O nás

Fakulta bezpečnostního inženýrství, jediná svého druhu v republice, je svým zaměřením unikátní vzdělávací a vědecko-výzkumné pracoviště. Zabývá se aktuálními bezpečnostními hrozbami, které souvisí s problematikou požárů, výbuchů, pracovních úrazů, průmyslových havárií, katastrofami, životním prostředím i úmyslnými trestnými činy. Aktuálními trendy je zapojení do oblasti nanobezpečnosti a resilience. Komplexní znalosti v bezpečnosti rozvíjejí studenti v nových laboratořích, v mezinárodních týmech s využitím simulačního fakultního pracoviště a na studijních pobytech. Fakulta úzce spolupracuje s hasiči, policií, celní správou, zpravodajskými službami, samosprávou a průmyslovými podniky, kde mohou absolventi následně získat zajímavé pracovní pozice.

Kde nás najdeš

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Lumírova 630/13
700 30 Ostrava Výškovice

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium

Příjímací zkouška je písemná, a to z matematiky, pokud není děkanem prominuta.

Zkoušku lze prominout uchazečům, kteří např. dosáhli požadovaného studijního průměru na SŠ, získali požadované hodnocení u maturity z matematiky či dosáhli požadovaného percentilu v testu z matematiky nebo obecných studijních předpokladů v NSZ společnosti Scio.

Termíny pro podání přihlášek:

  • bakalářské studium: 09. 08. 2019 - 20. 08. 2019
  • Elektronická přihláška: 500 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika

Výsledek pro přijetí: 40 %

Vyzkoušet test

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 40 %

Vyzkoušet test

Kontakt

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Lumírova 630/13
700 30 Ostrava Výškovice