Nalezli jsme 195 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Katolická teologická fakulta

 • Dějiny evropské kultury
 • Katolická teologie
 • Dějiny křesťanského umění
 • Církevní a obecné dějiny
4 programy

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

 • Radiologický asistent
 • Porodní asistentka
 • Všeobecná sestra
 • Zdravotnický záchranář
4 programy

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

 • Finance
 • Bezpečnostně právní studia
 • Veřejná správa

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta sociálních věd

 • Sociology in European Context (EN)
 • Politologie
 • Teritoriální studia

a dalších 31 programů

34 programů

AKCENT College s.r.o.

 • Angličtina jako cizí jazyk
 • Čeština jako cizí jazyk
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Restaurování výtvarných děl
 • Grafika a kresba
 • Intermédia a nová média

a dalších 6 programů

9 programů

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

 • Podniková ekonomika a management
 • Systémové inženýrství a informatika
2 programy

Prague College

 • BA (Hons) Fine Art Experimental Media
 • BA (Hons) Creative Media Production
 • MA Fine Art

a dalších 7 programů

10 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství fyziky pro střední školy
 • Hydrobiologie
 • Experimentální biologie

a dalších 47 programů

50 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Italština (jednooborové)
 • Audiovizuální tvorba
 • Počítačová fyzika

a dalších 40 programů

43 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Moderní dějiny střední Evropy
 • Všeobecná sestra
 • Veřejná správa a sociální politika
 • Sociální patologie a prevence
4 programy

Zemědělská fakulta

 • Speciální produkce rostlinná
 • Zootechnika
 • Agroekologie

a dalších 16 programů

19 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Sociální práce
 • Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - pediatrie, chirurgie, interna
 • Zdravotnický záchranář

a dalších 15 programů

18 programů

Masarykův ústav vyšších studií

 • Economics and Management (EN)
 • Učitelství odborných předmětů 
 • Innovation Project Management (EN)

a další 2 programy

5 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Ekonomická fakulta

 • Business Economics and Management (EN)
 • Systémové inženýrství a informatika - specializace Manažerská informatika
 • Hospodářská politika v globálním prostředí

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta textilní

 • Oděvní a textilní technologie
 • Produktové inženýrství
 • Textilní marketing

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta filozofická

 • Antropologie populací minulosti
 • Archeologie
 • Filozofie

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta chemické technologie

 • Membrane Materials and Process Engineering (EN)
 • Chemie a technologie anorganických materiálů
 • Technologie konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie a biotechnologie
 • Technologie potravin
 • Chemie a analýza potravin a přírodních produktů

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Chemické a energetické zpracování paliv
 • Průmyslová ekologie a toxikologie
 • Technologie vody

a dalších 7 programů

10 programů