Nalezli jsme 194 škol

📖 Připravit Vás na život, který si umíte vysnít jen Vy. To umí MÚVS ČVUT.

Fakulta financí a účetnictví

 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Accounting and Corporate Financial Management (EN)
 • Bankovnictví a pojišťovnictví

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biotechnologie (double degree)
 • Potraviny a přírodní produkty
 • Forenzní analýza

a dalších 15 programů

18 programů

Národohospodářská fakulta

 • Národní hospodářství
 • Economics (EN)
 • Regionalistika a veřejná správa

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Materiálové vědy a inženýrství
 • Tepelně energetické inženýrství
 • Materiálové inženýrství - Materiálové technologie a recyklace

a dalších 37 programů

40 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Organická chemie (EN)
 • Organické povlaky a nátěrové hmoty
 • Environmentální inženýrství

a dalších 43 programů

46 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

1. lékařská fakulta

 • Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví
 • Neurovědy
 • Parasitology (EN)

a dalších 49 programů

52 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Geovědní a montánní turismus
 • Mining of Mineral Resources (EN)
 • Aplikovaná geologie

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta umění

 • Lesní roh
 • Grafika
 • Klarinet

a dalších 29 programů

32 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Tropical Crop Management and Ecology (EN)
 • Sustainable Rural Development (EN)
 • Agri-food Systems and Rural Development (EN)

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta multimediálních komunikací

 • Multimedia and Design (EN)
 • Multimédia a design
 • Tvorba prostoru

a dalších 19 programů

22 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Husitská teologická fakulta

 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice (dvouoborové)
 • Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (jednooborové)

a dalších 15 programů

18 programů

University of New York in Prague

 • Communication & Media
 • Psychology
 • Business Administration - Concentration in Behavioral Economics

a dalších 19 programů

22 programů

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

 • Aplikovaná informatika
 • Economics and Management [EN]
 • Finance

a dalších 7 programů

10 programů

Filozofická fakulta

 • Angličtina pro překlad
 • Filozofie
 • Francouzská filologie (dvouoborové)

a dalších 70 programů

73 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Molekulární a buněčná biologie a genetika
 • Chemie životního prostředí
 • Parasitology (EN)

a dalších 48 programů

51 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Pěstování lesa
 • Dřevěné konstrukce a stavby na bázi dřeva
 • Konzervace přírodnin a taxidermie

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta stavební

 • Geodézie a kartografie
 • Městské inženýrství
 • Civil Engineering (EN)

a dalších 20 programů

23 programů

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

 • Porodní asistence
 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Fyzioterapie
 • Zdravotnické záchranářství
4 programy

Ekonomická fakulta

 • Business Administration - Production Management (EN)
 • Podniková ekonomika - specializace Marketing a mezinárodní obchod
 • Business Administration and Management (EN)

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta chemická

 • Chemistry, Technology and Properties of Materials (EN)
 • Chemie pro medicínské aplikace - Chemie bioaktivních látek
 • Chemie pro medicínské aplikace - Procesy a materiály medicínských aplikací

a dalších 18 programů

21 programů

Fyzikální ústav v Opavě

 • Relativistická astrofyzika
 • Astronomie a popularizace
 • Částicová fyzika

a dalších 6 programů

9 programů