O nás

Špičkové vybavení, nízké počty studentů, individuální přístup, intenzivní praxe, inspirativní osobnosti, široké možnosti zapojení se do vědy a výzkumu, stimulující a motivující studentské prostředí a otevřenost světu. To všechno jsou faktory, díky kterým absolventi ostravské Lékařské fakulty velmi snadno nacházejí uplatnění nejen v Moravskoslezském kraji, který mladé lékaře a zdravotníky tolik potřebuje.

5 důvodů, proč studovat na Lékařské fakultě OU:

1. Nejmladší lékařská fakulta v Česku
Lékařská fakulta OU je nejmladší lékařskou fakultou v Česku, což má vliv nejen na rodinnou atmosféru mezi studenty i pedagogy a příjemné studijní prostředí, ale také na moderní zázemí a špičkové vybavení.

2. Malé studijní skupiny a intenzivní praxe
Díky malým studijním skupinkám můžeš čerpat skutečně maximum znalostí a dovedností od svých pedagogů – získáš díky tomu i kvalitnější praxi. Spolupráce s Fakultní nemocnicí Ostrava přináší navíc možnost výuky na vysoce specializovaných a erudovaných pracovištích.

3. Moderní cvičná nemocnice
V bezpečném prostředí cvičné nemocnice se seznámíš se zdravotnickými technologiemi a osvojíš si praktické dovednosti přímo v areálu fakulty. Toto simulační centrum tě připraví na praxi – pracovat budeš se stejným vybavením, jako se využívá ve skutečné nemocnici, jediným rozdílem je, že pacienty tady tvoří sofistikované simulátory.

4. Lidské zdraví ze všech úhlů pohledu
Že na Lékařské fakultě OU najdeš Všeobecné lékařství nebo Stomatologii asi víš. Studovat tady ale můžeš i řadu dalších zajímavých oborů – co třeba Fyzioterapie, Porodní asistence, Záchranářství nebo Nutriční terapie? Je jich ale mnohem víc. V každém případě budeš po absolvování studia moct pomáhat lidem a podporovat jejich zdraví.

5. Najdeš podporu svých nápadů
Na LF OU se budeš moci zapojit do vědeckých a výzkumných činností, a to prostřednictvímstudentských grantových soutěží nebo studentských vědeckých konferencí. Kromě zkušeností s vědeckovýzkumnou činností můžeš získat i kredity či mimořádné stipendium. Velký podíl na dění na fakultě mají sami studenti pořádající nejen seznamovací setkání, ale také volnočasové, vzdělávací nebo dobrovolnické akce.

 

Web

Kde nás najdeš

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita
Syllabova 1266/19
703 00 Ostrava - Vítkovice

Přihlášky a přijímačky

Přijímačky a přijímací zkoušky:

Uchazeči jsou ke studiu přijímáni na základě vědomostních testů z různých disciplín dle oboru. Více informací o charakteru přijímacího řízení zde.

 

  • Elektronická přihláška: 650 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Lékařská fakulta umožňuje svým studentům strávit  3-12 měsíců na některé z partnerských univerzit v některé z evropských zemí pomocí programu Erasmus+. Studium v zahraničí je možné i na základě bilatelárních smluv, které má fakulta uzavřené s vybranými institucemi po celém světě.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné vyrazit i na pracovní stáž. Více informací o zahraničním studiu a pracovních stážích naleznete na stránkách fakulty zde.

Ubytování a koleje

Ostravská univerzita nabízí studentům ubytování na kolejích Jana Opletala. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí. Studenti mají rovněž možnost zajistit si sami ubytování i na kolejích, které nejsou součástí OU.

Kontakt

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita
Syllabova 1266/19
703 00 Ostrava - Vítkovice