Fakulta stavební VŠB-TUO poskytuje svým studentům univerzální stavební vzdělání, které jim umožní rozvinout a uplatnit své schopnosti v některé z mnoha oblastí stavitelství, včetně architektury. Naši absolventi staví nad zemí i pod zemí. Naši absolventi navrhují architektonické skvosty. Naši absolventi tvoří svět, ve kterém žijeme!

Studijní programy

Nabízíme svým studentům výběr z pestré palety studijních oborů ve dvou bakalářských a magisterských studijních programech: Stavební inženýrství a Architektura a stavitelství. Kompletní výčet všech oborů najdete na našem webu fast.vsb.cz

Víme, v čem jsme dobří a s chutí se s vámi o naše znalosti rozdělíme. Např. studijní obor Geotechnika je u nás vyučován jako samostatný komplexní obor ve všech stupních studia (Bc., Ing., Ph.D.), v tom jsme opravdu v ČR jedineční! A třeba v oboru Prostředí staveb akcentujeme nejen oblast TZB, ale i stavební fyziku budov a problematiku energetické náročnosti.

Uplatnění

Naši úspěšní absolventi mají otevřené dveře k uplatnění na mnoha zajímavých pracovních pozicích: v přípravě i realizaci staveb, jako architekti, projektanti, statici, developeři, stavbyvedoucí, geotechnici, technologové, na stavebních úřadech či v inženýrských organizacích.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení se v případě bakalářských programů Stavebního inženýrství a Architektura a stavitelstí nekoná, o přijetí se rozhoduje podle dosaženého studijího prospěchu na střední škole. Pořadí uchazečů o studium se stanoví podle součtu bodů za výsledky na střední škole v profilových předmětech (matematika, fyzika, chemie). 

Přihlášku je možné podat do 31.3. (Bc.), 30.4. (Mgr. a Ph.D).

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení do všech bakalářských oborů je možné podávat do 15.7.

Přihlášky do 3. kola přijímacího řízení do všech bakalářských oborů je možné podávat do 31.8.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

VŠB-TU Ostrava spolupracuje s více než 240 vysokými školami a institucemi po celém světě (Evropa, Severní a Jižní Amerika, Asie, Afrika a Austrálie). Ve smlouvách, které jsou s těmito institucemi uzavřené je ve většině případů zakotvena mobilita studentů, od krátkodobých stáží až po roční stipendijní pobyty a letní jazykové kurzy. Více informací zde

Koleje a menzy

Studenti mohou využívat ubytování v pěti kolejních budovách. V areálu VŠB-TUO se nachází menza, kde si studenti mohou zajistit stravování. Studenti mohou také využívat nově vybudovanou pizzerii. Pizzerie je situována v areálu kolejí. Bufet, který je rovněž umístěn v areálu kolejí, poskytuje prodej potravin a drobných potřeb pro studenty, zaměstnance a veřejnost.Více informací zde