O nás

Předchůdkyně Ekonomické fakulty, Hospodářská fakulta, byla založena s účinností od 1. května 1992 jako v pořadí čtvrtá fakulta Vysoké školy strojní a textilní v Liberci (dnešní Technická univerzita v Liberci) a od akademického roku 1992/93 zahájila svoji činnost. Stávající název získala k 1. září 2009.

Technické univerzity v Liberci nabízí to, co potřebují podniky a organizace na počátku 3. tisíciletí – špičkové vzdělávání, výzkum, znalosti, zkušenosti, spolupráci. Fakulta se v průběhu své existence transformovala v prestižní, respektovanou instituci, zabezpečující kompletní – tj. bakalářské, magisterské i doktorské vzdělání ve studijních programech Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika a Hospodářská politika a správa.

Nezastupitelnou složkou působnosti Ekonomické fakulty je vědecká a výzkumná činnost. Podstatné výsledky vědecké práce jsou pravidelně prezentovány na mezinárodních konferencích „Liberec Economic Forum“ a „Liberecké informatické fórum“, pořádaných fakultou ve dvouletých cyklech. Ekonomická fakulta je sídlem Severočeské regionální sekce České společnosti pro systémovou integraci; úzce spolupracuje s Hospodářskou komorou, Českou marketingovou společností, se Svazem účetních, s předními průmyslovými podniky, bankami, pojišťovnami a s dalšími významnými institucemi hospodářského i veřejného života.

Web

Kde nás najdeš

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci
Voroněžská 1329/13
460 01 Liberec

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška BAKALÁŘ

Abychom Tě mohli přijmout ke studiu, musíš zvládnout test z angličtiny a obecných studijních předpokladů.

Bez přijímaček se k nám dostaneš, pokud dosáhneš v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) v testu Obecných studijních předpokladů percentil 50 a vyšší a současně v testu z Anglického jazyka percentil 50 a vyšší.

Uchazeči o studijní obor Information and Communication Management budou přijati bez přijímací zkoušky, pokud dosáhnou percentil 50 a vyšší z Anglického jazyka. Uznány budou výsledky dosažené v termínech NSZ konaných v období od 1. prosince 2019 do 1. května 2020. 

Dále Tě můžeme přijmout bez přijímací zkoušky, pokud složíš státní maturitní zkoušku z matematiky (popř. matematiky+) s výsledkem výborně až dobře. Výsledek státní maturitní zkoušky z matematiky musíš potom doložit originálem nebo ověřenou kopií maturitního vysvědčení nejpozději do data konání přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška NAVAZUJÍCÍ

U přijímaček do navazujícího studia musíš zvládnout odborný test, který je v rozsahu znalostí bakalářského studia na Ekonomické fakultě.

Do bakalářského i navazujícího studia se můžeš hlásit pomocí elektronické přihlášky do 31. března 2020.

  • Elektronická přihláška: 600 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Anglický jazyk

Výsledek pro přijetí: 50 %

Vyzkoušet test

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 50 %

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Ekonomická fakulta úzce spolupracuje se zahraničními univerzitami a nabízí studentům nadstandardní možnosti studia v zahraničí, v rámci programu ERASMUS+ a na základě smluv o spolupráci. Mezinárodní dimenze byla vždycky silnou doménou Liberce. Studenti naleznou podporu i v rámci liberecké Erasmus sítě.

Ubytování a koleje

Technická univerzita nabízí studentům ubytování na kolejích a možnost stravování v menze. Liberecké koleje poskytnují uchazečum moderní zázemi. Právem se tak pyšní několikanásobným titulem Kolej roku v ČR.

Sport

Akademické sportovní centrum dává studentům možnost sportovního vyžití, ale i relaxace v sauně.

 

Kontakt

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci
Voroněžská 1329/13
460 01 Liberec