Nalezli jsme 17 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Vysoká škola podnikání a práva

 • Podnikání a management v obchodu a službách
 • Právo v podnikání
 • Aplikovaná informatika

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta sociálních studií

 • Sociální práce s rodinou
 • Sociální práce
 • Zdravotně-sociální péče

a další 2 programy

5 programů

Lékařská fakulta

 • Ošetřovatelská péče v psychiatrii
 • Ochrana a podpora zdraví
 • Geriatrické ošetřovatelství

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta stavební

 • Městské inženýrství a stavitelství
 • Hornické a podzemní stavitelství
 • Stavební inženýrství - Dopravní stavby

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Materiálové vědy a inženýrství
 • Ekonomika a management v průmyslu
 • Materiálové technologie a recyklace

a dalších 32 programů

35 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Havarijní plánování a krizové řízení
 • Technická bezpečnost osob a majetku
 • Požární ochrana a bezpečnost

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná fyzika
 • Informační a komunikační bezpečnost
 • Výpočetní a aplikovaná matematika

a dalších 17 programů

20 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Geologické inženýrství (EN)
 • Geoinformatika (EN)
 • Geoinformatika

a dalších 22 programů

25 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná mechanika
 • Dopravní a manipulační technika
 • Konstrukční a procesní inženýrství

a dalších 19 programů

22 programů

Filozofická fakulta

 • Polská filologie - Polština pro překlad
 • Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
 • Kulturní dějiny

a dalších 78 programů

81 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta umění

 • Klarinet
 • Saxofon
 • Hoboj

a dalších 26 programů

29 programů

Ekonomická fakulta

 • European Business Studies (EN)
 • Aplikovaná ekonomie - specializace Mezinárodní ekonomické vztahy (EN)
 • Finance (EN)

a dalších 19 programů

22 programů

Pedagogická fakulta

 • Hudební teorie a pedagogika
 • Speciální pedagogika pro učitele
 • Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro ZŠ)

a dalších 75 programů

78 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Politická a kulturní geografie
 • Biologie (dvouoborové)
 • Experimentální biologie

a dalších 38 programů

41 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Univerzitní studijní programy

 • Mechatronika
 • Fyzika
 • Výpočetní vědy

a další 3 programy

6 programů

Vysoká škola PRIGO

 • Veřejná ekonomika a správa
 • Sociální práce
 • Management v sociální sféře
3 programy