O nás

Pedagogická fakulta, v době vzniku Jihočeské univerzity v roce 1991, tvořila spolu se Zemědělskou fakultou její základ. V současnosti má 17 kateder a zaměřuje se především na přípravů učitelů pro 1. a 2. stupeň ZŠ. 

Fakulta úspěšně rozvíjí vědeckou a uměleckou činnost a v řadě oborů dosahuje mezinárodně srovnatelných výsledků (viz katedry).

Studuje zde přibližně 2 200 studentů a působí 153 učitelů a 92 zaměstnanců neučitelských profesí. Fakulta má 15 kateder zajišťujících studium, vědeckou a uměleckou činnost, 13 administrativních a provozních oddělení, a je rozmístěna ve 4 budovách v historické i nové části města.Hlavní budovy fakulty mají elektronické sítě a jsou připojeny na Internet, Intranet (vnitřní síť Jihočeské univerzity propojující i biologické ústavy akademie věd ČR).Na fakultě působí sportovní akademický klub Slavia PF JU s mnoha oddíly, zkušenými trenéry a instruktory.

Studijní programy

Na fakultě lze studovat všechny typy studijních programů, tedy programy bakalářské, jeden tzv. "dlouhý" program magisterský, navazující magisterské programy a programy doktorské.

  • bakalářské obory studijního programu Specializace v pedagogice,
  • několik bakalářských oborů neučitelského studia,
  • navazující magisterská studia programu Učitelství pro základní školy,
  • navazující magisterská studia programu Učitelství pro střední školy, obor tělesná výchova a psychologie,magisterské studium programu Učitelství pro základní školy, obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy.

Absolventům magisterského studia jsou nabízeny doktorské studijní obory

  • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání,
  • Pedagogická psychologie,
  • Vzdělávání v biologii,
  • Teorie vzdělávání v matematice.

Kde nás najdeš

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Jeronýmova 200/10
371 15 České Budějovice

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška se liší podle oboru. 

Přihlášky lze podávat do 15.3.2019.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Kontakt

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Jeronýmova 200/10
371 15 České Budějovice