O nás

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byla zřízena k 1. lednu 2006. Součástmi fakulty jsou Archeologický ústav, Historický ústav, Ústav anglistiky, Ústav archivnictví a pomocných věd historických, Ústav bohemistiky, Ústav česko-německých areálových studií a germanistikyÚstav romanistiky a Ústav věd o umění a kultuře.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity nabízí vzdělání v historických a filologických oborech a v oborech estetika a dějiny umění, a to v bakalářském, magisterském a doktorském stupni. Vysoká úroveň vzdělání je garantovaná kvalitním badatelským zázemím a rozsáhlou publikační činností vyučujících.

Studijní programy

Filozofická fakulta JU nabízí bakalářské programy s pevným plánem nebo s volnými kombinacemi (Design your study! Design your life!).

Programy s volnými kombinacemi znamená, že si student může po maturitě vybrat jeden program a až v průběhu prvního ročníku i k němu může přidat druhý. Je možné vystudovat i třetí.

Na fakultě je také možno studovat učitelství pro střední školy v těchto oborech: Anglický jazyk a literatura, Český jazyk a literatura, Dějepis, Francouzský jazyk a literatura, Španělský jazyk a literatura a Německý jazyk a literatura. Také lze zde studovat magisterský program dvojího diplomu v oboru Francouzská filologie, Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod, Italský jazyk a Španělská filologie.

Web

Kde nás najdeš

Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a
370 05 České Budějovice

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení se liší v závislosti na zvoleném oboru. Některé obory přijímají pouze na základě ústního pohovoru, jiné při splnění určitých podmínek i bez přijímací zkoušky.

 

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí studium v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Dalšími možnostmi jsou Norské fondy a fondy EHP, Aktion Česká republika-Rakousko, DAAD a jiné. Bližší informace o studiu v zahraničí naleznete na webových stránkách zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovních stáží v zahraničí po dobu 2-12 měsíců.

Ubytování a koleje

Ubytování je možné na kolejích Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Většina z nich je umístěna v kampusu univerzity. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí a menz JU. 

Kontakt

Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a
370 05 České Budějovice