Nalezli jsme 195 škol

enlightened Jak zvládnou učení na maturitu 2x rychleji?  Máme řešení!  Zjistit více

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Počítačové modelování ve vědě a technice
 • Učitelství chemie pro SŠ

a dalších 25 programů

28 programů

Vysoká škola PRIGO

 • Hospodářská politika a správa
 • Ekonomika a management
2 programy

Národohospodářská fakulta

 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Economics and Public policy (EN)
 • Regionální rovzoj

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta umění a designu

 • Fotografie a intermediální tvorba
 • Grafický design
 • Design

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Mezinárodní studia a diplomacie
 • International Business (EN)
 • International and Diplomatic Studies (EN)

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta aplikované informatiky

 • Bezpečnostní technologie, systémy a management
 • Informační technologie
 • Softwarové inženýrství

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti

 • Environmentální bezpečnost
 • Management rizik
 • Bezpečnost logistických systémů

a další 3 programy

6 programů

Fakulta humanitních studií

 • Učitelství pro mateřské školy
 • Anglický jazyk pro manažerskou praxi
 • Učitelství pro 1. stupeň základní školy

a dalších 7 programů

10 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Teorie výtvarné výchovy

a dalších 37 programů

40 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta zdravotnických studií

 • Zdravotnické záchranářství
 • Porodní asistence
 • Všeobecné ošetřovatelství

a další 3 programy

6 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Biblická teologie
 • Sociální práce s rodinou
 • Etika a kultura v mediální komunikaci

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta životního prostředí

 • Ochrana životního prostředí
 • Technologie pro ochranu životního prostředí
 • Environmentální chemie a technologie

a další 2 programy

5 programů

Unicorn University

 • Business Management
 • Softwarový vývoj
 • Business Management (Double Degree)

a další 4 programy

7 programů

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

 • Business Administration: Strategic Marketing
 • LLB
 • Humanities

a dalších 34 programů

37 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta sociálně ekonomická

 • Regionální rozvoj a veřejná správa
 • Ekonomika a management
 • Sociální politika a sociální práce

a další 4 programy

7 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Finanční služby
 • Management obchodu a služeb
 • Otevřená informatika

a dalších 10 programů

13 programů

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • Audiovizuální marketingová komunikace
 • Business intelligence
 • Investiční rozhodování

a dalších 63 programů

66 programů

Filozofická fakulta

 • Filozofie (dvouoborové)
 • Politologie (dvouoborové)
 • Společenské vědy pro vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 18 programů

21 programů

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • Humanitní studia
 • Regionální studia a mezinárodní obchod
 • International Business (EN)

a dalších 16 programů

19 programů

Filozofická fakulta

 • Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
 • Educational Sciences
 • Paleoslovenistika a slovanské jazyky

a dalších 97 programů

100 programů