Nalezli jsme 195 škol

📚 Jak se připravit na VŠ? Studujte 2️x efektivněji než teď. Zjistit více

ART & DESIGN INSTITUT

 • Grafika
 • Psychologie umění
 • Fotografie

a dalších 9 programů

12 programů

Vysoká škola kreativní komunikace

 • On-line marketing a komunikace
 • Grafický a mediální design
 • Fotografie a audiovize

a dalších 10 programů

13 programů

Fyzikální ústav v Opavě

 • Observační astrofyzika vysokých energií
 • Počítačová fyzika
 • Astrofyzika

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Ekonomika a management lesnictví a dřevařství
 • Dřevařské inženýrství
 • Dřevařství, specializace: Zpracování dřeva

a dalších 18 programů

21 programů

Ústav ekonomiky a managementu

 • Economics and Management
 • Řízení chemického průmyslu
 • Ekonomika a management

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta aplikovaných věd

 • Informační systémy
 • Matematika a finanční studia
 • Medicínská informatika

a dalších 30 programů

33 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ekologické zemědělství
 • Rostlinná produkce
 • Výživa a ochrana rostlin

a dalších 42 programů

45 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Tropical Forestry and Agroforestry (EN)
 • International Cooperation in Agriculture and Rural Development (EN)
 • Tropické zemědělství

a dalších 8 programů

11 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Ekonomika a management
 • Hospodářská a kulturní studia
 • Podnikání a administrativa

a dalších 19 programů

22 programů

Technická fakulta

 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Technologická zařízení staveb
 • Silniční a městská automobilová doprava

a dalších 13 programů

16 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Zemědělská fakulta

 • Zootechnika
 • Biologie a ochrana zájmových organismů
 • Pozemkové úpravy a převody nemovitostí

a dalších 12 programů

15 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Fyzioterapie
 • Radiologická asistence

a dalších 13 programů

16 programů

Agronomická fakulta

 • Technologie potravin
 • Fytotechnika
 • Profesní zemědělství

a dalších 41 programů

44 programů

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 • Regionální rozvoj
 • International Territorial Studies (EN)
 • Mezinárodní teritoriální studia
3 programy

Institut celoživotního vzdělávání

 • Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
 • Aplikovaná pedagogická studia
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Tvorba a výroba nábytku - specializace Navrhování nábytku
 • Stavby na bázi dřeva
 • Krajinářství

a dalších 33 programů

36 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Management obchodu a služeb
 • Hospodářská politika a správa obor Finance a investiční management
 • Otevřená informatika

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta architektury

 • Architektura a urbanismus
 • Design
 • Architektura a urbanismus (EN)

a další 4 programy

7 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínská technika
 • Optika a optometrie
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Elektrotechnika, energetika a management
 • Letectví a kosmonautika
 • Inteligentní budovy

a dalších 30 programů

33 programů

Pedagogická fakulta

 • Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 49 programů

52 programů