O nás

Pedagogická fakulta JU byla založena v roce 1948 jako pobočka Pedagogické fakulty UK. V roce 1991 v době vzniku Jihočeské univerzity tvořila spolu se Zemědělskou fakultou její základ. 

Pedagogická fakulta úspěšně rozvíjí vědeckou a uměleckou činnost a v řadě oborů dosahuje mezinárodně srovnatelných výsledků. Podílí se na řešení významných projektů či je přímo sama realizuje.

Fakulta má 15 kateder zajišťujících studium, vědeckou a uměleckou činnost. Katedry jsou rozmístěny ve 4 budovách v centru Českých Budějovic.

Fakulta se může pyšnit špičkovým vybavením: multifunkční aulou, tělovýchovným a sportovním centrem, ve kterém najdeme například laboratoř funkční zátěžové diagnostiky. Dále disponuje plně vybavenou učebnou virtuální reality, grafickými a výtvarnými ateliéry, či fakultní výukovou zahradou.

Fakulta spolupracuje s mateřskými, základními, středními a speciálními školami v Jihočeském kraji. Mezi partnery rovněž patří několik zahraničních škol a univerzit, na kterých se pravidelně uskutečňují výměnné pobyty. Na Katedře společenských věd Pedagogické fakulty JU je možno, jako na jediné univerzitě v České republice, studovat magisterský studijní program European Master in Migration and Intercultural Relations.

Web

Kde nás najdeš

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Jeronýmova 200/10
371 15 České Budějovice

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška se liší podle oboru. 

Přihlášky lze podávat do 15.3.2019.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Kontakt

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Jeronýmova 200/10
371 15 České Budějovice