O nás

Fakulta stavební VŠB-TUO poskytuje svým studentům univerzální stavební vzdělání, které jim umožní rozvinout a uplatnit své schopnosti v některé z mnoha oblastí stavitelství, včetně architektury. Naši absolventi staví nad zemí i pod zemí. Naši absolventi navrhují architektonické skvosty. Naši absolventi tvoří svět, ve kterém žijeme!

Studijní programy

Nabízíme svým studentům výběr z pestré palety studijních oborů ve dvou bakalářských a magisterských studijních programech: Stavební inženýrství a Architektura a stavitelství. Kompletní výčet všech oborů najdete na našem webu fast.vsb.cz

Víme, v čem jsme dobří a s chutí se s vámi o naše znalosti rozdělíme. Např. studijní obor Geotechnika je u nás vyučován jako samostatný komplexní obor ve všech stupních studia (Bc., Ing., Ph.D.), v tom jsme opravdu v ČR jedineční! A třeba v oboru Prostředí staveb akcentujeme nejen oblast TZB, ale i stavební fyziku budov a problematiku energetické náročnosti.

Uplatnění

Naši úspěšní absolventi mají otevřené dveře k uplatnění na mnoha zajímavých pracovních pozicích: v přípravě i realizaci staveb, jako architekti, projektanti, statici, developeři, stavbyvedoucí, geotechnici, technologové, na stavebních úřadech či v inženýrských organizacích.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta stavební

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Ludvíka Podéště 1875/17
708 00 Ostrava Poruba

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení se v případě bakalářských programů Stavebního inženýrství a Architektura a stavitelstí nekoná, o přijetí se rozhoduje podle dosaženého studijího prospěchu na střední škole. Pořadí uchazečů o studium se stanoví podle součtu bodů za výsledky na střední škole v profilových předmětech (matematika, fyzika, chemie). 

Přihlášku je možné podat do 31.3. (Bc.), 30.4. (Mgr. a Ph.D).

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení do všech bakalářských oborů je možné podávat do 15.7.

Přihlášky do 3. kola přijímacího řízení do všech bakalářských oborů je možné podávat do 31.8.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

VŠB-TU Ostrava spolupracuje s více než 240 vysokými školami a institucemi po celém světě (Evropa, Severní a Jižní Amerika, Asie, Afrika a Austrálie). Ve smlouvách, které jsou s těmito institucemi uzavřené je ve většině případů zakotvena mobilita studentů, od krátkodobých stáží až po roční stipendijní pobyty a letní jazykové kurzy. Více informací zde

Koleje a menzy

Studenti mohou využívat ubytování v pěti kolejních budovách. V areálu VŠB-TUO se nachází menza, kde si studenti mohou zajistit stravování. Studenti mohou také využívat nově vybudovanou pizzerii. Pizzerie je situována v areálu kolejí. Bufet, který je rovněž umístěn v areálu kolejí, poskytuje prodej potravin a drobných potřeb pro studenty, zaměstnance a veřejnost.Více informací zde

Kontakt

Fakulta stavební

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Ludvíka Podéště 1875/17
708 00 Ostrava Poruba