O nás

Cílem všech studijních programů na Fakultě informatiky a statistiky na VŠE je ukázat, jak se znalosti a dovednosti z oblasti informatiky a statistiky dají aplikovat v praxi. Místo holé teorie předáváme studentům relevantní informace, které uplatní v zaměstnání. Díky tomu mají absolventi FIS nejvyšší nástupní platy z celé VŠE.

STUDIJNÍ PROGRAMY

Uchazeči mají na výběr z 5 bakalářských studijních programů:

- Aplikovaná informatika

- Data Analytics (1/3 předmětů vyučovaná v angličtině)

- Informační média a služby

- Matematické metody v ekonomii (po 1. roce se vybírá specializace)

- Multimédia v ekonomické praxi

Standardní délka bakalářských programu je 3 roky. Výjimkou jsou Data Analytics a Multimédia v ekonomické praxi, které se z důvodu povinné půlroční praxe studují 3,5 roku. Na tyto programy též nelze prominout přijímací zkouška.

Pro zájemce o magisterské studium je v nabídce následujících 11 programů – 9 v českém a 2 v anglické jazyce:

- Data a analytika pro business

- Ekonometrie a operační výzkum

- Ekonomická demografie

- Informační management

- Informační systémy a technologie

- Kognitivní informatika

- Podniková informatika (distanční forma)

- Statistika

- Znalostní a webové technologie

- Information Systems Management

- Economic Data Analysis

Doktorské studium na FIS nabízí 3 programy:

- Aplikovaná informatika

- Ekonometrie a operační výzkum

- Statistika

UPLATNĚNÍ

Díky svému zaměření a praktickému studiu mají absolventi dlouhodobě výborné uplatnění na trhu práce. Zastávají odborné a manažerské pozice jak v soukromém, tak i v státním sektoru. U informatických programů se jedná například o IT manažery, business analytiky, softwarové inženýry nebo odborníky na web. V případě kvantitativních programů jde zejména o funkce analytiků v pojišťovnách, odborníků na marketingové průzkumy a dalších specialistů, kteří zpracovávají a analyzující data.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3

Přihlášky a přijímačky

Podání přihlášky včetně připsání platby na účet:

od 15. 11. 2021 do 30. 4. 2022 první kolo přijímacího řízení.

Zápisy přijatých uchazečů do studia proběhnou online

první kolo bez přijímací zkoušky 1. až 15. 6. 2022,

první kolo s přijímací zkouškou 17. až 21. 6. 2022.

Bakalářské studium

Přijímací zkoušky se skládají z testu z matematiky a testu z anglického jazyka. Na základě velmi dobrých výsledků studia střední školy v ČR nebo SR, výsledků národních srovnávacích zkoušek SCIO nebo výsledků Matematiky+ přijímáme bez přijímacích zkoušek.

  • Elektronická přihláška: 870 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 60 %

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

VŠE spolupracuje s téměř 250 partnerskými univerzitami čtyř kontinentů. Do zahraničí je vysíláno okolo 1000 studentů ročně a stejný počet zahraničních studentů je přijímán. Českým i zahraničním studentům škola nabízí široké spektrum akreditovaných programů a kurzů v cizích jazycích.

Studenti mají možnost absolvovat část studia v zahraničí se stipendijní podporou v rámci výměnných semestrálních pobytů nebo programu „free movers“, absolvovat zahraniční stáž nebo studovat v anglickém jazyce od bakalářského po doktorský obor.

Koleje a menzy

VŠE vlastní tři areály kolejí v Praze a jeden v Jindřichově Hradci. V Praze patří VŠE část kolejí Jižní Město, vlastní areál kolejí na Jarově a Rooseveltovu kolej v Holešovicích. V Jindřichově Hradci VŠE vlastní Švecovu kolej. Studenti mají k dispozici vlastní menzy (Žižkov, Jarov, Jižní Město) k obědům i večeřím, mohou navštěvovat i menzy ostatních vysokých škol. V areálu na Žižkově se nachází dvě konkurenční menzy a soukromá restaurační zařízení. Více informací zde

Kontakt

Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3