O nás

V České republice má Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity (ZSF JU) významné postavení díky tomu, že úzce propojuje zdravotnickou a sociální problematiku. Díky tomu už od svého založení v roce 1990 vychovává odborníky, kteří jsou schopni pomoci lidem nejen se zlepšením zdravotního stavu, ale také například se začleněním do společnosti či s řešením nepříznivé sociální situace. Je druhou největší fakultou Jihočeské univerzity, v září 2020 otevřela špičkově vybavené Simulační centrum pro zdravotnické obory, v němž vyučuje moderními metodami. Připravuje studenty na profese, bez nichž se společnost neobejde, takže absolventi si mohou vybírat z mnoha nabídek a vždy budou mít jistotu, že se uplatní na trhu práce.

Ve vzdělávacím procesu má významné zastoupení praktická výuka, což přináší studentům i tu výhodu, že kromě osvojení praktických dovedností a zkušeností přímo v různých typech zařízení pak velmi často nacházejí zaměstnání právě tam, kde předtím absolvovali praxi. ZSF JU spolupracuje s respektovanými zdravotnickými a sociálními institucemi a má po celém světě velmi hustou síť kontaktů s univerzitami a institucemi, s nimiž si vyměňuje zkušenosti v oblasti péče o děti, dospělé i seniory.

U nás máte jistotu, že vás naučíme dělat užitečnou práci, které si lidé váží a která bude vždy potřebná!

Studijní programy

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity nabízí v akademickém roce 2021/2022 deset bakalářských a dva navazující magisterské studijní programy. Absolventi navazujícího magisterského studia mohou pokračovat ve studiu ve dvou doktorských studijních programech: Ošetřovatelství, aktuálně se akredituje nový studijní program Sociální práce.

Web

Kde nás najdeš

Zdravotně sociální fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
J. Boreckého 1367/27
370 11 České Budějovice

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkoušky  ve všech oborech jsou ve formě písemných testů. Výsledky testů se hodnotí bodově, jeden bod za jednu správnou odpověď. Výjimkou je bakalářský studijní obor Zdravotnický záchranář, kde uchazeči vykonávají i talentovou zkoušku.

Uchazeči budou počítačově seřazeni sestupně podle dosaženého bodového hodnocení. Podle tohoto pořadí budou přijati uchazeči až do naplnění předem stanovené kapacity přijímaného počtu uchazečů.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Kontakt

Zdravotně sociální fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
J. Boreckého 1367/27
370 11 České Budějovice