Nalezli jsme 198 škol

Druhá šance je zde! FF ZČU v Plzni přijímá přihlášky do 31.8. Zjistit více!

Prague College

 • MA Fine Art
 • BA (Hons) Graphic Design
 • MSc Computing

a dalších 7 programů

10 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Computer Methods in Science and Technology (EN)
 • Informační systémy
 • Computer Modelling in Science and Technology

a dalších 33 programů

36 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínský inženýr
 • Biomedicínská a klinická technika
 • Biomedicínský technik (EN)

a dalších 18 programů

21 programů

Filozofická fakulta

 • Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (jednooborové)
 • Historie
 • Společenské vědy (dvouoborové)

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Mezinárodní obchod
 • International and Diplomatic Studies (EN)
 • International Business (EN)

a dalších 10 programů

13 programů

Pedagogická fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - matematika (dvouoborové)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - dějepis (dvouoborové)

a dalších 73 programů

76 programů

Filozofická fakulta

 • Sociální práce
 • Politologie se specializacemi Africká studia a Latinskoamerická studia
 • Sociologie

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Materiály a technologie v dopravě
 • Materiálové vědy a analýza materiálů
 • Konstrukce strojů a zařízení

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Informační bezpečnost
 • Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
 • Audio inženýrství: Zvuková produkce a nahrávání

a dalších 38 programů

41 programů

AKCENT College s.r.o.

 • Angličtina jako cizí jazyk
 • Čeština jako cizí jazyk
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů
 • Ekonomika a management podniku - zaměření IT management
 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management cestovního ruchu

a dalších 30 programů

33 programů

Fakulta stavební

 • Building Structures
 • Stavitelství
 • Příprava, realizace a provoz staveb

a dalších 20 programů

23 programů

ART & DESIGN INSTITUT

 • Design prostoru/interiéru
 • Filozofie uměleckého projevu
 • Psychologie umění

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta podnikatelská

 • Účetnictví a daně
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Company Management and Economics (EN)

a dalších 9 programů

12 programů

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

 • Všeobecná sestra
 • Radiologický asistent
 • Porodní asistentka
 • Zdravotnický záchranář
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Veřejná správa a sociální politika
 • Moderní dějiny střední Evropy
 • Všeobecná sestra
 • Sociální patologie a prevence
4 programy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Historie se zaměřením na české a československé dějiny
 • Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo
 • Lázeňství a turismus

a dalších 40 programů

43 programů

Fakulta informatiky

 • Teoretická informatika
 • Informatika
 • Řízení softwarových systémů a služeb (EN)

a dalších 10 programů

13 programů

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Učitelství základů společenských věd pro střední školy
 • Polská filologie

a dalších 60 programů

63 programů

Lékařská fakulta

 • General Medicine (EN)
 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví

a dalších 15 programů

18 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro střední školy: Tělesná výchova (dvouoborové)
 • Speciální pedagogika pro učitele
 • Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 36 programů

39 programů