Nalezli jsme 201 škol

Kolik můžete vydělat navíc díky MBA titulu? Spočítejte si online zde!

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Mezinárodní obchod
 • International and Diplomatic Studies
 • Cestovní ruch

a dalších 8 programů

11 programů

AKCENT College s.r.o.

 • Angličtina jako cizí jazyk
 • Čeština jako cizí jazyk
2 programy

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o.

 • Strategický management
 • Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání
 • Management organizací
3 programy

CEVRO Institut, z.ú.

 • Bezpečnostní studia
 • Hospodářská politika
 • Veřejná správa

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Inženýrství ochrany životního prostředí
 • Polymer Engineering
 • Technologie potravin

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta multimediálních komunikací

 • Audiovizuální tvorba
 • Marketingové komunikace
 • Animovaná tvorba

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti

 • Ochrana obyvatelstva
 • Bezpečnost společnosti
 • Řízení environmentálních rizik
 • Ovládání rizik
4 programy

Fakulta humanitních studií

 • Německý jazyk pro manažerskou praxi
 • Porodní asistentka
 • Pedagogika předškolního věku

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta aplikované informatiky

 • Inženýrská informatika
 • Automatické řízení a informatika
 • Automatic Control and Informatics

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta podnikohospodářská

 • Arts Management
 • Ekonomie
 • Economics

a dalších 7 programů

10 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Provozně ekonomická fakulta

 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Hospodářská a kulturní studia
 • Podnikání a administrativa

a dalších 16 programů

19 programů

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • Evropská studia a veřejná správa
 • Mezinárodní vztahy a evropská studia
 • Asijská studia a mezinárodní vztahy

a dalších 14 programů

17 programů

Akademie STING, o.p.s.

 • Organizace a řízení malých a středních podniků
 • Zdaňování
 • Podniková ekonomika a management
3 programy

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

 • Marketing Management in Global Environment
 • Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců
 • Mezinárodní podnikání a právo

a dalších 9 programů

12 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Geometrie a globální analýza
 • Aplikovaná matematika
 • Matematická analýza

a dalších 5 programů

8 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Energie a paliva (Univerzitní centrum v Litvínově)
 • Environmentální inženýrství a analýza
 • Chemické a energetické zpracování paliv

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta informatiky a managementu

 • Aplikovaná informatika
 • Informační a znalostní management
 • Finanční management - německý jazyk

a další 4 programy

7 programů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Business Economics and Management
 • Podniková ekonomika a management specializace Finance podniku
 • Podniková ekonomika a management specializace Marketing a obchod

a dalších 13 programů

16 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Charitativní a sociální práce
 • Teologická studia (dvouoborové)
 • Praktická teologie

a dalších 7 programů

10 programů

Filozofická fakulta

 • Tibetanistika
 • Český jazyk
 • Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

a dalších 173 programů

176 programů

ART & DESIGN INSTITUT

 • Design prostoru/interiéru
 • Fotografie
 • Psychologie umění

a dalších 9 programů

12 programů