Nalezli jsme 202 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Mezinárodní obchod
 • International Business - Central European Business Realities
 • International and Diplomatic Studies
 • International Business
 • Cestovní ruch
 • Economics of Globalisation and European Integration

a dalších 5 programů

11 programů

AKCENT College s.r.o.

 • Angličtina jako cizí jazyk
 • Čeština jako cizí jazyk
2 programy

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o.

 • Strategický management
 • Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání
 • Management organizací
3 programy

Czech Management Institute Praha

 • BBA - Ekonomika a management
 • MBA program - pro neekonomy
 • MBA program - pro ekonomy
3 programy

Fakulta informatiky a statistiky

 • Official Statistics (EN)
 • Statistika
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Aplikovaná informatika
 • Statistické metody v ekonomii
 • Econometrics and Operation Research
 • Quantitative Economic Analysis (EN)

a dalších 16 programů

23 programů

Národohospodářská fakulta

 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Economics
 • Hospodářská politika
 • Hospodářské a politické dějiny
 • Ekonomie
 • Ekonomické teorie
 • Hospodářské a politické dějiny 20. století
 • Národní hospodářství
 • Regionalistika a veřejná správa

a další 2 programy

11 programů

Fakulta financí a účetnictví

 • Accounting and Corporate Financial Management (EN)
 • Finance and Accounting
 • Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy
 • Finance
 • Finanční inženýrství
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Finance (EN)

a dalších 5 programů

12 programů

CEVRO Institut, z.ú.

 • Bezpečnostní studia
 • Hospodářská politika
 • Veřejná správa
 • Právo v obchodních vztazích
 • Právní specializace – Veřejná správa
 • Obchodněprávní vztahy
 • Philosophy, Politics, Economics
 • Politologie a mezinárodní vztahy
 • Politologie
9 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Inženýrství ochrany životního prostředí
 • Polymer Engineering
 • Technologie potravin
 • Technologie a řízení v gastronomii
 • Chemie potravin a bioaktivních látek
 • Technologie tuků, detergentů a kosmetiky
 • Řízení jakosti

a dalších 13 programů

20 programů

Fakulta multimediálních komunikací

 • Audiovizuální tvorba
 • Marketingové komunikace
 • Animovaná tvorba
 • Multimedia and Design
 • Marketing Communications
 • Multimedia a design
 • Produkce
 • Multimédia a design
8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Management and marketing
 • Podniková ekonomika, specializace Ekonomika cestovního ruchu
 • Finance, specializace Finanční kontrola
 • Finance
 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Management a marketing
 • Účetnictví a daně

a dalších 8 programů

15 programů

Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti

 • Ochrana obyvatelstva
 • Bezpečnost společnosti
 • Řízení environmentálních rizik
 • Ovládání rizik
4 programy

Fakulta humanitních studií

 • Německý jazyk pro manažerskou praxi
 • Porodní asistentka
 • Pedagogika předškolního věku
 • Anglický jazyk pro manažerskou praxi
 • Sociální pedagogika
 • Učitelství pro mateřské školy
 • English for Business Administration

a další 4 programy

11 programů

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

 • Management leteckých podniků
 • Cestovní ruch
 • Management cestovního ruchu
 • Letový provoz
 • Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy
 • Cestovní ruch pro absolventy VOŠ
 • Služby letecké dopravy v cestovním ruchu pro absolventy VOŠ
 • Služby letecké dopravy v cestovním ruchu
8 programů

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

 • Journalism and Communications
 • International Relations
 • Business Administration: Marketing and Communications Emphasis
 • Business Administration: Strategic Marketing Analysis and Planning Emphasis
 • Humanities, Society and Culture

a dalších 10 programů

15 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta aplikované informatiky

 • Inženýrská informatika
 • Automatické řízení a informatika
 • Automatic Control and Informatics
 • Informační a řídicí technologie
 • Bezpečnostní technologie, systémy a management (EN)
 • Engineering informatics

a dalších 11 programů

17 programů

Unicorn College

 • Management ICT projektů
 • Informační technologie
 • Ekonomika a management
 • ICT Project Management
 • Softwarové inženýrství a big data
 • Information Technologies
 • Economics and Management
 • Aplikovaná ekonomie a analýza dat
8 programů

Fakulta podnikohospodářská

 • Arts Management
 • Ekonomie
 • Economics
 • Podniková ekonomika a management
 • Management
 • Business Economics and Management
 • Business Administration
 • Экономика предприятия и менеджмент (RU)
 • Management (EN)
 • International Management
10 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Hospodářská a kulturní studia
 • Podnikání a administrativa
 • Systémové inženýrství
 • Informatika
 • Podniková a odvětvová ekonomika
 • European Agrarian Diplomacy
 • Economics and Management

a dalších 11 programů

19 programů