Nalezli jsme 192 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

University of New York in Prague

 • Business Administration - Concentration in Finance
 • Business Administration - Concentration in Sport Management
 • Business Administration - Concentration in Human Resources

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta vojenského leadershipu

 • Důstojník štábu vzdušných sil
 • Řízení finančních zdrojů
 • Velitel chemických jednotek

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta vojenských technologií

 • Letecká technika – avionika a výzbroj
 • Řízení letového provozu
 • Vojenský pilot

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta vojenského zdravotnictví

 • Zdravotnický záchranář
 • Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecného lékařství
 • Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie
 • Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství
4 programy

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní stavitelství
 • Technika, technologie a řízení letecké dopravy
 • Dopravní prostředky a infrastruktura

a dalších 9 programů

12 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemicko-technologická

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Organická chemie (EN)
 • Ekonomika a management podniků chemického průmyslu

a dalších 43 programů

46 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Informační a bezpečnostní systémy
 • Finanční správa
 • Veřejná ekonomika a správa

a dalších 16 programů

19 programů

Filozofická fakulta

 • Filmová studia (dvouoborové)
 • Asijská studia
 • Teorie a dějiny výtvarných umění

a dalších 126 programů

129 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Sociální a spirituální determinanty zdraví
 • Mezinárodní sociální a humanitární práce
 • Sociální práce

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Industrial Engineering (EN)
 • Management and marketing (EN)
 • Průmyslové inženýrství

a dalších 17 programů

20 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta humanitních studií

 • Pedagogika
 • Německý jazyk pro manažerskou praxi
 • Učitelství pro mateřské školy

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti

 • Bezpečnost společnosti - Specializace: Rizika výrobních a logistických procesů
 • Bezpečnost společnosti - Specializace: Ochrana obyvatelstva
 • Aplikovaná logistika

a další 3 programy

6 programů

Fakulta multimediálních komunikací

 • Multimédia a design – Digitální design
 • Multimédia a design – Produktový design
 • Multimédia a design – Design oděvu

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Technologie potravin
 • Technologie makromolekulárních látek
 • Food Technology (EN)

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta aplikované informatiky

 • Intelligent Systems with Robots (EN)
 • Automatic Control and Informatics in Industry 4.0 (EN)
 • Bezpečnostní technologie, systémy a management

a dalších 18 programů

21 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Bezpečnost a kvalita potravin
 • Veterinary Ecology (EN)
 • Veřejné veterinářství a ochrana zvířat

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta financí a účetnictví

 • Bankovnictví a pojišťovnictví
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Zdanění a daňová politika

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Multimédia v ekonomické praxi
 • Statistika
 • Ekonometrie a operační výzkum

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Obchodní a mezinárodní hospodářské právo
 • Economics of Globalisation and European Integration (EN)
 • International and Diplomatic Studies (EN)

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta podnikohospodářská

 • Podniková ekonomika a management
 • Management
 • Management a manažerská ekonomie

a dalších 6 programů

9 programů