O nás

Zajímá vás byznys a podnikání? Chcete vědět, co obnáší být manažerem ve firmě? Chcete pracovat v oblasti marketingu a reklamy? Nebo by vás více bavila personalistika či logistika? U nás na fakultě si vyberete! Pojďte studovat Fakultu podnikohospodářskou.

Jako jediná fakulta v České republice máme prestižní mezinárodní akreditaci EQUIS. Tuto akreditaci získávají jen fakulty se špičkovou výukou, vynikajícími akademickými pracovníky, kvalitní vědeckou činností a silným propojením s praxí.

Studijní programy

Máme přibližně 3 000 studentů, a to v rámci bakalářských, magisterských a doktorských programů.

Nabízíme dva bakalářské studijní programy v češtině Podniková ekonomika a management a Arts management, na něž navazují magisterské programy Management a Arts management.

Pokud půjdete studovat program Podniková ekonomika a management, absolvujete předměty všeobecného ekonomického základu, ale navíc získáte ještě poznatky z managementu, marketingu, strategie, podnikání, personalistiky, logistiky a dalšího.

A jak je to na Arts managementu? Ten také obsahuje předměty všeobecného charakteru (filozofie, ekonomie, informatika, statistika) a ještě oborové předměty jako např. marketing se zaměřením na umění, projektový management v umělecké sféře, kulturní turismus a kulturní dědictví a další.

Bakalářský studijní program Podniková ekonomika a management jde absolvovat i v angličtině.

V rámci navazujícího magisterského studia u nás můžete studovat také v angličtině, a to prestižní program International Management/CEMS (na 8. místě v žebříčku „Financial Times Master in Management Ranking 2019“) a Management.

Propojení s praxí

Jsme úzce propojeni s praxí. Máme více než 100 firemních partnerů, mezi nimiž jsou společnosti jako BD Advisory, Nestlé, Unilever, APOGEO, Plzeňský Prazdroj, Škoda Auto a mnoho dalších. Zástupci těchto firem chodí přednášet do výuky a nabízejí stáže a možnosti uplatnění pro naše studenty. Můžete tak získat nejen zajímavé poznatky z praxe, ale navázat také mnoho užitečných kontaktů.

Uplatnění

Absolventi naší fakulty nacházejí uplatnění v managementu mezinárodních korporací, v malých a středních podnicích, kulturních a neziskových organizacích nebo zakládají vlastní firmy.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta podnikohospodářská

Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium

Obsah přijímací zkoušky:

  • Program Podniková ekonomika a management: test z matematiky, test z jednoho cizího jazyka.
  • Program Arts management: test z anglického jazyka, test ze základů logického myšlení, test ze znalostí z oblasti kultury.
  • Business Administration/Corporate Finance and Management: motivační dopis a esej v angličtině, pohovor.

Děkan promine skládání přijímací zkoušky uchazečům, kteří podali přihlášku do bakalářského studia FPH, a splnili alespoň jednu z následujících podmínek:

  • maturitní zkoušku z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky vykonali v roce 2021 s průměrným prospěchem do 1,4;
  • získali v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných VŠE pro uchazeče o bakalářské studium v roce 2021 alespoň 75 % bodů z každé části testu.

Magisterské studium

Více informací naleznete zde

Doktorské studium

Více informací naleznete zde.

  • Elektronická přihláška: 870 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

VŠE spolupracuje s téměř 250 partnerskými univerzitami čtyř kontinentů. Do zahraničí je vysíláno v průměru kolem 1000 studentů ročně a stejný počet zahraničních studentů je přijímán. Českým i zahraničním studentům škola nabízí široké spektrum akreditovaných programů a kurzů v cizích jazycích. Studenti mají možnost absolvovat část studia v zahraničí se stipendijní podporou v rámci výměnných semestrálních pobytů, absolvovat zahraniční stáž nebo studovat v anglickém jazyce od bakalářského po doktorský obor.

Koleje a menzy

VŠE vlastní tři areály kolejí. V Praze patří VŠE část kolejí Jižní Město, vlastní areál kolejí na Jarově a Rooseveltovu kolej v Holešovicích. Studenti mají k dispozici vlastní menzy (Žižkov, Jarov, Jižní Město) k obědům i večeřím, mohou navštěvovat i menzy ostatních vysokých škol. V areálu na Žižkově se nachází dvě konkurenční menzy a soukromá restaurační zařízení.

Kontakt

Fakulta podnikohospodářská

Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3