 • Viola
 • Intermediální umění
 • Violoncello
 • Tvůrčí fotografie
 • Malba
 • Zpěv
 • Fagot
 • Sochařství - volná tvorba
 • Hoboj
 • Klarinet
 • Klavír
 • Housle
 • Interpretace a teorie interpretace

a dalších 5 programů

22 programů

Lékařská fakulta

 • Radiologický asistent
 • Chirurgické obory
 • Zdravotnický záchranář
 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Všeobecná sestra
 • Ošetřovatelství
 • Ochrana veřejného zdraví
 • Všeobecné lékařství
 • Fyzioterapie
 • Intenzivní péče

a dalších 9 programů

19 programů

Pedagogická fakulta

 • Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

a dalších 33 programů

37 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Informatika
 • Systematická biologie a ekologie
 • Fyzická geografie a geoekologie
 • Informační systémy
 • Biofyzika
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná matematika
 • Enviromentální geografie
 • Politická a kulturní geografie

a dalších 24 programů

33 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Technologie a hospodaření s vodou
 • Úprava surovin a recyklace
 • Ochrana životního prostředí v průmyslu
 • Důlní měřictví
 • Hornictví a hornická geomechanika
 • Zpracování a zneškodňování odpadů
 • Aplikovaná fyzika

a dalších 17 programů

24 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta stavební

 • Dopravní inženýrství
 • Teorie konstrukcí
 • Stavební hmoty a diagnostika staveb
 • Prostředí staveb
 • Architektura a stavitelství
 • Geotechnika
 • Městské inženýrství
 • Building structures
 • Městské inženýrství a stavitelství

a dalších 6 programů

15 programů

Fakultu materiálově-technologická

 • Umělecké slévárenství
 • Automatizace a počítačová technika v průmyslu
 • Chemie a technologie ochrany prostředí
 • Ekonomika a management v průmyslu
 • Materiály a technologie pro automobilový průmysl
 • Recyklace materiálů

a dalších 19 programů

25 programů

Fakulta strojní

 • Strojírenská technologie
 • Technická diagnostika, opravy a udržování
 • Dopravní a manipulační technika
 • Energetické stroje a zařízení
 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Provoz energetických zařízení
 • Hydraulika a pneumatika

a dalších 15 programů

22 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Požární ochrana a bezpečnost
 • Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
 • Technická bezpečnost osob a majetku
 • Bezpečnostní inženýrství
 • Bezpečnostní plánování
 • Bezpečnost práce a procesů
 • Havarijní plánování a krizové řízení
7 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Technická kybernetika
 • Řídicí a informační systémy
 • Komunikační technologie
 • Elektroenergetika
 • Automobilové elektronické systémy
 • Výpočetní matematika
 • Aplikovaná elektronika
 • Biomedicínský technik
 • Biomedicínské inženýrství

a dalších 11 programů

20 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Univerzitní studijní programy

 • Mechatronika
 • Nanotechnologie
 • Fyzika
 • Technologie procesů v energetice
 • Výpočetní vědy
 • Aplikované vědy a technologie
6 programů