Nalezli jsme 201 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Mezinárodní obchod
 • MBA - MAE
 • Mezinárodní studia a diplomacie
 • Economics of Globalisation and European Integration
 • International Business
 • International Business - Central European Business Realities
 • Podnikání a právo

a další 4 programy

11 programů

AKCENT College s.r.o.

 • Angličtina jako cizí jazyk
 • Čeština jako cizí jazyk
2 programy

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o.

 • Strategický management
 • Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání
 • Management organizací
3 programy

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytical Chemistry
 • Anorganická technologie
 • Organic Chemistry
 • Technologie organických specialit
 • Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků
 • Chemie a technologie anorganických materiálů

a dalších 34 programů

40 programů

Filozofická fakulta

 • Egyptologie
 • Indologie (dvouoborové)
 • Íránistika (dvouoborové)
 • Historie - obecné dějiny (dvouoborové)
 • Dánská studia (dvouoborové)
 • Romistika
 • Historie (dvouoborové)
 • Romistika (dvouoborové)
 • Divadelní věda (dvouoborové)

a dalších 166 programů

175 programů

Czech Management Institute Praha

 • BBA - Ekonomika a management
 • MBA program - pro neekonomy
 • MBA program - pro ekonomy
3 programy

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Fyzioterapie
 • Přístroje a metody pro biomedicínu
 • Biomedicínský inženýr (EN)
 • Zdravotní laborant
 • Plánování a řízení krizových situací
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
 • Biomedicínská a klinická technika

a dalších 14 programů

21 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Imunologie
 • Učitelství geologie pro SŠ
 • Biologie
 • Anorganická chemie
 • Biochemie
 • Genetika, molekulární biologie a virologie
 • Regionální a politická geografie
 • Parazitologie
 • Fyzická geografie a geoinformatika

a dalších 95 programů

104 programů

1. lékařská fakulta

 • Nutriční terapeut
 • Biochemie a patobiochemie
 • Adiktologie
 • Lékařská biofyzika (EN)
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Ergoterapie
 • Nutriční specialista
 • Porodní asistentka
 • Biomedicínská informatika (EN)
 • Experimentální chirurgie

a dalších 35 programů

45 programů

Pedagogická fakulta

 • Výtvarná výchova pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol (dvouobrová)
 • Německý jazyk a literatura (dvouoborové)

a dalších 46 programů

50 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Dějiny výtvarných umění
 • Čínská filologie
 • Obecná lingvistika (dvouoborové)
 • Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia
 • Archivnictví (dvouoborové)
 • Polština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast

a dalších 101 programů

107 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Průmyslová elektronika a elektromechanika
 • Jaderná elektroenergetika
 • Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika
 • Elektronika (EN)
 • Elektroenergetika
 • Elektroenergetika (EN)
 • Elektronika a aplikovaná informatika

a dalších 12 programů

19 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Všeobecná sestra
 • Finance and management
 • Porodní asistentka
 • Zdravotně sociální pracovník
 • Cestovní ruch
 • Aplikovaná informatika
 • Finance a řízení
 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
8 programů

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Technologie dopravy a přepravy
 • Konstrukce staveb
 • Logistické technologie
 • Strojírenství
 • Pozemní stavby
 • Ekonomika podniku
6 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Teoretická informatika (EN)
 • Počítačová grafika a analýza systému
 • Numerická a výpočtová matematika (EN)
 • Finanční a pojistná matematika
 • Subjaderná fyzika
 • Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika
 • Softwarové systémy

a dalších 82 programů

89 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta strojního inženýrství

 • Materiály a technologie v dopravě
 • Energetika - teplárenství
 • Strojírenská technologie
 • Řízení výroby
 • Příprava a řízení výroby
 • Materiály
 • Materiálové vědy a analýza materiálů
7 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Aplikovaná matematika
 • Matematická analýza
 • Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací
 • Matematické metody v ekonomice
 • Obecná matematika
 • Geometrie a globální analýza
6 programů

Fakulta informatiky a managementu

 • Aplikovaná informatika
 • Informační management
 • Management cestovního ruchu
 • Informační a znalostní management
 • Finanční management
5 programů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Veřejná ekonomika a správa
 • Účetnictví a daně
 • Sociální management
 • Manažerská informatika
 • Podniková ekonomika a management
 • Podniková ekonomika a management (EN)
 • Bankovnictví
7 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY (EN)
 • Monitorování životního prostředí
 • Autonomní systémy (EN)
 • Archeologie
 • Počítačová technika a její aplikace
 • Český jazyk a literatura + Historie
 • Němčina + Italština
 • Astrofyzika

a dalších 39 programů

47 programů