O nás

Dáváme učení smysl! Jsme veřejná vysoká škola založená v roce 1991. Sídlíme v Opavě a Karviné, dvou významných, svébytných a půvabných slezských městech. Naše budovy jsou v regionu, ale naše myšlenky nás místem nelimitují. Na čtyřech univerzitních součástech – fakultách Filozoficko-přírodovědecké, Obchodně podnikatelské, Fakultě veřejných politik a Matematickém ústavu – inspirujeme Váš růst a rozvíjíme přirozenou kreativitu. Naším hnacím motorem je Vaše úspěšná budoucnost. Studentům nabízíme ojedinělou šíři stipendií. Také spolupracujeme s desítkami partnerských vysokých škol po celém světě, ať už se jedná o program Erasmus+ či řadu dalších rozvojových programů.

Web

Kde nás najdeš

Slezská univerzita v Opavě

Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava

Fakulty

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Angličtina (dvuooborové)
 • Angličtina (jednooborová)
 • Angličtina (jednooborové)
 • Angličtina + Český jazyk a literatura
 • Angličtina + Historie
 • Angličtina + Italština
 • Angličtina + Němčina
 • Angličtina pro školskou praxi

a dalších 41 programů

49 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Edukační péče o seniory
 • Moderní dějiny střední Evropy
 • Sociální patologie a prevence
 • Veřejná správa a sociální politika
 • Všeobecná sestra
5 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací
 • Geometrie a globální analýza
 • Geometry and Global Analysis
 • Matematická analýza
 • Matematické metody v ekonomice
 • Mathematical Analysis
 • Obecná matematika
8 programů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Bankovnictví
 • Business Economics and Management, specialisation Marketing and Trade
 • Manažerská informatika
 • Podniková ekonomika a management
 • Podniková ekonomika a management specializace Ekonomika cestovního ruchu

a dalších 8 programů

13 programů

Aktuality

Doplňující informace

Koleje a menzy

Slezská univerzita v Opavě nabízí studentům ubytování na několika kolejních zařízeních, jak v Opavě, tak i v Karviné. Nabídka ubytování nabízí více druhů ubytování. Kromě kolejí mohou studenti využít i ubytování v soukromích nájmech.

Pro studenty Slezské univerzity je také zajištěno několik smluvních zařízení, kde se mohou stravovat za studentské ceny

Kontakt

Slezská univerzita v Opavě

Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava