O nás

Teologická fakulta byla založena v roce 1991 jako součást Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ve své vědecké a pedagogické činnosti se Teologická fakulta zaměřuje na oblast teologie a filozofie, dále na oblast sociální práce a výchovy, kde je kladen důraz na křesťanské, etické a sociální hodnoty.

Studijní programy

V bakalářských programech abízí studium teologie, filozofie, religionistiky, humanistiky, pedagogiky a učitelství nebo sociální práce. Některé obory lze mezifakultně kombinovat s bohemistikou, estetikou a historií. 

Uplatnění

Absolventi nachází uplatnění jako pastorační pracovníci, učitelé náboženství, vychovatelé, sociální pracovníci v zařízeních sociální péče a vychovatelé při střediscích volnočasových aktivit, případně i v médiích či jako badatelé v oblasti teologie.

Web

Kde nás najdeš

Teologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Kněžská 410/8
370 01 České Budějovice

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení pro bakalářské studium je podle oboru buď ústní pohovor, jazykový test, písemný test nebo jejich kombinace. 

Za určitých podmínek mohou studenti požádat o přijetí bez přijímací zkoušky. 

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí studium v zahraničí v rámci programu Erasmus+ či pomocí Norských fondů a fondů EHP. Bližší informace o studiu v zahraničí naleznete na webových stránkách zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se v zahraničí zúčastnit i pracovních stáží po dobu 2-12 měsíců.

Ubytování a koleje

Ubytování je možné na kolejích Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Většina z nich je umístěna v kampusu univerzity. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí a menz JU. 

Kontakt

Teologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Kněžská 410/8
370 01 České Budějovice