Nalezli jsme 17 škol

Naučte se učit 2x efektivněji! Online vyuka. Zjistít více

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Technická bezpečnost osob a majetku
 • Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
 • Požární ochrana a bezpečnost

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Informatika
 • Mobilní technologie
 • Telekomunikační technika

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Tepelně energetické inženýrství
 • Umělecké slévárenství
 • Chemické a environmentální inženýrství

a dalších 32 programů

35 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná mechanika
 • Průmyslové inženýrství
 • Robotika

a dalších 24 programů

27 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Ekonomika a řízení v oblasti surovin
 • Environmentální inženýrství
 • Technologie a hospodaření s vodou

a dalších 25 programů

28 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Ekonomická fakulta

 • Finance
 • Veřejná ekonomika a správa
 • Veřejná ekonomika a a správa

a dalších 25 programů

28 programů

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství
 • Stavební inženýrství - Konstrukce staveb

a dalších 11 programů

14 programů

Lékařská fakulta

 • Nutriční terapie
 • Ergoterapie
 • Zdravotnické záchranářství

a dalších 15 programů

18 programů

Vysoká škola podnikání a práva

 • Podnikání a management
 • Právní specializace: Právo v podnikání
 • Právní specializace: Právo ve veřejné správě

a dalších 12 programů

15 programů

Filozofická fakulta

 • Polština pro odbornou a profesní komunikaci
 • Ruská filologie
 • Didaktika dějepisu

a dalších 71 programů

74 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta sociálních studií

 • Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
 • Sociální práce
 • Zdravotně-sociální péče

a další 3 programy

6 programů

Pedagogická fakulta

 • Sportovní vědy
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Informační a komunikační technologie (dvouoborové)
 • Sociální pedagogika

a dalších 79 programů

82 programů

Fakulta umění

 • Cembalo
 • Malba II
 • Animovaná tvorba

a dalších 27 programů

30 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika (sdružené studium)
 • Fyzická geografie
 • Ekonomická geografie a regionální rozvoj

a dalších 38 programů

41 programů

Univerzitní studijní programy

 • Fyzika
 • Mechatronika
 • Nanotechnologie

a další 3 programy

6 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Vysoká škola PRIGO

 • Sociální práce
 • Management v sociální sféře
 • Veřejná ekonomika a správa
3 programy