O nás

Zemědělská fakulta patří mezi nejstarší fakulty Jihočeské univerzity. Vznikla v roce 1960 a v roce 1991 byla jednou ze dvou fakult zakládajících Jihočeskou univerzitu.

Studijní programy

V tříletém studiu bakalářských studijních programů je možno na fakultě studovat tyto základní studijní obory: Agroekologie, Agropodnikání, Biologie a ochrana zájmových organismů, Pozemkové úpravy a převody nemovitostí, Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině, Zemědělská a dopravní technika: obchod, servis a služby, Zemědělské biotechnologie, Zemědělství a Zootechnika.

Ve dvouletém studiu navazujících magisterských studijních programů je možno na fakultě studovat v těchto studijních oborech: Agroekologie, Agropodnikání, Biologie a ochrana zájmových organismů, Kvalita zemědělských produktů, Multifunctional Agriculture, Pozemkové úpravy a převody nemovitostí, Zemědělské biotechnologie, Zemědělské inženýrství, Zootechnika a Zemědělská a dopravní technika.

Web

Kde nás najdeš

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Studentská 787/13
370 05 České Budějovice

Přihlášky a přijímačky

Do bakalářských studijních programů jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek, o přijetí rozhoduje pořadí prospěchu ze střední školy. 

Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium jsou ve formě písemných zkoušek ze dvou předmětů dle oboru.

Přihlášky ke studiu lze podávat do 31. března 2020.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Kontakt

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Studentská 787/13
370 05 České Budějovice