O nás

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byla zřízena k 1. lednu 2006. Jejím krystalizačním jádrem se stal Historický ústav JU, který existoval od roku 2003 jako samostatné vědecké a pedagogické pracoviště v rámci univerzity. K němu se v první fázi přičlenila část Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty JU. Na nově zřízenou fakultu byly převedeny akreditace všech studijních oborů Historického ústavu JU a neučitelských studijních oborů, jejichž studenty připravovala Katedra bohemistiky PF JU.

Součástmi fakulty jsou Archeologický ústav, Historický ústav, Ústav archivnictví a pomocných věd historických, Ústav bohemistiky, Ústav věd o umění a kultuře, Ústav romanistiky, Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky a Ústav anglistiky.

Studijní programy

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity nabízí vzdělání v historických a filologických oborech a v oborech estetika a dějiny umění, a to v bakalářském, magisterském a doktorském stupni. Vysoká úroveň vzdělání je garantovaná kvalitním badatelským zázemím a rozsáhlou publikační činností vyučujících.

Uplatnění

Absolventi se mohou stát pracovníky nakladatelství, médií, konzultačních a komunikačních agentur, dále se uplatňují na různých pozicích ve státních neziskových i ziskových organizacích, v soukromém sektoru i ve státní správě, v oblasti kultury či vzdělávání.

Web

Kde nás najdeš

Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a
370 05 České Budějovice

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení se liší v závislosti na zvoleném oboru. Některé obory přijímají pouze na základě ústního pohovoru, jiné při splnění určitých podmínek i bez přijímací zkoušky.

Přihlášky je možné podávat do 15.3.2019 (Bc.), 30.4.2019 (Mgr., PhD.).

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí studium v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Dalšími možnostmi jsou Norské fondy a fondy EHP, Aktion Česká republika-Rakousko, DAAD a jiné. Bližší informace o studiu v zahraničí naleznete na webových stránkách zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovních stáží v zahraničí po dobu 2-12 měsíců.

Ubytování a koleje

Ubytování je možné na kolejích Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Většina z nich je umístěna v kampusu univerzity. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí a menz JU. 

Kontakt

Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a
370 05 České Budějovice