O nás

STUDUJ NA FBI A STAŇ SE ŽÁDANÝM ODBORNÍKEM NA TRHU PRÁCE.

Fakulta bezpečnostního inženýrství je svým zaměřením unikátní vzdělávací a vědecko-výzkumné pracoviště.

Zaměření fakulty: aktuální bezpečnostní hrozby související s problematikou požárů, výbuchů, pracovních úrazů, průmyslových havárií, katastrof, životního prostředí i úmyslnými trestnými činy.

Aktuální trendy: nanobezpečnost a resilience

STUDUJ NA FBI UNIKÁTNÍ OBORY ZAMĚŘENÉ NA BEZPEČNOST

Poskytujeme bakalářské, magisterské i doktorské studium zaměřené na problematiku bezpečnostních hrozeb. Realizujeme nebo se spolupodílíme na významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem.

Komplexní znalosti v oblasti bezpečnosti  budeš rozvíjet:

  • v nových laboratořích,
  • v mezinárodních týmech s využitím simulačního fakultního pracoviště
  • na studijních pobytech a stážích v zahraničí

Fakulta úzce spolupracuje s hasiči, policií, celní správou, zpravodajskými službami, samosprávou a průmyslovými podniky, kde mohou absolventi následně získat zajímavé pracovní pozice.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Lumírova 630/13
700 30 Ostrava Výškovice

Přihlášky a přijímačky

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika

Výsledek pro přijetí: percentil 40

Vyzkoušet test

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: percentil 40

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

NA FBI SI SVÉ SNY BEZPEČNĚ SPLNÍŠ

CHCEŠ MÍT PERSPEKTIVNÍ BUDOUCNOST?

Odborníci vzdělaní v oblastech souvisejících s bezpečností jsou a nadále budou preferováni a žádáni jak u nás, tak v zahraničí. Absolventi naleznou bez problémů uplatnění ve veřejné správě, v bezpečnostních složkách, v podnicích a organizacích na místech bezpečnostních manažerů, ve výzkumných ústavech, v pojišťovnách a mnozí absolventi se uplatní i v soukromém podnikání.

CHCEŠ POZNÁVAT NOVÉ VĚCI?

Fakulta disponuje moderně vybavenými laboratořemi a učebnami s možností využití nejnovější didaktické a počítačové techniky a moderních softwarových produktů. Podporujeme talentované studenty nejen formou stipendií, ale nabízíme jim rozšíření kvalifikace získáním odborné způsobilosti na úseku požární ochrany a výuku cizích jazyků nad rámec běžných studijních povinností.

CHCEŠ CESTOVAT?

V současné době má Fakulta bezpečnostního inženýrství podepsány smlouvy pro výměnu studentů s četnými univerzitami v zahraničí a každým rokem navazuje další. Mezi oblíbené destinace patří Portugalsko, Itálie, Slovinsko, Francie, ale studovat můžeš i mimo státy Evropy, například v Peru, Thajsku, Korei nebo Japonsku.

CHCEŠ SE BAVIT?

Život na VŠB a FBI je plný zážitků. A stále se něco děje. Ať už se jedná o sportovní vyžití, plesy, koncerty, večírky, výstavy, výlety, Majáles nebo jiné kulturní akce. Pravidelně se účastníme a pořádáme soutěže v požárním sportu a naši studenti se mohou pyšnit i titulem mistři světa v jedné z disciplín tohoto sportu. Na svá studentská léta v Ostravě budeš určitě rád vzpomínat.

CHCEŠ BÝT HRDÝ NA SVÉ VZDĚLÁNÍ?

Jsme nejmladší fakultou univerzity s dlouholetou tradicí a jsme jedinou fakultou v republice, která nabízí unikátní obory orientované na bezpečnost. Náplň studia je zaměřena především na analýzu a prevenci rizik, požární bezpečnost, bezpečnost práce, osob, majetku, dopravy, havarijní plánování, krizové řízení, Integrovaný záchranný systém, ochranu obyvatelstva a další oblasti.

Kontakt

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Lumírova 630/13
700 30 Ostrava Výškovice