O nás

Fakulta umění Ostravské univerzity si zakládá na otevřeném, svobodném a stimulujícím prostředí. Pro své studenty aktivně vytváří reálné klima hudebního i výtvarného provozu a vyhledává další příležitosti pro realizaci jejich vlastních projektů. Nízké počty studentů umožňují intenzivní spolupráci i osobní přístup mezi studenty a akademiky, v jejichž řadách najdete jména v Česku i ve světě uznávaných umělců. V neposlední řadě Fakulta umění nabízí široké možnosti vycestování do zahraničí.

5 důvodů, proč studovat na Fakultě umění OU:

1. Čerpej z příležitostí maximum
Studovat u nás budeš v malých skupinách, díky tomu načerpáš opravdu maximum inspirace i zkušeností. Lidé z Fakulty umění navíc stojí za mnohými projekty, festivaly nebo výstavami – kromě prohlubování svého talentu tak dostaneš příležitost získávat cenné zkušenosti.

2. Špičkové zázemí City Campusu OU
V roce 2023 slavnostně otevřela Ostravská univerzita moderní City Campus v centru města. Klastr umění a designu poskytuje zázemí hudebníkům, zpěvákům či grafickým designérům. Srdce budovy Fakulty umění tvoří špičkový Koncertní sál s akustickými parametry světové úrovně.

3. Jedinečný výstavní prostor
V City Campusu OU najdeš taky Galerii Fakulty umění, kde jsou pravidelně vystavovány studentské a absolventské projekty a klauzurní práce. Jde o jedinečný laboratorní prostor, kde studenti experimentují, ověřují sdělnost a kvalitu vlastní tvorby a učí se, jak ji co nejlépe představit nejenom spolužákům a pedagogům, ale i širší veřejnosti.

4. Individuální přístup
Každý student je jiný, a proto ke každému přistupujeme individuálně – podporujeme jej v jeho silných stránkách a ctíme i ty slabé. Ať u nás plánuješ studovat zpěv, hru na některý z mnoha hudebních nástrojů nebo malbu, grafiku či třeba sochařství, na Fakultě umění OU dostaneš prostor pro rozvinutí svého talentu.

5. Ostrava je tím pravým místem pro umění
Bývalým plynojemem zní světoznámé melodie, jatka poskytla zázemí uznávané galerii PLATO, vystavuje se ale také přímo v klubech či veřejném prostoru. Nejde jen o vdechnutí druhého života časem zašlým stavbám – celé město kráčí kupředu za uměním. Příkladem může být projekt nového koncertního sálu amerického architekta Stevena Holla, kde se už za pár let zaposloucháš do tónů nejen místní filharmonie.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta umění

Ostravská univerzita
Podlahova 382/3
709 00 Ostrava

Přihlášky a přijímačky

Přihlášky a přijímačky

Fakulta nestanovuje nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů, ke studiu budou přijati všichni uchazeči, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku a splní obecnou podmínku k přijetí ke studiu, kterou je doložení dokladu o předchozím vzdělání.

Elektronická přihláška: 650 Kč

  • Elektronická přihláška: 650 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na studijní pobyt po dobu 3 až 12 měsíců do některé ze zahraničních institucí řady evropských zemí. Fakulta má uzavřenou i řadu dalších bilaterálních smluv mimo rámec Erasmu+, čímž umožňuje studijní či pracovní spolupráci i s dalšími zeměmi po celém světě.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v zahraničí po dobu 2 až 12 měsíců. Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci. Každý student může vyjet v rámci každého cyklu svého studia (Bc., Mgr., PhD.) jedenkrát na studijní pobyt Erasmus+ a jedenkrát na pracovní stáž Erasmus+. Více informací o studiu a pracovních stážích v zahraničí naleznete zde.

Ubytování a koleje

Ostravská univerzita nabízí studentům ubytování na kolejích Jana Opletala. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí. Studenti mají rovněž možnost zajistit si sami ubytování i na kolejích, které nejsou součástí OU.

Kontakt

Fakulta umění

Ostravská univerzita
Podlahova 382/3
709 00 Ostrava