Filozofická fakulta byla zřízena na začátku roku 2006 a tvoří ji 10 ústavů. Jejím základem byl Historický ústav Jihočeské univerzity, který existoval od roku 2003 jako samostatné vědecké a pedagogické pracoviště v rámci univerzity.

Studijní programy

Nabízí studium v historických a filologických oborech a oborech dějiny umění a estetika. Bakalářské a navazující magisterské obory je možné studovat výhradně v prezenční formě, doktorské programy ve formě prezenční i kombinované.

Uplatnění

Absolventi se mohou stát pracovníky nakladatelství, médií, konzultačních a komunikačních agentur, dále se uplatňují na různých pozicích ve státních neziskových i ziskových organizacích, v soukromém sektoru i ve státní správě, v oblasti kultury či vzdělávání.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení se liší v závislosti na zvoleném oboru. Některé obory přijímají pouze na základě ústního pohovoru, jiné při splnění určitých podmínek i bez přijímací zkoušky.

Přihlášky je možné podávat do 15.3. (Bc.), 30.4. (Mgr., Phd.)

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí studium v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Dalšími možnostmi jsou Norské fondy a fondy EHP, Aktion Česká republika-Rakousko, DAAD a jiné. Bližší informace o studiu v zahraničí naleznete na webových stránkách zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovních stáží v zahraničí po dobu 2-12 měsíců.

Ubytování a koleje

Ubytování je možné na kolejích Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Většina z nich je umístěna v kampusu univerzity. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí a menz JU.