Ekonomická fakulta JČU vznikla v roce 2007 a navazuje na tradici ekonomického vysokoškolského vzdělávání v Českých Budějovicích a je první Fairtradovou fakultou ve střední a východní Evropě. Fakulta vytváří a rozvíjí nezávislé tvůrčí prostředí podporující poznání v ekonomických disciplínách, tvorbu inovací, transfer a kapitalizaci znalostí. 

Studijní programy

Nabídka otevíraných oborů se pohybuje od ekonomické informatiky a finanční matematiky přes obchodní podnikání, účetnictví a finanční řízení podniku až po strukturální politiku EU pro veřejnou správu. Studentům jsou nabízeny všechny stupně vysokoškolského studia (bakalářský, magisterský, doktorský) v prezenční a kombinované formě u většiny studijních oborů.

Uplatnění

Absolventi mohou působit v oblasti státní správy, poradenských službách či v podnikové sféře.

www.ef.jcu.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Do bakalářských oborů jsou uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky. Pořadí studentů je stanoveno na základě studijních výsledků na střední škole, získání bodů za další činnosti uchazeče (aktivity SŠ, jako např. jazykové certifikáty, úspěšná účast v celostátních a mezinárodních soutěžích/olympiádách), za výsledky testu všeobecných studijních předpokladů nebo výsledků národních srovnávacích zkoušek (NSZ Scio). 

Přihlášky je možné podávat do 30.4.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 50 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Aktuality

Aktuality z fakulty

Aktuality z fakulty

Co se děje na fakultě? číst více

Fakultní časopis EFektiv

Fakultní časopis EFektiv

Přečtěte si nejnovější číslo fakultní časopisu EFektiv číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Studenti Ekonomické fakulty JČU mohou studovat v zahraničí pomocí evropského výměnného programu Erasmus+ či středoevropského výměnného programu CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies).

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovních stáží v zahraničí po dobu 2-12 měsíců.

Ubytování a koleje

Ubytování je možné na kolejích Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Většina z nich je umístěna v kampusu univerzity. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí a menz JU.