Nalezli jsme 196 škol

Online VELETRH VŠ od 26.1.2021 do 28.1.2021 Získej vstupenku ZDARMA

Vysoká škola kreativní komunikace

 • Komerční psaní v médiích
 • Vizuální komunikace
 • Kreativní marketing

a dalších 7 programů

10 programů

ART & DESIGN INSTITUT

 • Dějiny umění
 • Malba
 • Filozofie uměleckého projevu

a dalších 9 programů

12 programů

Filozofická fakulta

 • Italský jazyk a kultura
 • Učitelství pro střední školy se specializací český jazyk a literatura
 • Španělský jazyk a literatura

a dalších 40 programů

43 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika – nanotechnologie
 • Fyzika
 • Molekulární biologie a genetika

a dalších 55 programů

58 programů

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

 • Ekonomika a management
 • Systémové inženýrství a informatika
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

NEWTON College, a.s.

 • Management a podnikání (NEWTON Premium)
 • Psychologie v managementu
 • Digitální marketing (NEWTON Premium)

a dalších 12 programů

15 programů

Prague College

 • BSc (Hons) Computing
 • BA (Hons) Creative Media Production
 • BA (Hons) Fine Art Experimental Media

a dalších 7 programů

10 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Informační a komunikační technologie
 • Historie (dvouoborové)
 • Historie - památková péče

a dalších 34 programů

37 programů

Pedagogická fakulta

 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky (EN)
 • Učitelství matematiky pro základní školy (dvouoborové)
 • Didaktika cizího jazyka (EN)

a dalších 59 programů

62 programů

Fakulta sociálních studií

 • European Governance
 • Environmentální studia
 • Sociální antropologie

a dalších 25 programů

28 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Lékařská fakulta

 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Onkologie a hematologie
 • Všeobecné lékařství

a dalších 43 programů

46 programů

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Protection of Aquatic Ecosystems (EN)
 • Rybářství a ochrana vod
 • Ochrana vodních ekosystémů

a další 3 programy

6 programů

Pedagogická fakulta

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Tělesná výchova a sport
 • Informační technologie a e-learning

a dalších 53 programů

56 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Parasitology (EN)
 • Ecosystem Biology (EN)
 • Fyzikální měření a modelování

a dalších 45 programů

48 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Tropical Forestry and Agroforestry (EN)
 • Sustainable Rural Development (EN)
 • International Cooperation in Agriculture and Rural Development (EN)

a dalších 8 programů

11 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Technická fakulta

 • Technika výrobních procesů
 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Silniční a městská automobilová doprava

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta informačních technologií

 • Návrh a programování vestavných systémů
 • Informační bezpečnost
 • Manažerská informatika

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Radiologická technika
 • Jaderné inženýrství
 • Fyzikální inženýrství

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta stavební

 • Building Engineering (EN)
 • Stavební obnova památek
 • Architecture and Sustainable Development (EN)

a dalších 31 programů

34 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Asistivní technologie
 • Informatika a kybernetika ve zdravotnictví
 • Bezpečnost a ochrana obyvatelstva

a dalších 15 programů

18 programů

Ekonomická fakulta

 • Cestovní ruch
 • Ekonomická informatika
 • Strukturální politika EU a rozvoj venkova

a dalších 7 programů

10 programů