O nás

Fakulta rybářství a ochrany vod je nejmenší a nejmladší fakultou Jihočeské univerzity. Zároveň je dle svého zaměření jedinou ve střední Evropě. Fakultu tvoří Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Ústav akvakultury a Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz.

Studijní programy

Nabízí studium v oboru rybářství formou prezenční i kombinovanou a v oboru ochrana vod (pouze bakalářské studium prezenční forma). Komplexní výuka trvá 9 let, zahrnuje bakalářské, magisterské a doktorské studium a je zacílena na ochranu vod, vodohospodářství, rybářství a ekonomiku.

Uplatnění

Absolventi získají všestranné znalosti z rybářských, biologických i zemědělských oborů, díky nimž mohou vykonávat znalecké posudky v oblasti vodního a rybničního hospodářství či vodní toxikologie. Uplatní se také jako vědečtí pracovníci při výzkumu, zároveň jsou schopni vykonávat post manažerů v rybářských firmách a podnicích.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta rybářství a ochrany vod

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zátiší 728/II
389 25 Vodňany

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči o bakalářské studium jsou přijímání bez přijímacích zkoušek. V případě, že se přihlásí více uchazečů než je přijímaný počet studentů, řadí se uchazeči podle studijního průměru jednotlivých výročních vysvědčení za poslední čtyři roky studia na SŠ.

Přihlášky je možné podávat do 30.3. (Bc. a Ing.) a 12.5.2016 (PhD.)

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Stáže v zahraničí

Nabídka pracovních stáží je průběžně aktualizována zde.

Studium v zahraničí

Možnosti studia v zahraničí jsou zveřejněny na stránkách zde.

Ubytování a koleje

Ubytování je možné na koleji Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, příp. si můžete najít vlastní ubytování v soukromí. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Kolejí a menz JU.

Kontakt

Fakulta rybářství a ochrany vod

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zátiší 728/II
389 25 Vodňany