Nalezli jsme 194 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Provozně ekonomická fakulta

 • Management obchodu a služeb (profesní program)
 • Ekonomika a management obor Řízení a ekonomika podniku
 • Inženýrská informatika obor Automatizace řízení a informatika

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Tepelná technika a paliva v průmyslu (EN)
 • Chemická metalurgie
 • Moderní produkce a zpracování kovových materiálů

a dalších 32 programů

35 programů

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 • Logistika
 • Logistika v dopravě
 • Informatika pro logistiku
 • Logistika ve službách
4 programy

Národohospodářská fakulta

 • Národní hospodářství
 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Regionální rovzoj

a dalších 9 programů

12 programů

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Technologie a management v dopravě
 • Dopravní prostředky a infrastruktura
 • Dopravní prostředky - zaměření Silniční vozidla

a dalších 9 programů

12 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta informatiky a managementu

 • Ekonomika a management
 • Management cestovního ruchu - německý jazyk
 • Informační management

a další 3 programy

6 programů

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

 • Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců
 • Mezinárodní marketing
 • Finanční řízení

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta mezinárodních vztahů

 • International and Diplomatic Studies (EN)
 • Mezinárodní studia a diplomacie
 • Economics of Globalisation and European Integration (EN)

a dalších 10 programů

13 programů

AKCENT College s.r.o.

 • Angličtina jako cizí jazyk
 • Čeština jako cizí jazyk
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta podnikohospodářská

 • Podniková ekonomika a management
 • Экономика предприятия и менеджмент (RU)
 • Arts management

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektronika
 • Výpočetní vědy
 • Mobilní technologie

a dalších 17 programů

20 programů

Ekonomická fakulta

 • Podniková ekonomika - specializace Management služeb
 • Informační management
 • System engineering and informatics - specialization Managerial Informatics (EN)

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná mechanika
 • Technologie údržby letecké techniky
 • Technologie provozu letecké techniky

a dalších 24 programů

27 programů

Fakulta financí a účetnictví

 • Finance
 • Zdanění a daňová politika
 • Finance a oceňování podniku

a dalších 6 programů

9 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Krajinářství
 • Hospodářská úprava lesa
 • Myslivost

a dalších 23 programů

26 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Chemie a analýza potravin
 • Technology of Macromolecular Compounds (EN)
 • Materiálové inženýrství

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Průmyslové inženýrství
 • Economics and Management (EN)
 • Finance

a dalších 17 programů

20 programů

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Historie
 • Politologie

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta aplikované informatiky

 • Bezpečnostní technologie, systémy a management
 • Automatic Control and Informatics in Industry 4.0 (EN)
 • Intelligent Systems with Robots (EN)

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta humanitních studií

 • Učitelství pro mateřské školy
 • Porodní asistence
 • Německý jazyk pro manažerskou praxi

a dalších 6 programů

9 programů