O nás

Založení Ostravské univerzity 28. září 1991 bylo významným historickým milníkem pro Ostravu i celý kraj. Univerzita, která doplnila možnost vysokoškolského vzdělání o humanitní obory, byla novou příležitostí pro celý kraj. Dnes je Ostrava namísto černé industriální metropole mladým a barevným městem plným příležitostí.

Dnes je již Ostravská univerzita významnou vzdělávací i vědeckovýzkumnou institucí a klade důraz také na tzv. třetí roli univerzity: roli společenskou. Je výrazným aktérem na poli společenského a kulturního dění v Ostravě i celém kraji, podílí se přímo organizací akcí pro veřejnost (například Ostravská Noc vědců, Jsme Ostravská!, apod.), ale také nepřímo prostřednictvím aktivit studentů, absolventů i akademiků. Do kulturního spektra tak univerzita vnáší různorodé a sofistikované podněty.

Web

Kde nás najdeš

Ostravská univerzita

Dvořákova 137/7
701 03 Ostrava 1

Fakulty

Filozofická fakulta

 • Anglická filologie
 • Anglická filologie (dvouoborové)
 • Anglická filologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 71 programů

74 programů

Fakulta sociálních studií

 • Rozvoj a řízení v sociální práci
 • Social Work
 • Sociální práce

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta umění

 • Animovaná tvorba
 • Cembalo
 • Digitální grafika ve virtuálním prostředí

a dalších 29 programů

32 programů

Lékařská fakulta

 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Ergoterapie
 • Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii

a dalších 21 programů

24 programů

Pedagogická fakulta

 • Andragogika
 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro ZŠ)
 • Behaviorální zdraví

a dalších 80 programů

83 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie pevné fáze
 • Aplikovaná informatika
 • Applied Informatics (EN)

a dalších 41 programů

44 programů

Přihlášky a přijímačky

Veškerá agenda spojená s přijímacím řízením spadá do gesce jednotlivých fakult.

Aktuality

Kontakt

Ostravská univerzita

Dvořákova 137/7
701 03 Ostrava 1