O nás

Fakulta stavební je druhou nejmladší fakultou VŠB - TU Ostrava, navazuje však na 166 let starou tradici výuky stavebních disciplín na VŠB–TUO. Její vznik 1. 1. 1997 si doslovně vynutil stavební průmysl Moravskoslezského kraje, který každoročně potřebuje cca 200 stavebních inženýrů různých oborů a zaměření. Fakulta stavební poskytuje univerzální stavební vzdělání, rozšířené o problematiku specifickou pro Moravskoslezský region (stavby na poddolovaném území, zahlazování důsledků báňské a průmyslové činnosti, výrobu a zpracování stavebních hmot, dopravní, podzemní a geotechnické stavby apod.).

Uplatnění

Uplatnění absolventů je všestranné, například jako inženýrů stavebních firem, projektantů, pracovníků stavebních úřadů a inženýrských organizací apod. Mnozí absolventi se po  přiměřené praxi a získání autorizace uplatní i v soukromém sektoru nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Studijní programy

Nabízíme studium nejen ve stavebních oblastech, ale i v architektuře, ve které se naučíš nejen navrhovat dokonalé stavby, ale získáš i přehled o problematice ve stavitelství.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta stavební

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Ludvíka Podéště 1875/17
708 00 Ostrava Poruba

Přihlášky a přijímačky

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Proč studovat na FAST

  • absolventi Fakulty stavební mají vysokou uplatnitelnost na trhu práce a jsou žádanými odborníky,
  • nachází uplatnění v technicko-provozních, obchodních a řídicích funkcích ve firmách i výrobních provozech nejen ve stavebnictví ale i jiných odvětvích průmyslu,
  • nabízíme výukové prostory, přednáškové sály a laboratoře, které jsou vybaveny moderní audiovizuální, počítačovou a přístrojovou technikou,
  • studium je podpořeno nejnovějšími počítačovými technologiemi s využitím moderních softwarových produktů pro konstruování, simulace a modelování,
  • studenti mohou v partnerských firmách získat cenné zkušenosti již během studia a podílet se na řešení skutečných problémů praxe,
  • podporujeme mezinárodní výměnu studentů. Nabízíme možnost studia na prestižních univerzitách a výzkumných pracovištích v zahraničí formou stáží i celoročního studia (mobility).

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ či Stipendia VŠB-TUO mají studenti možnost realizovat studijní pobyt, popřípadě pracovní stáž na univerzitách, ve výzkumných ústavech či firmách téměř po celém světě.

Další nabídky programů a stipendií nad rámec meziuniverzitních dohod včetně možnosti podpory mobility pro studenty a doktorandy v zahraničí jsou zveřejněny na stránkách VŠB – TU Ostrava.

Kampus

Kampus VŠB-TUO patří k největším ve střední Evropě. Kromě výuky nabízí ubytování, stravování, sportovní a kulturní vyžití a řadu dalších služeb. Ve vybavení kampusu nechybí pošta, pizzerie, studentské prodejny a wifi pro studenty zdarma. Součástí areálu je také galerie, knihovna a PC pavilon. Studenti mohou využít služeb lékaře, psychologa i kariérního poradce.

Celý areál VŠB-TUO je situován do velmi příjemného prostředí Poruby - nedaleko lesa s možností inlajn bruslení či cyklovýletů. Kampus je propojen městskou hromadnou dopravou s ostatními částmi Ostravy, a to i v nočních hodinách. Ostrava je po dostavbě dálnice velmi dobře dostupná nejen vlakem, ale také autem a autobusem.

Život v Ostravě

Ostrava je město, které žije. Ať už toužíš po kultuře, zábavě, sportu, dobrém jídle a pití, přírodě nebo odpočinku, v Ostravě máš vše na dosah.

Ostrava už dávno není černá, je barevná. Nejen díky festivalu Colours of Ostrava a nebo Beats for Love, ale i díky krásné přírodě ve městě i jeho okolí. Navíc Beskydy jsou blízko a tak se můžeš za půl hodiny vydat na túru po horách.

A pokud raději pohybu fandíš z pohodlí ochozů, můžeš zajít na hokejové, fotbalové či jiné zápasy, atletický mítink plný světových hvězd Zlatou tretru nebo podpořit jednu ze dvou univerzit v hokejovém derby.

Kontakt

Fakulta stavební

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Ludvíka Podéště 1875/17
708 00 Ostrava Poruba

Partneři