O nás

Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI) patří mezi největší a nejvýznamnější fakulty technické univerzity v Ostravě.

Fakulta se svým zaměřením věnuje především oblastem a oborům, které úzce souvisejí s moderními technologiemi v oblasti informatiky, sdělovací techniky, elektroniky, elektrotechniky, energetiky, ale také automobilového průmyslu, matematiky či fyziky. Tyto technické obory dávají dobrou perspektivu pro budoucí uplatnění a odpovídající ohodnocení. To dokazuje i fakt, že více než 96 % absolventů si hned po škole najde práci, přičemž mnozí z nich pracují už při studiu. Díky spolupráci s průmyslovými partnery a firmami z praxe, můžete v rámci studia využívat nejmodernější techniku a při výuce se setkávat s moderními přístupy motivovanými  praxí.

To vše je pak umocněno tím, že studium probíhá v nové, moderní a technologiemi naplněné budově. A protože jdeme s dobou, již brzy otevřeme novou budovu, která bude to nejlepší, co při studiu v oblastech automotive, home care či smart factory můžete mít k dispozici.

Náš unikátní univerzitní kampus, který patří mezi největší v Evropě, toho však nabízí mnohem více …

Web

Kde nás najdeš

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Přihlášky a přijímačky

Bonusové body u přijímacího řízení lze získat při dosáhnutí 75. percentilu a výše z obecných studijních předpokladů.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Naše fakulta klade velký důraz na to, aby všichni studenti měli možnost během studia realizovat zahraniční studijní pobyt. Studenti mohou vybírat z bohaté nabídky programu Erasmus+ v rámci něhož lze získat i příspěvek na cestovní a pobytové náklady spojené se studijním pobytem v zahraničí.  Pokud tedy máte zájem, můžete část svého studia na FEI efektivně využít k získání zahraniční zkušenosti a s tím spojenému zdokonalení znalosti cizího jazyka, což jednoznačně vede k rozšíření možností vašeho budoucího uplatnění.

Stipendia

Pokud budete mít dobré studijní výsledky, můžete využívat výhod stipendijního programu, který studentům nabízíme. K dispozici je standardně možnost prospěchového stipendia, které může být až 40 000 Kč. Dále pak můžete získat stipendia jako odměny při práci na různých projektech nebo odměny za velmi kvalitně provedenou a obhájenou závěrečnou práci.

Ubytování a stravování

Protože je budova fakulty umístěna v univerzitním kampusu v Ostravě – Porubě, můžete jako příjemný benefit vnímat také rozsáhlý komplex studentských kolejí, který je součástí kampusu. A to doslova pár kroků od fakulty. Zrekonstruovaných 5 budov nabízí ubytování až pro 3 000 studentů. Samozřejmostí kampusu je pak také celá řada stravovacích možností nebo možností pro sportovní vyžití.

Proč Ostrava?

Říkáte si, proč bych měl(a) jít studovat do Ostravy? Důvodů může být více, než si myslíte. Hlavní je samozřejmě výběr oboru a zaměření, kde v oblastech elektrotechnických a informatických patříme mezi nejlepší fakulty v republice. Ale vysokoškolské studium není jen o studiu … VŠB-TUO, univerzitní kampus i samotná Ostrava přináší řadu možností, jak žít a užívat si studentského života. Ostrava je významným kulturním a sportovním centrem s řadou vysoce ceněných akcí. Určitě jste už slyšeli o Colours of Ostrava, Zlaté tretře, Janáčkově máji… Prostě pro každého něco. Najdete u nás technické památky, divadla, kina a kopec dalších možností pro trávení volného času. Dopravní dostupnost je taky docela v pohodě a oproti jiným částem republiky tady ještě pořád máme o něco levněji.

Kontakt

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba