Nalezli jsme 196 škol

Chceš si vyzkoušet jeden den vysokoškoláka? Přihlas se na online Stínování výuky FMV VŠE v Praze!

Vysoká škola kreativní komunikace

 • Komerční psaní v médiích
 • Vizuální komunikace
 • Kreativní marketing

a dalších 7 programů

10 programů

ART & DESIGN INSTITUT

 • Dějiny umění
 • Malba
 • Filozofie uměleckého projevu

a dalších 9 programů

12 programů

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

 • Business Administration: International Business Law
 • Certificate of Higher Education in Common Law
 • Business Administration

a dalších 28 programů

31 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Civilní nouzová připravenost
 • Informatika a kybernetika ve zdravotnictví
 • Biomedicínské inženýrství

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta dopravní

 • Inteligentní dopravní systémy
 • Dopravní systémy a technika
 • Inteligentní dopravní systémy (EN)

a dalších 10 programů

13 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Technická fakulta

 • Zemědělská technika
 • Agricultural Engineering
 • Technika a technologie zpracování odpadů

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta informačních technologií

 • Informatika
 • Informační bezpečnost
 • Teoretická informatika

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Jaderná a částicová fyzika
 • Jaderné inženýrství
 • Radiologická technika

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta stavební

 • Konstrukce a dopravní stavby
 • Pozemní stavby
 • Mathematics in Civil Engineering (EN)

a dalších 31 programů

34 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Tropical Forestry and Agroforestry (EN)
 • Agri-food Systems and Rural Development (EN)
 • Tropické zemědělství

a dalších 8 programů

11 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Provozně ekonomická fakulta

 • Podnikání a administrativa
 • Sector Economics and Economics of Enterprise (EN)
 • European Agrarian Diplomacy (EN)

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Speciální produkce rostlinná
 • Rostlinolékařství
 • Obecná zootechnika

a dalších 38 programů

41 programů

Ekonomická fakulta

 • Finance a účetnictví
 • Analýza v ekonomické a finanční praxi
 • Cestovní ruch

a dalších 7 programů

10 programů

Filozofická fakulta

 • Překladatelství italského jazyka
 • Česko-německá areálová studia
 • Učitelství pro střední školy se specializací český jazyk a literatura

a dalších 40 programů

43 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Měřicí technika / Measurement and Instrumentation
 • Elektronika a komunikace
 • Inteligentní budovy

a dalších 30 programů

33 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Teorie a dějiny současného umění
 • Restaurování výtvarných děl
 • Restaurování výtvarných uměleckých děl

a dalších 6 programů

9 programů

Filozofická fakulta

 • Klasický řecký jazyk a literatura
 • Religionistika
 • Český jazyk a literatura

a dalších 98 programů

101 programů

Fakulta sociálních studií

 • International Relations and European Politics (EN)
 • Evropská studia
 • Sociology (EN)

a dalších 25 programů

28 programů

Ekonomicko-správní fakulta

 • Podniková ekonomika a management
 • Podniková informatika
 • Ekonomie (dvouoborová)

a dalších 21 programů

24 programů

Zahradnická fakulta

 • Zahradní a krajinářské realizace
 • Realizace a správa zeleně
 • Krajinářská architektura

a dalších 9 programů

12 programů

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • Politologie
 • International Relations and European Studies (EN)
 • Mezinárodní vztahy a evropská studia

a dalších 15 programů

18 programů