Zemědělská fakulta patří mezi nejstarší fakulty Jihočeské univerzity. Vznikla v roce 1960 a v roce 1991 byla jednou ze dvou fakult zakládající Jihočeskou univerzitu.

Studijní programy

Neupřesněno vysokou školou

Uplatnění

Neupřesněno vysokou školou

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Neupřesněno vysokou školou

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Neupřesněno vysokou školou