Nalezli jsme 17 škol

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Vysoká škola podnikání a práva

 • Soukromoprávní studia
 • Marketingové komunikace
 • Právo v podnikání

a dalších 6 programů

9 programů

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Španělská filologie: specializace Španělština pro odbornou a profesní komunikaci
 • Polský jazyk

a dalších 60 programů

63 programů

Lékařská fakulta

 • Ošetřovatelství
 • Fyzioterapie
 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

a dalších 17 programů

20 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Ekonomická geografie a regionální rozvoj
 • Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)
 • Fyzika (dvouoborové)

a dalších 31 programů

34 programů

Fakulta sociálních studií

 • Zdravotně-sociální péče
 • Sociální práce
 • Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
 • Sociální práce (EN)
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta umění

 • Koncept-objekt-instalace
 • Interpretace a teorie interpretace
 • Violoncello

a dalších 25 programů

28 programů

Pedagogická fakulta

 • Didaktika českého jazyka a literatury
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Matematika (dvouoborové)
 • Učitelství pro střední školy: Tělesná výchova (dvouoborové)

a dalších 41 programů

44 programů

Ekonomická fakulta

 • Aplikovaná ekonomie - specializace Mezinárodní ekonomické vztahy
 • Ekonomika a management - specializace Management
 • Ekonomika a management - specializace Ekonomika a právo v podnikání

a dalších 30 programů

33 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Komunikační technologie
 • Výpočetní a aplikovaná matematika
 • Řídicí a informační systémy

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta strojní

 • Konstrukční a procesní inženýrství
 • Dopravní a manipulační technika
 • Aplikovaná mechanika

a dalších 19 programů

22 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Univerzitní studijní programy

 • Mechatronika
 • Fyzika
 • Výpočetní vědy

a další 3 programy

6 programů

Vysoká škola PRIGO

 • Sociální práce
 • Management v sociální sféře
 • Veřejná ekonomika a správa
3 programy

Fakulta stavební

 • Civil Engineering (EN)
 • Architecture and Construction (EN)
 • Stavební inženýrství - Dopravní stavby

a dalších 18 programů

21 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Technologie a hospodaření s vodou
 • Těžba nerostných surovin a jejich využívání (EN)
 • Důlní měřictví

a dalších 22 programů

25 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta materiálově-technologická

 • Moderní technologie výroby kovů
 • Tepelná technika a paliva v průmyslu
 • Metalurgická technologie

a dalších 23 programů

26 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
 • Požární ochrana a bezpečnost
 • Technická bezpečnost osob a majetku

a další 4 programy

7 programů