Zemědělská fakulta patří mezi nejstarší fakulty Jihočeské univerzity. Vznikla v roce 1960 a v roce 1991 byla jednou ze dvou fakult zakládající Jihočeskou univerzitu.

Studijní programy

Nabízí studium orientované jak na tradiční obory, tak na aplikované přírodní vědy – agroekologii, kvalitu potravinových surovin, biologii zájmových organismů a další. Tři základní bakalářské programy zootechnika, zemědělství a zemědělská specializace se dále dělí na obory dle technického, přírodovědného nebo ekonomického zaměření. 

Uplatnění

Absolventi se mohou uplatnit ve sféře státní (katastrální, pozemkové úřady, správy CHKO ap.) i soukromé, v oblasti prvovýroby, chovu, výzkumu a šlechtění rostlin, péče o krajinu, zemědělské techniky a obchodu, ale také v oblasti právně a ekonomicky orientované (majetkové vztahy, oceňování pozemků).

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Do bakalářského studia jsou uchazeči přijímáni pouze na základě výsledků studia na střední škole. 

Přijímací zkouška ve formě písemné zkoušky je pro každý obor na navazujícím magisterském studiu vždy ze dvou předmětů.

Přihlášky je možné podávat do 31.3.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí studium v zahraničí v rámci výměnných programů Erasmus+, Aktion, Ceepus. Bližší informace o studiu v zahraničí naleznete na webových stránkách zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se v zahraničí zúčastnit i pracovních stáží po dobu 2-12 měsíců.

Ubytování a koleje

Ubytování je možné na kolejích Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Většina z nich je umístěna v kampusu univerzity. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí a menz JU.