Nalezli jsme 203 škol

Den otevřených dveří na VŠE v Praze již 18.12.2018. Prozkoumat!
TIP

Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3

Obory: Mezinárodní obchod  International Business  International and Diplomatic Studies  Programy doktorského studia  MBA - MAE  Evropská ekonomická integrace  Mezinárodní studia a diplomacie  Podnikání a právo   a další 3 obory

Fakulta mezinárodních vztahů
TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Geomatika  Architektura a stavitelství  Building Engineering  Pozemní stavby  Inženýrství životního prostředí  Konstrukce pozemních staveb  Konstrukce a dopravní stavby  Management a ekonomika ve stavebnictví   a dalších 27 oborů

Fakulta stavební

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Elektronika  Elektrické stroje, přístroje a pohony / Electric Machines, Apparatus and Drives  Umělá inteligence a biokybernetika / Artificial Intelligence and Biocybernetics  Biomedicínská informatika   a dalších 69 oborů

AKCENT College s.r.o.

Praha 4

Obory: Angličtina jako cizí jazyk  Čeština jako cizí jazyk

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  Technické znalectví a pojišťovnictví

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice | testy

Obory: Řízení a ekonomika podniku  Účetnictví a finanční řízení podniku  Economic Informatics  Strukturální politika EU a rozvoj venkova  Obchodní podnikání  Finanční a pojistná matematika  Ekonomická informatika  Strukturální politika EU pro veřejnou správu

TIP

NEWTON College, a.s.

Brno, Praha

Obory: Marketing a Brand Management (NEWTON Premium)  Marketing a média (NEWTON Business)  Mezinárodní management  Marketing a Brand Management (NEWTON Business)  Psychologie pro manažery (NEWTON Premium)   a dalších 13 oborů

NEWTON College, a.s.

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o.

Praha 8-Libeň

Obory: Management organizací  Strategický management  Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Český jazyk  Sociologie  Čeština pro cizince  Anglický jazyk a literatura (jednooborové)  Španělský jazyk a literatura  Německý jazyk a literatura  Historie (dvouoborové)   a dalších 53 oborů

TIP

Prague College

Praha 2-Vinohrady

Obory: MA Future Design  BA (Hons) International Business Management  BA (Hons) Graphic Design  BA (Hons) Creative Media Production  MSc Computing  MA Fine Art  BA (Hons) Business Finance and Accounting   a další 3 obory

Prague College
TIP

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Mladá Boleslav, Praha 3 - Žižkov | testy

Obory: Globální podnikání a marketing  Business Administration and Financial Management  Globální podnikání a právo  Corporate Finance Management in Global Environment  Podniková ekonomika a management provozu   a dalších 7 oborů

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Zdravotně sociální pracovník  Sociální práce

Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Viola  Fagot  Housle  Klavír  Grafika  Klarinet  Intermediální umění  Interpretace a teorie interpretace  Cembalo  Trubka  Zpěv  Kresba  Saxofon  Sochařství - volná tvorba  Tvůrčí fotografie  Hoboj  Kontrabas  Flétna   a další 4 obory

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: Ošetřovatelství  Radiologický asistent  Ochrana veřejného zdraví  Chirurgické obory  Zdravotní laborant  Zdravotnický záchranář  Ergoterapie  Fyzioterapie  Všeobecná sestra  Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie   a další 4 obory

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Učitelství pedagogiky (dvouoborové)  Učitelství sbormistrovství pro střední školy a základní umělecké školy (dvouoborové)  Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)   a dalších 29 oborů

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Experimentální biologie  Politická a kulturní geografie  Informační systémy  Biofyzika  Informatika  Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové)  Fyzická geografie a geoekologie   a dalších 26 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Politologie  Archivnictví  Archeologie  Politologie – africká studia  Filozofie  Prezentace a ochrana kulturního dědictví  Politologie – latinskoamerická studia  Počítačová podpora v archivnictví  Filozofie a společenské vědy   a dalších 5 oborů

Fakulta informatiky a managementu

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III, Hradec Králové | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Informační a znalostní management  Finanční management  Informační management  Management cestovního ruchu

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - chemie (dvouoborové)  Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání  Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - tělesná výchova (dvouoborové)  Učitelství pro střední školy - výtvarná výchova (dvouoborové)   a dalších 57 oborů

TIP

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Dopravní prostředky a infrastruktura  Dopravní management, marketing a logistika  Dopravní stavitelství  Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě  Dopravní prostředky - zaměření Silniční vozidla   a dalších 6 oborů

Dopravní fakulta Jana Pernera