O nás

O nás

Ekonomická fakulta se profiluje jako významná vzdělávací a výzkumná instituce, která vytváří a rozvíjí nezávislé tvůrčí prostředí podporující poznání v ekonomických disciplínách, tvorbu inovací, transfer a kapitalizaci znalostí založených na spolupráci pedagogů, studentů, zástupců podnikatelské sféry a veřejnoprávních institucí v jižních Čechách, ČR a zahraničí.

Ekonomická fakulta klade důraz na rozvoj moderních forem vzdělávání posilujících praktické dovednosti absolventů (projektová výuka, zapojení studentů do vědy a výzkumu) a internacionalizaci (studijní programy v angličtině a společné studijní programy se zahraničními univerzitami).

7 důvodů proč studovat na Ekonomické fakultě

Studijní programy

Studentům jsou nabízeny všechny stupně vysokoškolského studia (bakalářský, magisterský, doktorský) v prezenční a kombinované formě u většiny studijních oborů.

Studovat u nás můžete bakalářské obory Ekonomická informatika, Ekonomika a management, Management regionálního rozvoje, Analýza v ekonomické a finanční praxi, Finance a účetnictví, Cestovní ruch a Economic Informatics (obor v anglickém jazyce), navazující magisterské obory Finance a účetnictví, Aplikovaná informatika, Ekonomika a management, Strukturální politika EU a rozvoj venkova a  Regional and European Project management (joint degree programme) a doktorský studijní program Ekonomika a management, studijní obor Řízení a ekonomika podniku.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují na středních a vyšších manažerských pozicích v různých odvětvích průmyslu, obchodu a služeb, v IT sektoru, v samostatném podnikání, ve státní správě a samosprávě nebo jako odborníci na regionální rozvoj.

Web

Kde nás najdeš

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Studentská 787/13
370 05 České Budějovice

Přihlášky a přijímačky

Do bakalářských oborů jsou uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky. Pořadí studentů je stanoveno na základě studijních výsledků na střední škole, získání bodů za další činnosti uchazeče (aktivity SŠ, jako např. jazykové certifikáty, úspěšná účast v celostátních a mezinárodních soutěžích/olympiádách), za výsledky testu všeobecných studijních předpokladů nebo výsledků národních srovnávacích zkoušek (NSZ Scio).

Víte, jak Ekonomická fakulta určuje pořadí uchazečů?

- U nás rozhoduje studijní průměr ze střední školy (za poslední čtyři ročníky studia)

- Chcete se posunout v pořadí výš a získat další body? Doložte dosavadní aktivity (jazykové certifikáty, olympiády apod.). Doložte certifikát SCIO z testu OSP nebo absolvujte Test všeobecných studijních předpokladů na EF (VSP). VSP se konají v pavilonu učeben F, učebny F5 a F6.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Studenti Ekonomické fakulty JU mohou studovat v zahraničí díky evropskému výměnnému programu Erasmus+ či středoevropskému výměnnému programu CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies).

Víte, že s Ekonomickou fakultou JU můžete vyjet na studijní pobyt do USA, Austrálie a dalších 15 zemí světa?

Ubytování a koleje

Ubytování je možné na koleji Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, příp. si můžete najít vlastní ubytování v soukromí. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Kolejí a menz JU.

Kontakt

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Studentská 787/13
370 05 České Budějovice