Zdravotně sociální fakulta byla založena nejprve v rámci Pedagogické fakulty roku 1990. Již od roku 1991 však působí samostatně a jako jedna z mála vysokých škol v ČR úzce propojuje zdravotnickou a sociální problematiku.

Studijní programy

Nabízí studium v oborech, které spojují zdravotní a sociální problematiku. Vybrané obory lze studovat také v kombinované formě.

Uplatnění

Absolventi mohou najít uplatnění jednak ve zdravotnictví jako ošetřovatelé, záchranáři či specializovaní pracovníci. Dále také v sociální oblasti například při začlenování zdravotně postižených do většinové společnosti.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Všichni uchazeči skládají přijímací zkoušku formou písemného testu z biologie člověka. V závislosti na zvoleném oboru skládají též test z všeobecné informovanosti, fyziky, chemie nebo talentovou zkoušku.

Přihlášky je možné podávat do 31.3. (Bc., Mgr.), 16.5. (Ph.D.).

Papírová přihláška
Papírová přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí studium v zahraničí v rámci programu Erasmus+ a Ceepus. Bližší informace o výměnných pobytech naleznete zde.

Stáže v zahraničí

Nabídku pracovních stáží v zahraničí naleznete na webových stránkách fakulty zde.

Ubytování a koleje

Ubytování je možné na kolejích Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Většina z nich je umístěna v kampusu univerzity. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí a menz JU.