O nás

Zemědělská fakulta patří mezi nejstarší fakulty Jihočeské univerzity. Vznikla v roce 1960 a v roce 1991 byla jednou ze dvou fakult zakládajících Jihočeskou univerzitu.

Studijní programy

V tříletém studiu bakalářských studijních programů je možno na fakultě studovat tyto základní studijní obory: Agroekologie, Agropodnikání, Biologie a ochrana zájmových organismů, Pozemkové úpravy a převody nemovitostí, Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině, Zemědělská a dopravní technika: obchod, servis a služby, Zemědělské biotechnologie, Zemědělství a Zootechnika.

Ve dvouletém studiu navazujících magisterských studijních programů je možno na fakultě studovat v těchto studijních oborech: Agroekologie, Agropodnikání, Biologie a ochrana zájmových organismů, Kvalita zemědělských produktů, Multifunctional Agriculture, Pozemkové úpravy a převody nemovitostí, Zemědělské biotechnologie, Zemědělské inženýrství, Zootechnika a Zemědělská a dopravní technika.

Web

Kde nás najdeš

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Studentská 1668
370 05 České Budějovice

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška do navazujících magisterských studijních programů se uskuteční dne 21. června 2022. V náhradním termínu se uskuteční dne 27. června 2022.

Do bakalářských studijních programů jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek, o přijetí rozhoduje pořadí prospěchu ze střední školy. 

Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium jsou ve formě písemných zkoušek ze dvou předmětů dle oboru.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Kontakt

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Studentská 1668
370 05 České Budějovice