Nalezli jsme 195 škol

Vysoká škola kreativní komunikace

 • Vizuální komunikace
 • Literární tvorba
 • Kreativní marketing

a dalších 11 programů

14 programů

Ústav ekonomiky a managementu

 • Ekonomika a management
 • Řízení chemického průmyslu
 • Projektové řízení inovací

a další 3 programy

6 programů

ART & DESIGN INSTITUT

 • Marketing a obchod uměleckých děl
 • Grafika
 • Design prostoru/interiéru

a dalších 9 programů

12 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Farmacie
 • Farmaceutická analýza

a dalších 20 programů

23 programů

Filozofická fakulta

 • Anglistika - amerikanistika
 • Český jazyk a literatura
 • Fonetika

a dalších 146 programů

149 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta humanitních studií

 • Studium humanitní vzdělanosti
 • Liberal arts and Humanities (EN)
 • Sociální a kulturní ekologie

a dalších 28 programů

31 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Energetika
 • Materiály a technologie v dopravě
 • Strojírenská technologie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta životního prostředí

 • Ochrana životního prostředí
 • Technologie pro ochranu životního prostředí
 • Environmentální chemie a technologie

a další 2 programy

5 programů

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)
 • Tělesná výchova a sport
 • Český jazyk a literatura (dvouoborové)

a dalších 37 programů

40 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika pro vzdělávání
 • Matematika ve firmách a veřejné správě
 • Geografie

a dalších 25 programů

28 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta zdravotnických studií

 • Porodní asistence
 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Ergoterapie

a dalších 6 programů

9 programů

1. lékařská fakulta

 • Adiktologie
 • Fyzioterapie
 • Všeobecné lékařství

a dalších 46 programů

49 programů

2. lékařská fakulta

 • Fyzioterapie
 • Všeobecné lékařství
 • Biochemie a patobiochemie

a dalších 31 programů

34 programů

Fakulta sociálních věd

 • Ekonomie a finance
 • Bachelor in Economics and Finance (EN)
 • Master in Area Studies (EN)

a dalších 45 programů

48 programů

Husitská teologická fakulta

 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice (dvouoborové)
 • Judaistika (dvouoborové)
 • Sociální a charitativní práce (jednooborové)

a dalších 14 programů

17 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Katolická teologická fakulta

 • Dějiny evropské kultury
 • Dějiny křesťanského umění
 • Katolická teologie
 • Církevní a obecné dějiny
4 programy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Multimediální techniky
 • Audiovizuální tvorba
 • Kulturní dramaturgie v divadelní praxi

a dalších 30 programů

33 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Všeobecná sestra
 • Veřejná správa a sociální politika
 • Sociální patologie a prevence

a další 4 programy

7 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Matematické metody a modelování
 • Matematické metody v krizovém řízení
 • Matematické metody v ekonomii

a dalších 5 programů

8 programů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Marketing
 • Management v sociálních službách
 • Veřejná ekonomika a správa

a dalších 14 programů

17 programů

Ekonomická fakulta

 • Mezinárodní ekonomické vztahy - specializace Mezinárodní obchod
 • Podniková ekonomika - specializace Management služeb
 • Podniková ekonomika - specializace Management výroby firem

a dalších 15 programů

18 programů