Nalezli jsme 14 škol

Přijďte na den otevřených dveří každou první středu v měsíci od 16 hod k nám na vysokou školu CEVRO Institut

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Požární ochrana a bezpečnost
 • Inženýrství fyzické bezpečnosti
 • Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté)

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Nanotechnologie (EN)
 • Metalurgické inženýrství - Moderní technologie výroby kovů
 • Tepelně energetické inženýrství

a dalších 37 programů

40 programů

Fakulta umění

 • Fotografie
 • Komorní hra
 • Grafický design a vizuální komunikace

a dalších 29 programů

32 programů

Pedagogická fakulta

 • Občanská výchova - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
 • Sociální pedagogika
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Výchova ke zdraví (dvouoborové)

a dalších 80 programů

83 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Mathematics (EN)
 • Experimentální biologie
 • Ochrana a tvorba krajiny

a dalších 41 programů

44 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Lékařská fakulta

 • Ošetřovatelská péče v psychiatrii
 • Komunitní péče v porodní asistenci
 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

a dalších 21 programů

24 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Ochrana životního prostředí v průmyslu
 • Inženýrská geodézie
 • Hornictví a hornická geomechanika

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Projektování elektrických systémů a technologií
 • Aplikovaná elektronika
 • Elektroenergetika

a dalších 17 programů

20 programů

Ekonomická fakulta

 • Marketing a obchod
 • Ekonomika a management - specializace Podniková ekonomika
 • Ekonomika a management

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta strojní

 • Stavba výrobních strojů a zařízení
 • Robotika
 • Aplikovaná mechanika

a dalších 27 programů

30 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta sociálních studií

 • Sociální práce a kriminologie
 • Rozvoj a řízení v sociální práci
 • Sociální práce

a dalších 5 programů

8 programů

Filozofická fakulta

 • Angličtina pro odbornou a profesní komunikaci
 • Francouzská filologie (dvouoborové)
 • Francouzský jazyk(dvouoborové)(Učitelství pro střední školy)

a dalších 71 programů

74 programů

Vysoká škola podnikání a práva

 • Právo v aplikační praxi: Právo v podnikání
 • Obchodní a marketingový management
 • Marketingové komunikace

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství - Teorie konstrukcí
 • Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství
 • Stavební inženýrství - Konstrukce staveb

a dalších 11 programů

14 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.