O nás

Synonymem pro Fakultu informatiky a statistiky by mohlo být slovo „aplikace“. Cílem všech studijních programů je ukázat, jak znalosti z oblasti informatiky a statistky aplikovat v praxi, nesvázat studenta jen holou teorií, ale připravit ho na praxi a aplikaci znalostí a dovedností, které při studiu nabyl. Díky tomu studenti, kteří fakultu absolvují, jsou na trhu práce vysoce oceňováni. Na fakultě studuje téměř 2600 studentů a působí přes 100 vyučujících. Fakulta spolupracuje s institucemi jako Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, ČVUT, Český statistický úřad i s rostoucím počtem zahraničních univerzit.

Studijní programy

V současné době nabízí Fakulta informatiky a statistiky vzdělání v třístupňovém programu: bakalářském, magisterském i doktorském. Všechny programy jsou aplikačně orientované. Obor Aplikovaná informatika je největší obor informatického směru vyučovaný v ČR. Všechny obory jsou svojí skladbou výjimečné a nabízejí studentům to, co na jiných oborech ostatních škol nemohou dostat. Tímto je kombinace výborného odborného zázemí v oboru, přesah do ostatních oborů díky kooperaci s ostatními fakultami VŠE a silným napojením na praxi!

Uplatnění

Absolventi mají možnost širokého uplatnění dle oboru:

v případě informatických oborů od IT manažerů, business analytiků, softwarových inženýrů, odborníky na web.

v případě kvantitativních oborů jde zejména o pozice analytiků v pojišťovnách, bankách, velkých podnicích, ale také ve státní správě (ministerstva a další složky státu), odborníky na pojišťovnictví, marketingové průzkumy a další pozice, které pracují se zpracováním jakýchkoliv dat, tedy s jejich analýzou.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium

Přijímací zkoušky se skládají z testu z matematiky a testu z anglického jazyka. Na základě velmi dobrých výsledků studia střední školy v ČR nebo SR, výsledků národních srovnávacích zkoušek SCIO nebo výsledků Matematiky+ přijímáme bez přijímacích zkoušek.

  • Elektronická přihláška: 870 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 60 %

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

VŠE spolupracuje s téměř 250 partnerskými univerzitami čtyř kontinentů. Do zahraničí je vysíláno okolo 1000 studentů ročně a stejný počet zahraničních studentů je přijímán. Českým i zahraničním studentům škola nabízí široké spektrum akreditovaných programů a kurzů v cizích jazycích.

Studenti mají možnost absolvovat část studia v zahraničí se stipendijní podporou v rámci výměnných semestrálních pobytů nebo programu „free movers“, absolvovat zahraniční stáž nebo studovat v anglickém jazyce od bakalářského po doktorský obor.

Koleje a menzy

VŠE vlastní tři areály kolejí v Praze a jeden v Jindřichově Hradci. V Praze patří VŠE část kolejí Jižní Město, vlastní areál kolejí na Jarově a Rooseveltovu kolej v Holešovicích. V Jindřichově Hradci VŠE vlastní Švecovu kolej. Studenti mají k dispozici vlastní menzy (Žižkov, Jarov, Jižní Město) k obědům i večeřím, mohou navštěvovat i menzy ostatních vysokých škol. V areálu na Žižkově se nachází dvě konkurenční menzy a soukromá restaurační zařízení. Více informací zde

Kontakt

Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3