O nás

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity byla založena v roce 1991. Do 31. července 2007 se jmenovala Biologická fakulta. Přírodovědecká fakulta JU nabízí odborné studium zaměřené především na biologické, chemické, fyzikální, informatické a matematické obory. Součástí studijních programů je také víceoborové vzdělávání budoucích učitelů. 

Studijní programy

Fakulta nabízí bakalářské studium v následujících oborech: Aplikovaná informatika, Aplikovaná matematika, BiofyzikaBioinformatics (Bioinformatika), Biological Chemistry (Biologická chemie), Biologie, Biologie pro vzdělávání (dvouoborové), Biomedicíncká laboratorní technika, Fyzika (jednooborové), Fyzika pro vzdělávání (dvouoborové), Chemie (jednooborové), Chemie pro vzdělávání (dvouoborové), Informatika pro vzdělávání (dvouoborové), Matematika pro vzdělávání (dvouoborové), Měřicí a výpočetní technika (jednooborové) a Péče o životní prostředí. Magisterský titul lze získat v jednom z mnoha navazujících magisterských oborů.

Web

Kde nás najdeš

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1760/31
370 05 České Budějovice

Přihlášky a přijímačky

Pro přijetí uchazeče do některých studijních programů je třeba, aby na střední škole absolvoval určitý počet let výuky předmětů zásadních pro daný studijní obor. Pokud uchazeč tuto podmínku nesplňuje, musí uchazeč projít testem z daných předmětů a dokázat znalosti odpovídající rozsahu osnov střední školy. Pro některé studijní programy je rozhodující uchazečův prospěch z daných předmětů z posledních let studia na střední škole. Pokud uchazeč dané předměty na SŠ neabsolvoval, projde testem, jehož výsledek bude přepočten na známku a uplatněn. Více informací zde.

Přijímací zkouška na navazující magisterské obory je písemná i ústní a její obsah závisí na zvoleném studijním programu.

 

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Kontakt

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1760/31
370 05 České Budějovice