O nás

Objevovat a poznávat přírodu, svět i roli člověka v něm. Objevovat zákonitosti vesmíru, které denně ovlivňují život na Zemi. Posouvat hranice lidského poznání, a přitom poznávat sám sebe. Studovat za přítomnosti předních českých a zahraničních odborníků, kteří se stávají zdrojem nejen vědecké, ale také osobní inspirace pro studenty. Motivující a přátelské mezinárodní prostředí, ve kterém jsou studium, věda a výzkum vzájemně propojeny. To je Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity. Vyber si cestu svého poznávání světa: od genů po ekosystémy, od atomů po nové materiály.

5 důvodů, proč studovat na Přírodovědecké fakultě OU:

1. Máme prostor pro tvůj příběh
Na Přírodovědecké fakultě dobře víme, že každý student je jedinečný, a respektujeme to. Pomůžeme ti rozvinout tvůj potenciál a naplnit tvé vize. Kromě absolvování předmětů a cesty k vysokoškolskému titulu se u nás můžeš pustit i do vlastních projektů, které mohou oživit naši fakultu i domovskou Ostravu.

2. Mezinárodní prostředí
Jsme mezinárodní a jsme na to hrdí. Na chodbách nám díky našim vyučujícím, vědcům i studentům zní ve velkém angličtina a další jazyky. Spolupracujeme také se zahraničními univerzitami i institucemi, díky čemuž se můžeme pochlubit širokou nabídkou studijních pobytů a stáží v zahraničí. Ostrava tak nemusí být tvou jedinou zastávkou při cestě za titulem.

3. Žijeme vědou
Máme špičkové vědecké týmy a projekty s reálným dopadem na přírodu i společnost. Můžeš se stát jejich součástí – geografové se podílejí na plánování města, biologové pomáhají zachraňovat želvy v Indonésii, nově objevené živočišné druhy nesou jména našich vědkyň. Najdi si i ty svou příležitost ovlivnit svět.

4. Aktivní studenti
Při studiu na Přírodovědecké fakultě můžeš spojit své síly s dalšími studenty, kteří ve svém volném čase vytvářejí nejrůznější zajímavé aktivity. Najdeš u nás organizace sdružující geografy, biology nebo třeba cestovatele. Členové vymýšlí volnočasové aktivity pro školy i veřejnost a podílí se na popularizaci vědy i propagaci naší fakulty a Ostravské univerzity.

5. Na „Přírodu“ i za učitelstvím
Pokud chceš pracovat s mladými lidmi a zvažuješ dráhu učitele, jsi tady správně. Na Přírodovědecké fakultě OU najdeš učitelství biologie, fyziky, geografie, chemie, informatiky nebo matematiky, a to vše pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Tyto oblasti můžeš kombinovat i s těmi z jiných fakult, možností je opravdu mnoho – ať už kombinace IT s jazyky, chemie s tělesnou výchovou nebo třeba biologie s historií.

Web

Kde nás najdeš

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita
30. dubna 1404/22
701 03 Ostrava 1

Přihlášky a přijímačky

Přihláška a přijímací zkoušky

Termíny přijímacích zkoušek zde.

Přihlášku je možné podat pouze elektronickou formou (e-přihláška).

  • Elektronická přihláška: 650 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na studijní pobyt po dobu 3 až 12 měsíců do některé ze zahraničních institucí řady evropských zemí. Fakulta má uzavřenou i řadu dalších bilaterálních smluv mimo rámec Erasmu+, čímž umožňuje studijní či pracovní spolupráci i s dalšími zeměmi po celém světě.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v zahraničí po dobu 2 až 12 měsíců. Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci. Každý student může vyjet v rámci každého cyklu svého studia (Bc., Mgr., PhD.) jedenkrát na studijní pobyt Erasmus+ a jedenkrát na pracovní stáž Erasmus+. Více informací o studiu a pracovních stážích v zahraničí naleznete zde.

Ubytování a koleje

Ostravská univerzita nabízí studentům ubytování na kolejích Jana Opletala. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí. Studenti mají rovněž možnost zajistit si sami ubytování i na kolejích, které nejsou součástí OU.

Kontakt

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita
30. dubna 1404/22
701 03 Ostrava 1