O nás

Fakulta stavební je druhou nejmladší fakultou VŠB - TU Ostrava, navazuje však na 166 let starou tradici výuky stavebních disciplín na VŠB. Její vznik 1. 1. 1997 si doslovně vynutil stavební průmysl severní Moravy a Slezska, který každoročně potřebuje cca 200 stavebních inženýrů různých oborů a zaměření.

Fakulta stavební poskytuje univerzální stavební vzdělání, rozšířené o problematiku specifickou pro Moravskoslezský region (stavby na poddolovaném území, zahlazování důsledků báňské a průmyslové činnosti, výrobu a zpracování stavebních hmot, dopravní, podzemní a geotechnické stavby apod.).

Uplatnění absolventů je všestranné, například jako inženýrů stavebních firem, projektantů, pracovníků stavebních úřadů a inženýrských organizací apod. Mnozí absolventi se po přiměřené praxi a získání autorizace uplatní i v soukromém podnikání.

Kde nás najdeš

Fakulta stavební

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Ludvíka Podéště 1875/17
708 00 Ostrava Poruba

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium:

Součástí přijímacího řízení je:

  • vyhodnocení studia na střední škole;
  • ověření schopnosti uchazeče studovat ve vyučovacím jazyce studijního programu (český nebo anglický jazyk). Za prokázání schopnosti studia v českém jazyce se považuje zejména maturitní zkouškaz českého jazyka, případně ze slovenského jazyka.

Termíny pro podání přihlášek:

  • bakalářské studium v ČJ a AJ: 09. 09. 2019
  • navazující magisterské studium v ČJ a AJ: 31. 08. 2019
  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Bakalářské studium

  • Bakalářský studijní program Architektura a stavitelství je akreditován v prezenční formě studia v českém jazyce.
  • Bakalářský studijní program Stavební inženýrství je akreditován v prezenční i kombinované formě studia v českém i anglickém jazyce. Studijní plán prvních dvou ročníků studia je společný pro všechny studenty programu. Zařazení studentů na specializace se uskuteční výběrovým řízením ve 4. semestru studia (2. ročník). Kritériem rozdělení studentů na specializaci je jejich zájem a vážený studijní průměr. Přednost výběru mají studenti s lepšími studijnímivýsledky. Specializace: Dopravní stavby, Geotechnika a podzemní stavitelství, Konstrukce staveb, Městské inženýrství, Prostředí staveb, Pozemní a průmyslové stavitelství, Stavební hmoty a diagnostika staveb

Kontakt

Fakulta stavební

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Ludvíka Podéště 1875/17
708 00 Ostrava Poruba