O nás

Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (FPH VŠE) má jako jediná fakulta v České republice prestižní mezinárodní akreditaci EQUIS. Díky tomu se řadí mezi 1 % nejlepších byznys škol světa společně s jen 170 fakultami z celkového počtu asi 15 tisíc byznys fakult. Tuto akreditaci získávají jen fakulty se špičkovou výukou, vynikajícími akademickými pracovníky, kvalitní vědeckou činností a silným propojením s praxí.

Fakultu navštěvuje přibližně 3 000 studentů, a to v rámci bakalářských, magisterských a doktorských oborů. Dva magisterské obory fakulty – International Management CEMS (CEMS MIM) a Management – se pravidelně umísťují v prestižním celosvětovém žebříčku Financial Times. Obor CEMS se navíc umisťuje na špici žebříčku The Economist Master in Management Ranking.

Fakulta nabízí 13 vedlejších specializací: Business a management, Consulting, Logistika – mezinárodní přeprava a zasilatelství, Management kvality a Lean Six Sigma, Manažer kultury a umění, Manažerská psychologie a sociologie, Marketing, Personální management, Podnikání, Rodinná firma, Projektový management, Sales Management, Turnaround Management.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta podnikohospodářská

Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium

Obsah přijímací zkoušky:

  • Program Podniková ekonomika a management: test z matematiky, test z jednoho cizího jazyka.
  • Program Arts management: test z anglického jazyka, test ze základů logického myšlení, test ze znalostí z oblasti kultury.
  • Business Administration/Corporate Finance and Management: motivační dopis a esej v angličtině, pohovor.

Děkan promine skládání přijímací zkoušky uchazečům, kteří podali přihlášku do bakalářského studia FPH, a splnili alespoň jednu z následujících podmínek:

  • maturitní zkoušku z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky vykonali v roce 2019 s průměrným prospěchem do 1,4;
  • získali v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných VŠE pro uchazeče o bakalářské studium v roce 2019 alespoň 75 % bodů z každé části testu.
  • Elektronická přihláška: 690 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

VŠE spolupracuje s téměř 250 partnerskými univerzitami čtyř kontinentů. Do zahraničí je vysíláno v průměru kolem 1000 studentů ročně a stejný počet zahraničních studentů je přijímán. Českým i zahraničním studentům škola nabízí široké spektrum akreditovaných programů a kurzů v cizích jazycích. Studenti mají možnost absolvovat část studia v zahraničí se stipendijní podporou v rámci výměnných semestrálních pobytů, absolvovat zahraniční stáž nebo studovat v anglickém jazyce od bakalářského po doktorský obor.

Koleje a menzy

VŠE vlastní tři areály kolejí. V Praze patří VŠE část kolejí Jižní Město, vlastní areál kolejí na Jarově a Rooseveltovu kolej v Holešovicích. Studenti mají k dispozici vlastní menzy (Žižkov, Jarov, Jižní Město) k obědům i večeřím, mohou navštěvovat i menzy ostatních vysokých škol. V areálu na Žižkově se nachází dvě konkurenční menzy a soukromá restaurační zařízení.

Kontakt

Fakulta podnikohospodářská

Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3