Nalezli jsme 17 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Vysoká škola podnikání a práva

 • Podnikání a management v obchodu a službách
 • Právo v manažerské praxi
 • Právo ve veřejné správě

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta sociálních studií

 • Sociální práce
 • Sociální práce (EN)
 • Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
 • Zdravotně-sociální péče
4 programy

Fakulta umění

 • Hoboj
 • Housle
 • Klavír

a dalších 25 programů

28 programů

Lékařská fakulta

 • Ergoterapie
 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Zdravotní laborant

a dalších 17 programů

20 programů

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Učitelství pro střední školy: Výtvarná výchova (dvouoborové)

a dalších 41 programů

44 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství chemie pro střední školy (dvouoborové)
 • Experimentální biologie
 • Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové)

a dalších 31 programů

34 programů

Filozofická fakulta

 • Historie: specializace Kulturní dějiny
 • Filozofie
 • Český jazyk a literatura

a dalších 60 programů

63 programů

Ekonomická fakulta

 • Finance a účetnictví - specializace Účetnictví a daně
 • Ekonomika a management - specializace Management
 • Ekonomie

a dalších 30 programů

33 programů

Univerzitní studijní programy

 • Mechatronika
 • Nanotechnologie
 • Fyzika

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta strojní

 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Průmyslové inženýrství
 • Dopravní technika a technologie

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta stavební

 • Městské inženýrství a stavitelství
 • Stavební inženýrství
 • Stavební inženýrství - Dopravní stavby

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
 • Bezpečnostní inženýrství
 • Požární ochrana a bezpečnost

a další 4 programy

7 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Projektování elektrických systémů a technologií
 • Počítačové systémy pro průmysl 21. století
 • Aplikovaná elektronika

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Metalurgická technologie
 • Procesní inženýrství
 • Tepelná technika a paliva v průmyslu

a dalších 23 programů

26 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Vysoká škola PRIGO

 • Sociální práce
 • Management v sociální sféře
 • Veřejná ekonomika a správa
3 programy

Hornicko-geologická fakulta

 • Ekonomika a řízení v oblasti surovin
 • Důlní měřictví
 • Geoinformatika

a dalších 22 programů

25 programů