Teologická fakulta byla založena v roce 1991 jako součást Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ve své vědecké a pedagogické činnosti se Teologická fakulta zaměřuje na oblast teologie a filosofie, dále na oblast sociální práce a výchovy, kde je kladen důraz na křesťanské, etické a sociální hodnoty.

Studijní programy

Nabízí studium teologie, filosofie, humanistiky, pedagogiky a učitelství nebo sociální práce. Některé obory lze mezifakultně kombinovat s bohemistikou a historií.

Uplatnění

Absolventi nachází uplatnění jako pastorační pracovníci, učitelé náboženství, vychovatelé, sociální pracovníci v zařízeních sociální péče a vychovatelé při střediscích volnočasových aktivit, případně i v médiích či jako badatelé v oblasti teologie.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení pro bakalářské studium je podle oboru buď ústní pohovor, jazykový test, písemný test nebo jejich kombinace. 

Za určitých podmínek mohou studenti požádat o přijetí bez přijímací zkoušky. 

Přihlášky je možné podávat do 31.3. (Bc., Mgr.) a 30.4. (PhD.)

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí studium v zahraničí v rámci programu Erasmus+ či pomocí Norských fondů a fondů EHP. Bližší informace o studiu v zahraničí naleznete na webových stránkách zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se v zahraničí zúčastnit i pracovních stáží po dobu 2-12 měsíců.

Ubytování a koleje

Ubytování je možné na kolejích Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Většina z nich je umístěna v kampusu univerzity. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí a menz JU.