O nás

Teologická fakulta byla založena v roce 1991 jako součást Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ve své vědecké a pedagogické činnosti se Teologická fakulta zaměřuje na oblast teologie a filozofie, dále na oblast sociální práce a výchovy, kde je kladen důraz na křesťanské, etické a sociální hodnoty.

Studijní programy

V bakalářských programech abízí studium teologie, filozofie, religionistiky, humanistiky, pedagogiky a učitelství nebo sociální práce. Některé obory lze mezifakultně kombinovat s bohemistikou, estetikou a historií. 

Uplatnění

Absolventi nachází uplatnění jako pastorační pracovníci, učitelé náboženství, vychovatelé, sociální pracovníci v zařízeních sociální péče a vychovatelé při střediscích volnočasových aktivit, případně i v médiích či jako badatelé v oblasti teologie.

Web

Kde nás najdeš

Teologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Kněžská 410/8
370 01 České Budějovice

Přihlášky a přijímačky

Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Přijímací řízení pro bakalářské studium je podle oboru buď ústní pohovor, jazykový test, písemný test nebo jejich kombinace. 

Za určitých podmínek mohou studenti požádat o přijetí bez přijímací zkoušky. 

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí studium v zahraničí v rámci programu Erasmus+ či pomocí Norských fondů a fondů EHP. Bližší informace o studiu v zahraničí naleznete na webových stránkách zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se v zahraničí zúčastnit i pracovních stáží po dobu 2-12 měsíců.

Ubytování a koleje

Ubytování je možné na kolejích Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Většina z nich je umístěna v kampusu univerzity. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí a menz JU. 

Kontakt

Teologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Kněžská 410/8
370 01 České Budějovice