O nás

Proč studovat na LF OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzity je nejmladší lékařskou fakultou v České republice. Fakulta disponuje výukovými prostorami o rozloze 8 500 m2 i nejnovější technikou a právem se řadí mezi nejmodernější centra vědy a výuky lékařských i nelékařských oborů. V současné době na fakultě studuje cca 1700 studentů ve 27 studijních programech, přičemž každoročně studium úspěšně ukončí více než 400 studentů, kteří jsou poté velmi dobře uplatnitelní na aktuálním trhu práce.

Proč jít studovat k nám na fakultu.

  • Jsme mladí, dynamičtí a progresivní. Jsme fakultou příležitostí a jsme otevření světu.
  • Nabízíme širokou nabídku profesně a prakticky orientovaných studijních oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce.
  • Kapacita každého ročníku je přizpůsobena individuálnímu přístupu ze strany pedagogů nejen v rámci praktické výuky.
  • Praktická výuka je vedena v malých skupinách pro zachování kontaktní výuky studenta s pacientem.
  • Výuka je vedena na moderně vybavených pracovištích fakulty (multimediální technika, simulátory pro nácvik praktických dovedností, experimentální pracoviště).
  • Spolupráce s hlavním partnerem Fakultní nemocnice Ostrava přináší možnost výuky na vysoce specializovaných a erudovaných pracovištích.
  • Široká nabídka studia v zahraničí – Rakousko, Itálie, Velká Británie, Finsko a další.
  • Možnost zapojení se do vědeckovýzkumných a rozvojových aktivit pracovišť fakulty.
  • Nabídka programu zaměstnaneckých stipendií.Lékařská fakulta Ostravské univerzity nabízí široké spektrum profesně a prakticky orientovaných studijních programů akreditovaných v českém jazyce.

Lékařská fakulta v současnosti akredituje své studijní programy a nabídka studijních programů bude během celého přijímacího řízení aktualizována – sledujte aktuálně web LF OU.

Web

Kde nás najdeš

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita
Syllabova 1266/19
703 00 Ostrava - Vítkovice

Přihlášky a přijímačky

Přijímačky a přijímací zkoušky:

Uchazeči jsou ke studiu přijímáni na základě vědomostních testů z různých disciplín dle oboru. Více informací o charakteru přijímacího řízení zde.

  • Elektronická přihláška: 600 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Lékařská fakulta umožňuje svým studentům strávit  3-12 měsíců na některé z partnerských univerzit v některé z evropských zemí pomocí programu Erasmus+. Studium v zahraničí je možné i na základě bilatelárních smluv, které má fakulta uzavřené s vybranými institucemi po celém světě.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné vyrazit i na pracovní stáž. Více informací o zahraničním studiu a pracovních stážích naleznete na stránkách fakulty zde.

Ubytování a koleje

Ostravská univerzita nabízí studentům ubytování na kolejích Jana Opletala. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí. Studenti mají rovněž možnost zajistit si sami ubytování i na kolejích, které nejsou součástí OU.

Kontakt

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita
Syllabova 1266/19
703 00 Ostrava - Vítkovice