O nás

"Kdo se chce naučit rozumět ekonomii, jde na VŠE v Praze. Kdo chce něco znamenat v České republice a v Evropě, jde na Národohospodářskou fakultu VŠE."

Národohospodářská fakulta VŠE v Praze nabízí zájemcům o studium možnost získat univerzitní ekonomické vzdělání založené na výuce tradičních národohospodářských disciplín. V bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia si mohou studenti vybírat z oborů a specializací sahajících od ekonomické teorie přes hospodářskou politiku až po hospodářské dějiny, veřejnou správu a regionální rozvoj nebo ekonomickou žurnalistiku s uplatněním nejen v institucích státní správy, ale i v podnikání. Studijní programy na naší fakultě jdou s dobou a připraví vás pro úspěšný výkon profese ekonoma nejen v prestižních domácích a zahraničních institucích, ale i ve významnýchfirmách. O tom svědčí i fakt, že 70 % absolventů NF VŠE působí v oblasti businessu. O zájmu o studium i prestižním postavení NF VŠE v nabídce ekonomického vzdělání svědčí mimo jiné i skutečnost, že fakulta se po několik let pravidelně umísťuje na 1.–2. místě v rankingu Hospodářských novin nejlepších ekonomických fakult v ČR.

Studijní programy a uplatnění

V bakalářském studiu nabízíme tyto programy:

Ekonomie: Studium tohoto oboru vás naučí porozumět fungování trhů v kontextu mezinárodních ekonomických a hospodářsko-politických vztahů. Absolventi se uplatňují v analytických, ale i manažerských pozicích mezinárodních institucí a nadnárodních společností, v bankách a firmách.

Národní hospodářství: Absolventi budou rozumět fungování ekonomiky a jejich institucí v širokých hospodářsko-politických souvislostech. Uplatní se v ekonomických, obchodních a finančních sekcích jak tuzemských firem, tak i firem se zahraniční kapitálovou účastí či mohou realizovat svou kariéru ve státní správě.

Veřejná správa a regionální rozvoj vás kvalitně připraví pro uplatnění jak ve sféře soukromé, tak i ve správě veřejné – ať již budete chtít pracovat v bruselských institucích nebo v orgánech státních, krajských či municipálních. Absolventi najdou i výborné uplatnění v soukromých firmách. Bakalářské obory představují perfektní přípravu pro magisterské obory na NF VŠE i pro magisterské studium na zahraničních vysokých školách, neboť část předmětů, které vyučují domácí i zahraniční pedagogové již v bakalářském studiu můžete (ale nemusíte) absolvovat v anglickém jazyce.

Web

Kde nás najdeš

Národohospodářská fakulta

Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkoušky pro bakalářské studium jsme svěřili společnosti Scio. Jaké to má výhody? Sami si vyberete z 6 termínů přijímacích zkoušek, testu OSP (obecných studijních předpokladů-základní varianta) můžete absolvovat v období od 1. 9. 2017 –31. 5. 2018 ve 13 městech v České republice a na Slovensku a v případě, že nebudete spokojeni s výsledkem, můžete si zkoušku zopakovat.

Přijímací zkouška na magisterské studium se skládá z testu z odborného přehledu (test je v anglickém jazyce), nevztahuje se na uchazeče, kteří jsou absolventy bakalářského programu NF VŠE v Praze a v minulosti nikdy nebyli studenty navazujícího magisterského programu NF VŠE, který nedokončili. Přihlášku na bakalářské i magisterské studium je možné podat do 30. 4. 2018.

  • Elektronická přihláška: 650 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 71 %

Vyzkoušet test

Doplňující informace

Studium v zahraničí

VŠE spolupracuje s téměř 250 partnerskými univerzitami čtyř kontinentů. Do zahraničí je vysíláno v průměru kolem 1000 studentů ročně a stejný počet zahraničních studentů je přijímán. Českým i zahraničním studentům škola nabízí široké spektrum akreditovaných programů a kurzů v cizích jazycích. Studenti mají možnost absolvovat část studia v zahraničí se stipendijní podporou v rámci výměnných semestrálních pobytů, absolvovat zahraniční stáž nebo studovat v anglickém jazyce od bakalářského po doktorský obor.

Koleje a menzy

VŠE vlastní tři areály kolejí. V Praze patří VŠE část kolejí Jižní Město, vlastní areál kolejí na Jarově a Rooseveltovu kolej v Holešovicích. Studenti mají k dispozici vlastní menzy (Žižkov, Jarov, Jižní Město) k obědům i večeřím, mohou navštěvovat i menzy ostatních vysokých škol. V areálu na Žižkově se nachází dvě konkurenční menzy a soukromá restaurační zařízení.

Kontakt

Národohospodářská fakulta

Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3