Nalezli jsme 195 škol

Vysoká škola ekonomická přijímá přihlášky nejpozději do 30.4.2020. Zjistit více!

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Komunikace a společnost
 • KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Psychologie a sociologie
 • PODNIKOVÁ EKONOMIKA - Lidské zdroje

a dalších 26 programů

29 programů

Agronomická fakulta

 • Speciální produkce rostlinná
 • General Animal Breeding (EN)
 • Agricultural Chemistry (EN)

a dalších 43 programů

46 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Energie a paliva
 • Voda a prostředí
 • Environmental Technology and Engineering (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

Filozofická fakulta

 • Germánská a severoevropská studia: Nizozemština
 • Klasická archeologie
 • Psychologie

a dalších 182 programů

185 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Management obchodu a služeb (profesní program)
 • Ekonomika a management obor Řízení a ekonomika podniku
 • Inženýrská informatika obor Automatizace řízení a informatika

a dalších 11 programů

14 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta materiálově-technologická

 • Tepelná technika a paliva v průmyslu (EN)
 • Chemická metalurgie
 • Moderní produkce a zpracování kovových materiálů

a dalších 32 programů

35 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
 • Civilní nouzové plánování
 • Biomedicínský technik (EN)

a dalších 16 programů

19 programů

Filozofická fakulta

 • Učitelství pro střední školy se specializací dějepis (dvouoborové)
 • Učitelství pro střední školy se specializací španělský jazyk a literatura (dvouoborové)
 • České dějiny

a dalších 55 programů

58 programů

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Ochrana vodních ekosystémů
 • Protection of Aquatic Ecosystems (EN)
 • Fishery and protection of waters (EN)

a další 4 programy

7 programů

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 • Logistika
 • Logistika v dopravě
 • Informatika pro logistiku
 • Logistika ve službách
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Masarykův ústav vyšších studií

 • Učitelství odborných předmětů 
 • Economics and Management (EN)
 • Ekonomika a management

a další 2 programy

5 programů

1. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Dějiny lékařství
 • Biologie a patologie buňky

a dalších 43 programů

46 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
 • Požární ochrana a bezpečnost
 • Havarijní plánování a krizové řízení

a další 4 programy

7 programů

NEWTON College, a.s.

 • Management cestovního ruchu (NEWTON Business)
 • Management a podnikání (NEWTON Premium)
 • Psychologie pro manažery (NEWTON Premium)

a dalších 12 programů

15 programů

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

 • Ekonomika a management
 • Finance
 • Marketingová komunikace

a dalších 8 programů

11 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Prague College

 • BA (Hons) International Finance and Business Accounting
 • BA (Hons) Creative Media Production
 • BA (Hons) International Management

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Ochrana životního prostředí
 • Analytická chemie
 • Povrchové inženýrství (EN)

a dalších 43 programů

46 programů

Národohospodářská fakulta

 • Národní hospodářství
 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Regionální rovzoj

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta strojní

 • Průmyslové inženýrství a management
 • Konstruování vozidel a manipulačních zařízení
 • Obrábění, aditivní technologie a zabezpečování kvality

a dalších 12 programů

15 programů

Vysoká škola kreativní komunikace

 • Animace a vizuální efekty
 • Fotografie a audiovize
 • Management v kreativním průmyslu

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta filozofická

 • Archeologie
 • Sociologie
 • Sociální a kulturní antropologie

a dalších 19 programů

22 programů