Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vznikla přejmenováním hutnické fakulty v roku 1991 a zeširoka se orientuje na regionální průmysl a rozvoj.

Studijní programy

Nabízí prezenční i kombinované studium (některé programy pouze prezenčně) na bakalářském, magisterském i doktorském stupni nejen v Ostravě, ale i dálkově v Třinci.

Uplatnění

Absolventi se uplatní jako odborníci v metalurgických, chemických, energetických, materiálových a ekonomických oborech, v řízení jakosti nebo ochraně životního prostředí.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška na bakalářské studijní programy se nekoná, předpoklady ke studiu jsou zejména studijní průměr ze střední školy a výsledky maturitní zkoušky (pro cizince zkouška z českého jazyka).

Přihlášku ke studiu je možné podat do 30.4. (1.kolo).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

VŠB-TU Ostrava spolupracuje s více než 240 vysokými školami a institucemi po celém světě (Evropa, Severní a Jižní Amerika, Asie, Afrika a Austrálie). Ve smlouvách, které jsou s těmito institucemi uzavřené je ve většině případů zakotvena mobilita studentů, od krátkodobých stáží až po roční stipendijní pobyty a letní jazykové kurzy. Více informací zde

Koleje a menzy

Studenti mohou využívat ubytování v pěti kolejních budovách. V areálu VŠB-TUO se nachází menza, kde si studenti mohou zajistit stravování. Studenti mohou také využívat nově vybudovanou pizzerii. Pizzerie je situována v areálu kolejí. Bufet, který je rovněž umístěn v areálu kolejí, poskytuje prodej potravin a drobných potřeb pro studenty, zaměstnance a veřejnost.Více informací zde