Přírodovědecká fakulta vznikla v roce 2007, kdy nahradila dřívější Biologickou fakultu a rozšířila nabídku o obory neživé přírody.

Studijní programy

Přírodovědecká fakulta JU nabízí odborné studium zaměřené především na biologické, chemické, fyzikální, informatické a matematické obory. Součástí studijních programů je také víceoborové vzdělávání budoucích učitelů.

Uplatnění

Absolventi naleznou uplatnění v laboratořích, výzkumných ústavech, státní správě, bankovnictví, pojišťovnictví, jako správci sítí či programátoři, vývojáři webových aplikací atp. Po absolvování navazujícího magisterského programu mohou vykonávat profesi učitele.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

K bakalářskému studiu jsou přijati bez přijímací zkoušky uchazeči, kteří splňují kritéria pro daný obor (zejména se jedná o absolvování určitého počtu let studia určitého předmětu v rámci středoškolského vzdělání). Uchazeči, kteří nesplňují tyto kritéria, se musí účastnit písemné přijímací zkoušky.

V případě, že se ke studiu přihlásí více uchazečů, než je přijímaný počet studentů, a všichni splňují kritéria pro přijetí bez písemné přijímací zkoušky, je pořadí určováno podle umístění v celostátních kolech v olympiád, poté se studenti řadí podle jejich prospěchu na střední škole od 2. do 4. ročníku. 

Přihášky je možné podávat do 15.3.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí studium v zahraničí v rámci programu Erasmus+ či pomocí Norských fondů a fondů EHP. Bližší informace o studiu v zahraničí naleznete na webových stránkách zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se v zahraničí zúčastnit i pracovních stáží po dobu 2-12 měsíců. Bližší informace naleznete zde.

Ubytování a koleje

Ubytování je možné na kolejích Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Většina z nich je umístěna v kampusu univerzity. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí a menz JU.