Nalezli jsme 195 škol

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Vysoká škola podnikání a práva

 • Soukromoprávní studia
 • Právo v podnikání
 • Aplikovaná informatika

a další 4 programy

7 programů

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

 • LL.M.
 • Business and Law in International Markets
 • Jewish Studies: History and Culture

a dalších 12 programů

15 programů

NEWTON College, a.s.

 • Management a digitální marketing (NEWTON Premium)
 • Marketing a Brand Management (NEWTON Premium)
 • Management a psychologie (NEWTON Business)

a dalších 12 programů

15 programů

Katolická teologická fakulta

 • Dějiny evropské kultury
 • Katolická teologie
 • Dějiny křesťanského umění
 • Církevní a obecné dějiny
4 programy

Filozofická fakulta

 • Řecká a latinská studia: Latinský jazyk a literatura (dvouoborové)
 • Tlumočnictví: čeština - ruština (dvouoborové)
 • Řecká a latinská studia: Novořecký jazyk a literatura (dvouoborové)

a dalších 178 programů

181 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

 • Ekonomika a management podniku - zaměření Marketing a brand management
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů
 • Ekonomika a management podniku - zaměření IT management

a dalších 30 programů

33 programů

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

 • Radiologický asistent
 • Porodní asistentka
 • Všeobecná sestra
 • Zdravotnický záchranář
4 programy

Fakulta humanitních studií

 • Studia dlouhověkosti
 • Historická sociologie
 • Aplikovaná etika

a dalších 27 programů

30 programů

Fakulta podnikohospodářská

 • Podniková ekonomika a management
 • Business Economics and Management (EN)
 • Economics (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

Národohospodářská fakulta

 • Hospodářské a politické dějiny 20. století
 • Hospodářská politika
 • Ekonomické teorie

a dalších 9 programů

12 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

 • Finance
 • Bezpečnostně právní studia
 • Veřejná správa

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta sociálních věd

 • Sociology in European Context (EN)
 • Politologie
 • Teritoriální studia

a dalších 31 programů

34 programů

AKCENT College s.r.o.

 • Angličtina jako cizí jazyk
 • Čeština jako cizí jazyk
2 programy

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Restaurování výtvarných děl
 • Grafika a kresba
 • Intermédia a nová média

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Zdravotní laborant
 • Fyzioterapie
 • Biomedicínská a klinická technika (EN)

a dalších 18 programů

21 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta financí a účetnictví

 • Zdanění a daňová politika
 • Finance
 • Finance and Accounting

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Matematické metody v ekonomii
 • Official Statistics (EN)
 • Sociálně-ekonomická demografie

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Economics of Globalisation and European Integration (EN)
 • Evropská ekonomická integrace
 • International and Diplomatic Studies (EN)

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta stavební

 • Matematika ve stavebním inženýrství
 • Architektura a stavitelství
 • Integrální bezpečnost staveb

a dalších 21 programů

24 programů

Technická fakulta

 • Inženýrství údržby
 • Zemědělská technika
 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu

a dalších 12 programů

15 programů