O nás

Fakulta financí a účetnictví VŠE vznikla v roce 1991 v rámci reorganizace VŠE spojením do té doby samostatně působících kateder financí a úvěru a účetnictví. Studijní programy nabízené fakultou jsou tradiční a jasně vyprofilované. Fakulta financí a účetnictví poskytuje vzdělání v oborech financí, finančního a manažerského účetnictví včetně auditingu, oceňování podniku, měnové teorie a politiky, bankovnictví a pojišťovnictví. Některé odborné předměty jsou vyučovány v angličtině.

Fakulta financí a účetnictví je držitelem akreditace od profesních organizací v ČR i zahraničí: pro vybrané předměty byla fakultě udělena akreditace ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), ICAEW (Institute of Chartered Accountants), CFA (Chartered Financial Analyst), tyto akreditace zvyšují prestiž fakulty a zlepšují uplatnění jejích absolventů v praxi. Zkoušky z vybraných předmětů jsou uznávány Komorou certifikovaných účetních a Komorou auditorů ČR, naši absolventi tím mají podstatně usnadněný vstup do těchto regulovaných povolání.

Studijní programy

V současné době nabízí Fakulta financí a účetnictví vzdělání v třístupňovém programu: bakalářské, magisterské a doktorské.

Uplatnění

Poptávka po našich absolventech fakulty v praxi je značná a i v průběhu studia. Absolventi nacházejí uplatnění v bankovní sféře a dalších institucích finančního trhu, ve všech institucích soustavy veřejných financí od ministerstva přes finanční úřady až po finanční orgány měst a obcí, rovněž i ve finančních a účetních útvarech firem. Studium připravuje absolventy pro zaměstnání ve finančním a manažerském účetnictví (podnikatele jednotlivce, osobní nebo kapitálové společnosti, nevýdělečné organizace a jiných subjektů), dále v oblasti vnitřní kontroly, daní a prověřování účetní závěrky (auditu).

 

Web

Kde nás najdeš

Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3

Přihlášky a přijímačky

Obsah přijímací zkoušky do bakalářského studia

Přijímací zkouška je shodná pro všechny bakalářské obory fakulty a skládá se ze dvou částí:

  • písemný test z matematiky s maximálním počtem dosažených bodů 100 (u testu nelze používat matematické tabulky, uchazeči obdrží soubor vzorců), doba trvání testu 75 minut.
  • písemný test z anglického jazyka s maximálním počtem dosažených bodů 100 (u testu nelze používat slovník), doba trvání testu 45 minut.

Obsah přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:

  • písemný test z ekonomie v trvání 60 minut s maximálním počtem dosažených bodů 100,
  • písemný test z odborného předmětu v trvání 90 minut s maximálním počtem dosažených bodů 100.
  • Elektronická přihláška: 930 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

VŠE spolupracuje s téměř 250 partnerskými univerzitami čtyř kontinentů. Do zahraničí je vysíláno okolo 1000 studentů ročně a stejný počet zahraničních studentů je přijímán. Českým i zahraničním studentům škola nabízí široké spektrum akreditovaných programů a kurzů v cizích jazycích.

Studenti mají možnost absolvovat část studia v zahraničí se stipendijní podporou v rámci výměnných semestrálních pobytů nebo programu „free movers“, absolvovat zahraniční stáž nebo studovat v anglickém jazyce od bakalářského po doktorský obor.

Koleje a menzy

VŠE vlastní tři areály kolejí v Praze a jeden v Jindřichově Hradci. V Praze patří VŠE část kolejí Jižní Město, vlastní areál kolejí na Jarově a Rooseveltovu kolej v Holešovicích. V Jindřichově Hradci VŠE vlastní Švecovu kolej. Studenti mají k dispozici vlastní menzy (Žižkov, Jarov, Jižní Město) k obědům i večeřím, mohou navštěvovat i menzy ostatních vysokých škol. V areálu na Žižkově se nachází dvě konkurenční menzy a soukromá restaurační zařízení.

Kontakt

Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3