O nás

Zemědělská fakulta je historicky druhou nejstarší školou v Českých Budějovicích. Byla založena v roce 1960 jako Provozně ekonomická fakulta, později využívala název Agronomická fakulta. V roce 1991 se stala zakládající součástí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Svůj název Zemědělská fakulta následně používala až do března 2022, kdy došlo k přejmenování na současný název Fakulta zemědělská a technologická.

Studijní programy

V tříletém studiu bakalářských studijních programů je možno na fakultě studovat tyto základní studijní obory: Agroekologie, Agropodnikání, Biologie a ochrana zájmových organismů, Pozemkové úpravy a převody nemovitostí, Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině, Zemědělská a dopravní technika: obchod, servis a služby, Zemědělské biotechnologie, Zemědělství a Zootechnika.

Ve dvouletém studiu navazujících magisterských studijních programů je možno na fakultě studovat v těchto studijních oborech: Agroekologie, Agropodnikání, Biologie a ochrana zájmových organismů, Kvalita zemědělských produktů, Multifunctional Agriculture, Zemědělské biotechnologie, Zemědělské inženýrství, Zootechnika a Zemědělská a dopravní technika.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta zemědělská a technologická

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Studentská 1668
370 05 České Budějovice

Přihlášky a přijímačky

Do bakalářských studijních programů jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek, o přijetí rozhoduje pořadí prospěchu ze střední školy. 

Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium jsou ve formě písemných zkoušek ze dvou předmětů dle oboru.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Kontakt

Fakulta zemědělská a technologická

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Studentská 1668
370 05 České Budějovice