Nalezli jsme 16 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Vysoká škola podnikání a práva

 • Právo ve veřejné správě
 • Podnikání
 • Podnikání a management v obchodu a službách
 • Aplikovaná informatika
 • Marketingové komunikace
 • Soukromoprávní studia
 • Právo v podnikání
 • Právo
 • MBA pro manažery a podnikatele
 • Právo v manažerské praxi
10 programů

Filozofická fakulta

 • Učitelství dějepisu pro střední školy
 • Literární věda - teorie a dějiny národních literatur
 • České a československé dějiny
 • Čeština pro cizince
 • Filozofie
 • Dějiny výtvarné kultury se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 57 programů

63 programů

Fakulta sociálních studií

 • Sociální práce
 • Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
 • Zdravotně-sociální péče
 • Sociální práce (EN)
4 programy

Fakulta umění

 • Malba II
 • Housle
 • Klavír
 • Malba I
 • Saxofon
 • Hoboj
 • Klarinet
 • Fagot
 • Cembalo
 • Interpretace a teorie interpretace
 • Pozoun
 • Trubka
 • Viola
 • Flétna
 • Koncept-objekt-instalace
 • Kontrabas
 • Lesní roh
 • Zpěv
 • Violoncello

a dalších 9 programů

28 programů

Lékařská fakulta

 • Komunitní péče v porodní asistenci
 • Porodní asistentka
 • Ošetřovatelská péče v pediatrii
 • Radiologický asistent
 • Chirurgické obory
 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Všeobecná sestra
 • Nutriční terapeut

a dalších 12 programů

20 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Informační a komunikační technologie (dvouoborové)
 • Učitelství pro střední školy: Výtvarná výchova (dvouoborové)
 • Speciální pedagogika pro učitele
 • Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 40 programů

44 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové)
 • Ekonomická geografie a regionální rozvoj
 • Analytická chemie heterogenních systémů (EN)
 • Experimentální biologie
 • Fyzika nanostruktur
 • Matematika
 • Matematika (EN)
 • Biologie

a dalších 26 programů

34 programů

Ekonomická fakulta

 • Marketing a obchod
 • MBA
 • Aplikovaná ekonomie - specializace Mezinárodní ekonomické vztahy
 • Ekonomika a management - specializace Management
 • Finance
 • Ekonomika podniku
 • Veřejná ekonomika a správa - nová akreditace

a dalších 19 programů

26 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Požární ochrana a bezpečnost
 • Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
 • Technická bezpečnost osob a majetku
 • Bezpečnostní inženýrství
 • Bezpečnostní plánování
 • Bezpečnost práce a procesů
 • Havarijní plánování a krizové řízení
7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Univerzitní studijní programy

 • Mechatronika
 • Nanotechnologie
 • Fyzika
 • Technologie procesů v energetice
 • Výpočetní vědy
 • Aplikované vědy a technologie
6 programů

Fakulta stavební

 • Prostředí staveb
 • Architektura a stavitelství
 • Building structures
 • Dopravní stavby
 • Městské inženýrství a stavitelství
 • Dopravní inženýrství
 • Teorie konstrukcí
 • Městské stavitelství a inženýrství
 • Provádění staveb

a dalších 6 programů

15 programů

Fakultu materiálově-technologická

 • Moderní metalurgické technologie
 • Ekonomika a management v průmyslu
 • Chemická metalurgie
 • Metalurgická technologie
 • Progresivní technické materiály
 • Procesní inženýrství

a dalších 19 programů

25 programů

Fakulta strojní

 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Průmyslové inženýrství
 • Dopravní technika a technologie
 • Strojírenská technologie
 • Dopravní stroje a manipulace s materiálem
 • Technika tvorby a ochrany živ. prostředí

a dalších 16 programů

22 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Informatika a výpočetní technika
 • Telekomunikační technika
 • Projektování elektrických zařízení
 • Řídicí a informační systémy
 • Elektroenergetika
 • Výpočetní a aplikovaná matematika
 • Aplikovaná elektronika
 • Komunikační technologie

a dalších 12 programů

20 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Hornicko-geologická fakulta

 • Trhací práce v hornickém inženýrství
 • Geovědní a montánní turismus
 • Těžba nerostných surovin a jejich využívání
 • Automatizace technologických procesů
 • Environmentální biotechnologie
 • Úpravnictví
 • Řízení průmyslových systémů

a dalších 17 programů

24 programů