O nás

Filozofická fakulta je jednou z největších fakult Ostravské univerzity s tradicí od roku 1991. V současné době na fakultě studuje více než 2000 studentů a působí přes 120 akademických pracovníků. Filozofická fakulta je složena z dvanácti kateder, polovina z nich je zaměřena na výuku filologických oborů, zbývající katedry se specializují na vybrané společenské a další humanitní vědy jako je psychologie, sociologie, historie, filozofie, dějiny umění a kulturního dědictví, česká literatura a literární věda.

Nedílnou součástí fakulty je vědecká a výzkumná činnost, kterou zajišťují čtyři vědecko-výzkumná centra. Díky nim se akademičtí pracovníci i studenti mohou zapojit do významných tuzemských i mezinárodních vědeckých projektů. O vysoké vědecko-výzkumné aktivitě svědčí množství monografií, odborných časopisů a dalších publikací, vycházejících v nakladatelství Ostravské univerzity i u jiných nakladatelů. Součástí univerzity je i vlastní knihkupectví, kde je převážná většina knih z produkce Filozofické fakulty.

Budovy Filozofické fakulty se nachází v samém středu historického jádra města Ostravy. Jejich součástí jsou knihovny, studovna, studentský klub i studentská hospůdka situovaná přímo ve dvoře fakulty.

Poloha fakulty v srdci města ji přímo předurčuje k aktivnímu zapojení do veřejného a společenského života, fakulta proto spolupracuje s významnými kulturně-vzdělávacími organizacemi, neziskovými institucemi, soukromým i veřejným sektorem. Všem výše jmenovaným skupinám fakulta nabízí mimo jiné i různé typy doplňkového studia, které zvyšují kvalifikaci a konkurenceschopnost na trhu práce. Kontakt s veřejností je tak další prioritou a důležitou činností fakulty.

Web

Kde nás najdeš

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita
Reální 1476/5
701 03 Ostrava

Přihlášky a přijímačky

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči mohou být do studijních programů přijímáni na základě výsledků ze SŠ, písemné či ústní zkoušky či bez zkoušky.

Přihlášku je možné podat pouze elektronickou formou (e-přihláška).

Doktorské studijní programy

Aktuálně otevřené obory si můžete vyhledat zde.

  • Elektronická přihláška: 650 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na studijní pobyt po dobu 3 až 12 měsíců do některé ze zahraničních institucí řady evropských zemí. Fakulta má uzavřenou i řadu dalších bilaterálních smluv mimo rámec Erasmu+, čímž umožňuje studijní či pracovní spolupráci i s dalšími zeměmi po celém světě.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v zahraničí po dobu 2 až 12 měsíců. Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci. Každý student může vyjet v rámci každého cyklu svého studia (Bc., Mgr., PhD.) jedenkrát na studijní pobyt Erasmus+ a jedenkrát na pracovní stáž Erasmus+. Více informací o studiu a pracovních stážích v zahraničí naleznete zde.

Ubytování a koleje

Ostravská univerzita nabízí studentům ubytování na kolejích Jana Opletala. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí. Studenti mají rovněž možnost zajistit si sami ubytování i na kolejích, které nejsou součástí OU.

Kontakt

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita
Reální 1476/5
701 03 Ostrava