O nás

Předchůdkyně Ekonomické fakulty, Hospodářská fakulta, byla založena s účinností od 1. května 1992 jako v pořadí čtvrtá fakulta Vysoké školy strojní a textilní v Liberci (dnešní Technická univerzita v Liberci) a od akademického roku 1992/93 zahájila svoji činnost. Stávající název získala k 1. září 2009.

Technické univerzity v Liberci nabízí to, co potřebují podniky a organizace na počátku 3. tisíciletí – špičkové vzdělávání, výzkum, znalosti, zkušenosti, spolupráci. Fakulta se v průběhu své existence transformovala v prestižní, respektovanou instituci, zabezpečující kompletní – tj. bakalářské, magisterské i doktorské vzdělání ve studijních programech (BS) Podniková ekonomika, Mezinárodní ekonomické vztahy, Informační management a (NMS) Podniková ekonomika, Hospodářská politika v globálním prostředí, Systémové inženýrství a informatika a International management.

Nezastupitelnou složkou působnosti Ekonomické fakulty je vědecká a výzkumná činnost. Podstatné výsledky vědecké práce jsou pravidelně prezentovány na mezinárodních konferencích „Liberec Economic Forum“ a „Liberecké informatické fórum“, pořádaných fakultou ve dvouletých cyklech. Ekonomická fakulta je sídlem Severočeské regionální sekce České společnosti pro systémovou integraci; úzce spolupracuje s Hospodářskou komorou, Českou marketingovou společností, se Svazem účetních, s předními průmyslovými podniky, bankami, pojišťovnami a s dalšími významnými institucemi hospodářského i veřejného života.

Web

Kde nás najdeš

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci
Voroněžská 1329/13
460 01 Liberec

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkoušky BAKALÁŘ

Přijímací řízení je bez přijímací zkoušky.

Přednostně jsou přijímáni uchazeči, kteří úspěšně vykonali státní maturitu z matematiky, nebo kteří v Národních srovnávacích testech dosáhli percentilu 50 a vyššího jak z obecných studijních předpokladů, tak z anglického jazyka. Další pořadí uchazečů bude stanoveno podle prospěchu ve třetím ročníku střední školy. 

Přijímací zkoušky INŽENÝR

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči o studium se studijním průměrem z bakalářského studia 2,50 a méně, uchazeči se studijním průměrem 2,51 a více budou přijímáni na základě výsledků přijímací zkoušky. K přihlášce uchazeči povinně připojí sken nebo vygenerované pdf s výkazem o dosavadním průběhu bakalářského studia a do příslušného pole doplní vážený aritmetický průměr známek z tohoto výkazu.

  • Elektronická přihláška: 600 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Ekonomická fakulta úzce spolupracuje se zahraničními univerzitami a nabízí studentům nadstandardní možnosti studia v zahraničí, v rámci programu ERASMUS+ a na základě smluv o spolupráci. Mezinárodní dimenze byla vždycky silnou doménou Liberce. Studenti naleznou podporu i v rámci liberecké Erasmus sítě.

Ubytování a koleje

Technická univerzita nabízí studentům ubytování na kolejích a možnost stravování v menze. Liberecké koleje poskytnují uchazečum moderní zázemi. Právem se tak pyšní několikanásobným titulem Kolej roku v ČR.

Sport

Akademické sportovní centrum dává studentům možnost sportovního vyžití, ale i relaxace v sauně.

 

Kontakt

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci
Voroněžská 1329/13
460 01 Liberec