O nás

Přírodovědecká fakulta je přední vědeckovýzkumnou fakultou Ostravské univerzity a jako taková se řadí mezi významné přírodovědné fakulty v Česku. Neodmyslitelný základ její kvality spočívá nejen v kvalitní vědecké práci na katedrách a ve výzkumných centrech, ale zejména ve schopnosti současné poznatky předávat studentům v rámci výuky. Ta je na všech katedrách realizována v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Naši akademičtí pracovníci jsou hodnoceni nejen jako špičkoví vědci, ale také, což potvrdily i mnohá ocenění ze strany samotných studentů, i jako jedni nejvstřícnějších českých pedagogů. Fakultní pracoviště a ústavy disponují prvotřídním technickým vybavením. Díky němu a našim vědcům produkujeme nejen vědecké články ve světově nejprestižnějších vědeckých časopisech (Nature, Science, PNAS), ale umožňujeme i studentům odborně růst a připravit je na povolání vědce nebo prvotřídního experta.

Spolupracujeme s evropskými a světovými univerzitami a výzkumnými centry, vedle akademiků v zahraničí studují nebo realizují pracovní stáže i naši studenti, kteří tak získávají neocenitelnou zkušenost se zahraničím. Rovněž pracujeme na utváření mezinárodního prostředí přímo na naší fakultě, kdy lze nejen potkat zahraniční profesory, ale také každým rokem u nás studuje více a více zahraničních studentů. Jako jedna z mála fakult v Česku jsme nastavili stipendijní politiku tak, aby nejnadanější či nejaktivnější studenti získali dostatečné zdroje pro realizaci svých úspěchů. Ročně tak za studenty míří více než 2 000 000 Kč.

A v neposlední řadě se zapojujeme do dění ve svém okolí. Spolupracujeme se základními a středními školami, posíláme své studenty na praxe do soukromých firem, účastníme se veřejných, neziskových, dobrovolnických a charitativních aktivit v Ostravě a Moravskoslezkém kraji. Pořádáme přednášky a semináře pro veřejnost.

Web

Kde nás najdeš

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita
30. dubna 1404/22
701 03 Ostrava 1

Přihlášky a přijímačky

Přihláška a přijímací zkoušky

Termíny přijímacích zkoušek zde.

Přihlášku je možné podat pouze elektronickou formou (e-přihláška).

Elektronická přihláška: 600 Kč

  • Elektronická přihláška: 600 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na studijní pobyt po dobu 3 až 12 měsíců do některé ze zahraničních institucí řady evropských zemí. Fakulta má uzavřenou i řadu dalších bilaterálních smluv mimo rámec Erasmu+, čímž umožňuje studijní či pracovní spolupráci i s dalšími zeměmi po celém světě.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v zahraničí po dobu 2 až 12 měsíců. Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci. Každý student může vyjet v rámci každého cyklu svého studia (Bc., Mgr., PhD.) jedenkrát na studijní pobyt Erasmus+ a jedenkrát na pracovní stáž Erasmus+. Více informací o studiu a pracovních stážích v zahraničí naleznete zde.

Ubytování a koleje

Ostravská univerzita nabízí studentům ubytování na kolejích Jana Opletala. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí. Studenti mají rovněž možnost zajistit si sami ubytování i na kolejích, které nejsou součástí OU.

Kontakt

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita
30. dubna 1404/22
701 03 Ostrava 1