O nás

Pedagogická fakulta JU byla založena v roce 1948 jako pobočka Pedagogické fakulty UK. V roce 1991 v době vzniku Jihočeské univerzity tvořila spolu se Zemědělskou fakultou její základ. 

Pedagogická fakulta úspěšně rozvíjí vědeckou a uměleckou činnost a v řadě oborů dosahuje mezinárodně srovnatelných výsledků. Podílí se na řešení významných projektů či je přímo sama realizuje.

Fakulta má 15 kateder zajišťujících studium, vědeckou a uměleckou činnost. Katedry jsou rozmístěny ve 4 budovách v centru Českých Budějovic.

Fakulta se může pyšnit špičkovým vybavením: multifunkční aulou, tělovýchovným a sportovním centrem, ve kterém najdeme například laboratoř funkční zátěžové diagnostiky. Dále disponuje plně vybavenou učebnou virtuální reality, grafickými a výtvarnými ateliéry, či fakultní výukovou zahradou.

Fakulta spolupracuje s mateřskými, základními, středními a speciálními školami v Jihočeském kraji. Mezi partnery rovněž patří několik zahraničních škol a univerzit, na kterých se pravidelně uskutečňují výměnné pobyty. Na Katedře společenských věd Pedagogické fakulty JU je možno, jako na jediné univerzitě v České republice, studovat magisterský studijní program European Master in Migration and Intercultural Relations.

Web

Kde nás najdeš

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Jeronýmova 200/10
371 15 České Budějovice

Přihlášky a přijímačky

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Programy v rámci Celoživotního vzdělávání

Fakulta nabízí množství programů, sloužících k doplnění, rozšíření nebo prohloubení dosavadního vzdělání. Podrobnější informace naleznete zde.

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

Studium pro výchovné poradce

Studium je určeno vysokoškolsky vzdělaným učitelům, absolventům magisterských studijních programů učitelských oborů, kteří již vykonávají činnost výchovného poradce na ZŠ, SŚ, SOU nebo se na ni připravují a mají nejméně 2letou učitelskou praxi.

Metodik prevence sociální patologických jevů

Cílovou skupinou jsou učitelé, kteří potřebují získat další kvalifikační předpoklady pro výkon specializovaných činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

Kontakt

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Jeronýmova 200/10
371 15 České Budějovice