O nás

Pedagogické fakultě Ostravské univerzity náleží pevné místo mezi fakultami vysokých škol České republiky zaměřenými zejména na přípravu budoucích učitelů a pedagogických pracovníků. Základním principem jejího rozvoje jako vzdělávací instituce moderního typu je orientace směrem od kvantity ke kvalitě a naplňování vzdělávacího, výzkumného a celoživotního strategického profilu. Se zřetelem na vnější dynamické faktory je připravena flexibilně volit nové adaptační strategie dotýkající se struktury fakulty, modelu řízení vzdělávací, vědecké a tvůrčí činnosti, řízení zdrojů a personální práce

V oblasti vzdělávací činnosti reaguje fakulta na nové trendy obsahové a metodické inovace výuky na všech stupních vzdělávací soustavy a je připravena reagovat i na nové profesní požadavky související s legislativními změnami v oblasti výkonu pedagogických a dalších příbuzných profesí. V rámci této činnosti aplikuje v návaznosti na dlouhodobý zájem studentů o jednotlivé obory účinné formy a metody vysokoškolského studia i celoživotního vzdělávání. Nabízí kvalitní studijní programy a obory na úrovni studia bakalářského, magisterského a doktorského, jež navazují na výzkum a tvůrčí činnost jednotlivých pracovišť. Aktivně také rozvíjí všechny formy celoživotního vzdělávání (rozšiřující, kvalifikační, specializační i graduační studia).

Web

Kde nás najdeš

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita
Fráni Šrámka 1121/3
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Přihlášky a přijímačky

Přihlášky a přijímačky

Forma přijímací zkoušky se u jednotlivých oborů liší,může mít podobu testu obecných studijních předpokladů, praktické zkoušky nebo motivačního pohovoru. Více zde.

  • Elektronická přihláška: 600 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na studijní pobyt po dobu 3 až 12 měsíců do některé ze zahraničních institucí řady evropských zemí. Fakulta má uzavřenou i řadu dalších bilaterálních smluv mimo rámec Erasmu+, čímž umožňuje studijní či pracovní spolupráci i s dalšími zeměmi po celém světě.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v zahraničí po dobu 2 až 12 měsíců. Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci. Každý student může vyjet v rámci každého cyklu svého studia (Bc., Mgr., PhD.) jedenkrát na studijní pobyt Erasmus+ a jedenkrát na pracovní stáž Erasmus+. Více informací o studiu a pracovních stážích v zahraničí naleznete zde.

Ubytování a koleje

Ostravská univerzita nabízí studentům ubytování na kolejích Jana Opletala. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí. Studenti mají rovněž možnost zajistit si sami ubytování i na kolejích, které nejsou součástí OU.

Kontakt

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita
Fráni Šrámka 1121/3
709 00 Ostrava - Mariánské Hory