Nalezli jsme 16 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Vysoká škola podnikání a práva

 • Právo v manažerské praxi
 • Marketingové komunikace
 • MBA pro manažery a podnikatele

a dalších 7 programů

10 programů

Filozofická fakulta

 • Učitelství dějepisu pro střední školy
 • Literární věda - teorie a dějiny národních literatur
 • České a československé dějiny

a dalších 60 programů

63 programů

Fakulta sociálních studií

 • Sociální práce
 • Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
 • Zdravotně-sociální péče
 • Sociální práce (EN)
4 programy

Fakulta umění

 • Malba II
 • Housle
 • Klavír

a dalších 25 programů

28 programů

Lékařská fakulta

 • Komunitní péče v porodní asistenci
 • Porodní asistentka
 • Ošetřovatelská péče v pediatrii

a dalších 17 programů

20 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Informační a komunikační technologie (dvouoborové)
 • Učitelství pro střední školy: Výtvarná výchova (dvouoborové)
 • Speciální pedagogika pro učitele

a dalších 41 programů

44 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové)
 • Ekonomická geografie a regionální rozvoj
 • Analytická chemie heterogenních systémů (EN)

a dalších 31 programů

34 programů

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management
 • Veřejná ekonomika a a správa
 • MBA

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Požární ochrana a bezpečnost
 • Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
 • Technická bezpečnost osob a majetku

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Univerzitní studijní programy

 • Mechatronika
 • Nanotechnologie
 • Fyzika

a další 3 programy

6 programů

Fakulta stavební

 • Prostředí staveb
 • Architektura a stavitelství
 • Building structures

a dalších 12 programů

15 programů

Fakultu materiálově-technologická

 • Moderní metalurgické technologie
 • Ekonomika a management v průmyslu
 • Chemická metalurgie

a dalších 22 programů

25 programů

Fakulta strojní

 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Průmyslové inženýrství
 • Dopravní technika a technologie

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Informatika a výpočetní technika
 • Telekomunikační technika
 • Projektování elektrických zařízení

a dalších 17 programů

20 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Hornicko-geologická fakulta

 • Trhací práce v hornickém inženýrství
 • Geovědní a montánní turismus
 • Těžba nerostných surovin a jejich využívání

a dalších 21 programů

24 programů