O nás

V České republice má Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity (ZSF JU) významné postavení díky tomu, že úzce propojuje zdravotnickou, sociální a bezpečnostní problematiku. Díky tomu už od svého založení v roce 1990 vychovává odborníky, kteří jsou schopni pomoci lidem nejen se zlepšením zdravotního stavu, ale také například se začleněním do společnosti či s řešením nepříznivé sociální situace. Je druhou největší fakultou Jihočeské univerzity a připravuje studenty na profese, bez nichž se společnost neobejde, takže absolventi si mohou vybírat z mnoha nabídek a vždy budou mít jistotu, že se uplatní na trhu práce.

Fakulta si zakládá na úzkém sepětí s praxí. Má moderní vybavení včetně unikátní „cvičné nemocnice“ nebo Centra fyzioterapie, a zároveň spolupracuje s více než 80 klinickými pracovišti. Studenti chodí do nemocnic, lázní, domovů pro seniory, škol a center pro lidi s handicapem, zkušenosti získávají i u hasičského záchranného sboru, v krizovém řízení apod. Díky tomu si už během školy mohou najít zaměstnání, které jim nejvíc vyhovuje. Navíc má ZSF JU hustou síť kontaktů s univerzitami po celém světě, kam studenti vyjíždějí na zkušenou a pro zážitky na celý život.

U nás máte jistotu, že vás naučíme dělat užitečnou práci, které si lidé váží a která bude vždy potřebná!

Studijní programy

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity nabízí v akademickém roce 2023/2024 jedenáct bakalářských a dva navazující magisterské studijní programy. Absolventi navazujícího magisterského studia mohou pokračovat ve studiu ve dvou doktorských studijních programech: Ošetřovatelství a Sociální práce.

Web

Kde nás najdeš

Zdravotně sociální fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
J. Boreckého 1367/27
370 11 České Budějovice

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkoušky  ve všech oborech jsou ve formě písemných testů. Výsledky testů se hodnotí bodově, jeden bod za jednu správnou odpověď. Výjimkou je bakalářský studijní obor Zdravotnický záchranář, kde uchazeči vykonávají i talentovou zkoušku.

Uchazeči budou počítačově seřazeni sestupně podle dosaženého bodového hodnocení. Podle tohoto pořadí budou přijati uchazeči až do naplnění předem stanovené kapacity přijímaného počtu uchazečů.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Kontakt

Zdravotně sociální fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
J. Boreckého 1367/27
370 11 České Budějovice