O nás

Slezská univerzita v Opavě vznikla po listopadu 1989 nejprve jako dvě fakulty Masarykovy univerzity v Brně, následně Zákonem České národní rady z 9. července 1991 pak z těchto dvou fakult vznikla Slezská univerzita se sídlem v Opavě.

Tato veřejná vysoká škola má v současné době čtyři součásti:

 • Filozoficko-přírodovědeckou fakultu v Opavě,
 • Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné,
 • Fakultu veřejných politik v Opavě a
 • Matematický ústav v Opavě.

Přestože Slezská univerzita v Opavě patří se svými necelými 5 000 studenty mezi menší české vysoké školy, aktuálně nabízí přes osmdesát studijních programů a oborů v českém jazyce všech forem a typů, z nichž 4 je možné realizovat na doktorském stupni studia, a 4 v anglickém jazyce. Univerzita také nabízí desítky kurzů v rámci celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku. Slezská univerzita v Opavě je členem European University Association, udržuje kontakty s řadou zahraničních univerzit a intenzivně spolupracuje s nejbližšími vysokými školami zejména v polském Slezsku.

Menší univerzita = více možností pro tebe.

Web

Kde nás najdeš

Slezská univerzita v Opavě

Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava

Fakulty

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Angličtina (dvuooborové)
 • Angličtina (jednooborové)
 • Angličtina + Český jazyk a literatura

a dalších 44 programů

47 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Edukační péče o seniory
 • Moderní dějiny střední Evropy
 • Sociální patologie a prevence

a další 2 programy

5 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Geometrie a globální analýza
 • Matematická analýza
 • Matematické metody a modelování

a dalších 5 programů

8 programů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Bankovnictví
 • Business Economics and Management (EN)
 • Business Economics and Management, specialisation Marketing and Trade (EN)

a dalších 13 programů

16 programů

Přihlášky a přijímačky

Podmínky přijímacího řízení se liší dle jednotlivých fakult a studijních oborů.

 • Elektronická přihláška: 590 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Koleje a menzy

Slezská univerzita v Opavě nabízí studentům ubytování na několika kolejních zařízeních, jak v Opavě, tak i v Karviné. Nabídka ubytování nabízí více druhů ubytování. Kromě kolejí mohou studenti využít i ubytování v soukromích nájmech.

Pro studenty Slezské univerzity je také zajištěno několik smluvních zařízení, kde se mohou stravovat za studentské ceny

Kontakt

Slezská univerzita v Opavě

Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava