Pedagogická fakulta, v době vzniku Jihočeské univerzity v roce 1991, tvořila spolu se Zemědělskou fakultou její základ. V současnosti má 17 kateder a zaměřuje se především na přípravů učitelů pro 1. a 2. stupeň ZŠ. 

Studijní programy

Nabízí studium v mnoha oborech v komplexní šiři od bakalářského po doktorské studium. Studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ je pětileté. Studium učitelství pro 2. stupeň ZŠ a učitelství pro střední školy je strukturované, po absolvování bakalářského studia se předpokládá pokračování v navazujícím magisterském studiu.

Uplatnění

Absolventi bakalářského studia naleznou uplatnění podle zvoleného oboru, nebo mohou pokračovat v navazujícím studiu. Absolventi magisterského studia jsou plně kvalifikováni pro výkon učitelského povolání na 1. stupni ZŠ, dvou oborů na 2. stupni ZŠ či dvou oborů na SŠ (pouze Tělesná výchova a sport a Psychologie).

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Forma přijímacího řízení závisí na zvoleném oboru. 

Přihlášky je možné podávat do 16.3.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí studium v zahraničí v rámci programu Erasmus+ či pomocí Norských fondů a fondů EHP. Bližší informace o studiu v zahraničí naleznete na webových stránkách zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se v zahraničí zúčastnit i pracovních stáží po dobu 2-12 měsíců.

Ubytování a koleje

Ubytování je možné na kolejích Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Většina z nich je umístěna v kampusu univerzity. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí a menz JU.