O nás

Fakulta financí a účetnictví VŠE vznikla v roce 1991 v rámci reorganizace VŠE spojením do té doby samostatně působících kateder financí a úvěru a účetnictví. Fakulta financí a účetnictví poskytuje vzdělání v oborech financí, finančního a manažerského účetnictví včetně auditingu, oceňování podniku, měnové teorie a politiky, bankovnictví a pojišťovnictví a didaktiky ekonomických předmětů. Některé odborné předměty jsou vyučovány v angličtině. Absolvované obory umožňují uplatnění ve finančním a bankovním sektoru, v poradenských, účetních a auditorských firmách a ve státní správě. Fakulta financí a účetnictví je držitelem akreditace od profesních organizací v ČR i zahraničí: pro vybrané předměty byla fakultě udělena akreditace ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), ICAEW (Institute of Chartered Accountants), CFA (Chartered Financial Analyst), zkoušky z vybraných předmětů jsou uznávány Komorou certifikovaných účetních a Komorou auditorů ČR.  

Studijní programy

V současné době nabízí Fakulta financí a účetnictví vzdělání v třístupňovém programu: bakalářské, magisterské a doktorské.

Uplatnění

Absolventi nacházejí uplatnění v bankovní sféře a dalších institucích finančního trhu, ve všech institucích soustavy veřejných financí od ministerstva přes finanční úřady až po finanční orgány měst a obcí, rovněž i ve finančních a účetních útvarech firem. Studium připravuje absolventy pro zaměstnání ve finančním a manažerském účetnictví (podnikatele jednotlivce, osobní nebo kapitálové společnosti, nevýdělečné organizace a jiných subjektů), dále v oblasti vnitřní kontroly, daní a prověřování účetní závěrky. Studenti oboru Vzdělávání v ekonomických předmětech získají rovněž znalosti a dovednosti potřebné pro budoucí pedagogickou či lektorskou praxi.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení do bakalářského studia se skládá z písemného testu z matematiky a anglického jazyka.

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia obsahuje test z ekonomie a test z odborného předmětu v závislosti na zvoleném oboru.

Vzory testů jsou ke stažení na http://ffu.vse.cz v rubrice Zájemci o studium. Zde si můžete zkusit napsat cvičný test a najdete zde i informace o přípravných kurzech k přijímacím zkouškám pořádaným VŠE.

Přihlášku je možné podat do 30. 4. 2018 (Bc., Mgr.).

Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky na adrese http://prihlasky.vse.cz.

  • Elektronická přihláška: 650 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

VŠE spolupracuje s téměř 250 partnerskými univerzitami čtyř kontinentů. Do zahraničí je vysíláno okolo 1000 studentů ročně a stejný počet zahraničních studentů je přijímán. Českým i zahraničním studentům škola nabízí široké spektrum akreditovaných programů a kurzů v cizích jazycích.

Studenti mají možnost absolvovat část studia v zahraničí se stipendijní podporou v rámci výměnných semestrálních pobytů nebo programu „free movers“, absolvovat zahraniční stáž nebo studovat v anglickém jazyce od bakalářského po doktorský obor.

Koleje a menzy

VŠE vlastní tři areály kolejí v Praze a jeden v Jindřichově Hradci. V Praze patří VŠE část kolejí Jižní Město, vlastní areál kolejí na Jarově a Rooseveltovu kolej v Holešovicích. V Jindřichově Hradci VŠE vlastní Švecovu kolej. Studenti mají k dispozici vlastní menzy (Žižkov, Jarov, Jižní Město) k obědům i večeřím, mohou navštěvovat i menzy ostatních vysokých škol. V areálu na Žižkově se nachází dvě konkurenční menzy a soukromá restaurační zařízení. Více informací zde

Kontakt

Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3