Nalezli jsme 195 škol

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Hornicko-geologická fakulta

 • Ochrana životního prostředí v průmyslu
 • Procesní inženýrství v oblasti surovin
 • Processing (EN)

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Inženýrství fyzické bezpečnosti
 • Bezpečnostní inženýrství
 • Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

a dalších 5 programů

8 programů

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Technologie a řízení dopravy
 • Business analytik
 • Pozemní stavby

a dalších 5 programů

8 programů

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Fyzioterapie
 • Porodní asistence
 • Zdravotnické záchranářství
4 programy

E.G.I. Education Grow Insurance, s.r.o.

 • BBA - Management
 • BBA - HR Management
 • BBA - Law

a dalších 9 programů

12 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Ústav soudního inženýrství

 • Expertní inženýrství v dopravě
 • Řízení rizik technických a ekonomických systémů
 • Soudní inženýrství
 • Realitní inženýrství
4 programy

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 • Logistika a řízení výrobních procesů
 • Logistika a řízení dopravních procesů
 • Logistika v dopravě

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikované nanotechnologie
 • Geografie
 • Biologie - Aplikovaná biologie a ekologie

a dalších 25 programů

28 programů

Fakulta chemická

 • Environmentální chemie, bezpečnost a management
 • Potravinářská chemie
 • Chemistry, Technology and Properties of Materials (EN)

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta strojní

 • Hydraulika a pneumatika
 • Mechatronika
 • Konstrukce strojů

a dalších 24 programů

27 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Prague City University

 • MA Future Design
 • BA (Hons) Fine Art Experimental Media
 • BSc (Hons) Computing

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb
 • Stavební inženýrství - Prostředí staveb
 • Stavební inženýrství - Konstrukce staveb

a dalších 8 programů

11 programů

Filozofická fakulta

 • Německá filologie (dvouoborové)
 • Adult Education (EN)
 • Nizozemská filologie

a dalších 142 programů

145 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Učitelství pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 30 programů

33 programů

Fakulta financí a účetnictví

 • Accounting and Corporate Financial Management (EN)
 • Finance (EN)
 • Účetnictví a finanční řízení podniku

a dalších 9 programů

12 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Národohospodářská fakulta

 • Ekonomie
 • Ekonomická teorie
 • Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století

a dalších 8 programů

11 programů

Ekonomická fakulta

 • Podniková ekonomika - specializace Management výroby firem
 • International Management (EN)
 • Podniková ekonomika - specializace Management podnikových procesů

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta textilní

 • Textilní marketing
 • Textilní inženýrství - spec. Netkané textilie a nanovlákenné materiály
 • Textilní inženýrství - spec. Textilní technologie a materiály

a dalších 10 programů

13 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Matematické metody v ekonomii
 • Obecná matematika
 • Matematické modelování

a dalších 5 programů

8 programů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Obchod a marketing
 • Digitální business
 • Finance a účetnictví

a dalších 11 programů

14 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Italština pro odbornou praxi
 • Český jazyk a literatura
 • Němčina pro odbornou praxi

a dalších 28 programů

31 programů